Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / 3X3 touren og alle kurs avlyses frem til sommeren
Arkivfoto
Arkivfoto

3X3 touren og alle kurs avlyses frem til sommeren

Det er bare landslagsaktiviteten og Streetbasket Festivalen 3X3 som enda ikke er avlyst, disse vurderes løpende og vi avventer informasjon fra blant andre FIBA.
Det er mye landslagsaktivitet som står på programmet i sommer. FIBA har informert oss om at det kommer en avklaring i april/mai, dette avventer vi og en beslutning om gjennomføring fattes så snart FIBA kommer med sine føringer.
 
Stretbasket Festivalen 3X3 er planlagt til Rådhusplassen i Oslo 14.juni, dette arrangementet vurderer vi fortsatt om skal gjennomføres. Det er besluttet å vente til litt nærmere slik at vi kan følge utviklingen i korona-situasjonen og anbefalinger gitt. 3X3 touren 2020 avlyses, tildeling av plasser til eventuell finale 14.juni jobbes det med.
 
Kurs berammet fra nå og frem til sommeren, både i regi av NBBF sentralt og regionene, avlyses. Nye datoer settes så snart vi har mer oversikt over når vi kan komme tilbake til mer normal drift.
 
For mer informajson om korona-situasjonen, besøk vår temaside: https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/
 
 
Spørsmål knyttet til korona-situasjonen rettes til: