Norges Basketballforbund / Om NBBF / Korona-situasjonen
coronastort-01.png

Korona-situasjonen

Dette er en side hvor all informasjon rundt Korona-situasjonen og dens påvirkning på basketballaktiviteten i Norges legges.
Fra 15. juni er det tillatt med arrangementer med inntil 200 deltakere. Dette åpner for at det er mulig å gjennomføre basketskoler i sommer. 

15. juni 2020 kom det en ny oppdatering av koronavettreglene for idretten og arrangementer:

 • Ingen endringer for voksne fra 20 år og oppover.
 • Det åpnes for idrettskoler/aktivitetsleir for barn og unge opp til og med 19 år.
  • Basketskoler kan arrangeres denne sommeren.
  • Begrenset oppad til 200 deltakere, men deles opp i treningsgrupper som ikke bør overstige 20 personer.
  • Treningsgruppene bør ha faste deltakere gjennom arrangementet, og bytting/blanding av grupper bør begrenses.
  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.
  • Unntaket fra kravet om 1 meters avstand gjelder kun under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de gjeldende smittevernråd ellers.
  • Deltakere bør oppfordres til å unngå å møte opp til arrangementet før planlagt oppstart, og til å forlate området ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger.
  • Alle bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten. Dersom felles transport benyttes, bør smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å unngå å blande de evt. mindre gruppene.
  • Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet arrangementet, utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.
  • For arrangører er det utarbeidet en Risikovurdering for arrangementer for barn og unge og en Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer for barn og unge.
 • Arrangøren er ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • å følge relevante standarder om smittevern
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

 

De fem koronavettreglene for utøvere opp til og med 19 år - gjeldende fra 01.06.2020

Her er de oppdaterte koronavettreglene for barn og ungdom:

 1. Trening med inntil 20 personer er tillatt, må være samme gruppe over tid.
 2. Ingen restriksjoner på avstand i spillsammenheng. Kan ikke spille mot andre lag eller klubber.
 3. Ansvarlig klubb må ha en person ansvarlig for aktiviteten og sørge for at smittevernstiltakene til enhver tid opprettholdes.
 4. Utstyret må vaskes. Hendene må vaskes før og etter trening.
 5. Økten skal gjennomføres på en måte som unngår skader.

 

De fem koronavettreglene for utøvere 20+ år - oppdatert 12.05.2020

Her er de oppdaterte koronavettreglene for norsk basketball:

 1. Arrangement med inntil 20 personer er tillatt. NBBF anbefaler en begrensning på inntil seks deltakere per halvbane innendørs. Deltakerne bør deles inn i faste grupper.
 2. Alle deltakere må til enhver tid holde minst 1 meters avstand.
 3. Ansvarlig klubb må ha en person ansvarlig for aktiviteten og sørge for at smittevernstiltakene til enhver tid opprettholdes.
 4. Deltakerne kan dele ball. Antall deltakere som bruker ballen bør begrenses. Ballen skal vaskes både før og etter bruk.
 5. Økten skal gjennomføres på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

 

Pressemeldinger fra Norges Idrettsforbund 11. og 12. mai:
 
 
Informasjon angående tiltakspakke fra regjeringen 27.april:

 


Siste aktuelle saker:

- 17.06. Basketskoler er tillatt i sommer

- 09.06. Påminnelse om koronavettreglene

- 29.05. Lov med trening for de under 20 år

- 20.05. Berit Kjøll: - 1. juni sto øverst på ønskelisten i gjenåpningen av breddeidretten

- 11.05. Norsk idrett har et estimert nettotap på 1,5 milliarder kroner

04.05. Oppmyking av koronavettregler

- 27.04. Ny frist for avholt årsmøte i klubben

- 20.04. Innrapportering av økonomiske konsekvenser

- 14.04. Søk om kompensasjon for tapte inntekter

- 14.04. Streetbasket Festivalen avlyses

- 08.04. Veldig kjipt, men fullt forståelig

- 03.04. Her er koronavettreglene i basket

- 02.04. NBBF ansatte permitteres

- 01.04. Åpner opp digitale årsmøter

- 31.03. NIF jobber for idrettens situasjon

- 31.03. Treningstips og videoer

- 27.03. Disse støtteordningene kan idrettlagene søke på nå

- 24.03. Innrapportering av økonomiske konsekvenser

- 17.03. 3X3 touren og alle kurs avlyses frem til sommeren

- 16.03. NBBF administrasjonen endrer til hjemmekontor

- 15.03. Kunngjøringer fra styret i NBBF

- 11.03. Avlyser alle kamper med umiddelbar virkning
- 11.03. Endringer i spilleplanen grunnet virus
- 10.03. Korona-konsekvenser for kvartfinalen
- 10.03. Viktig informasjon vedrørende koronaviruset
- 27.02. Internasjonale reiser og eventuell risiko for smittespredning