Prosjekter

InkluBasket er et landsomfattende inkluderingsprosjekt i regi av Norges Basketballforbund og Inklu AS. Visjonen til prosjektet er å gjøre basketball til den mest inkluderende idretten i Norge. Gjennom samarbeid med BLNO-klubber har prosjektet laget aktivitetstilbud i samarbeid med skoler og kommuner for å nå ut til barn som blir eksludert idretten pga økonomiske barrierer.

InkluBasket

EasyBasket-fondet (EBF) er en tilskuddsordning der klubber tilknyttet Norges Basketballforbund kan søke støtte til EasyBasket-relaterte aktiviteter og prosjekter i sin klubb. Tilskuddsordningen er delt inn i kompetansehevende tiltak og rekrutteringstiltak. EasyBasket er NBBFs barneidrettskonsept og er basketball for barn opp til 12 år. 

EasyBasket-fondet

Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament er et prosjekt som skal stimulere til Unified Basketball blant unge med en utviklingshemming, og for å fremme en inkluderende og gøy idrett.

ERASMUS + Unified Youth Tournament.

Klubbutviklingsprosjektet er en del av NBBFS Klubbutviklingsplan. Målet med prosjektet er å bidra til utvikling av klubbene fra dagens situasjon til ønsket fremtidig situasjon. Gjennom deltakelse i prosjektet får klubben tilgang til den kompetansen og veiledningen klubben trenger for å nå sine mål.

Se mer informasjon om prosjektet her.