Prosjekter

InkluBasket er et landsomfattende inkluderingsprosjekt i regi av Norges Basketballforbund og Inklu AS. Visjonen til prosjektet er å gjøre basketball til den mest inkluderende idretten i Norge. Gjennom samarbeid med BLNO-klubber har prosjektet laget aktivitetstilbud i samarbeid med skoler og kommuner for å nå ut til barn som blir eksludert idretten pga økonomiske barrierer.

InkluBasket

EasyBasket-fondet (EBF) er en tilskuddsordning der klubber tilknyttet Norges Basketballforbund kan søke støtte til EasyBasket-relaterte aktiviteter og prosjekter i sin klubb. Tilskuddsordningen er delt inn i kompetansehevende tiltak og rekrutteringstiltak. EasyBasket er NBBFs barneidrettskonsept og er basketball for barn opp til 12 år. 

EasyBasket-fondet