Prosjekter

InkluBasket er et landsomfattende inkluderingsprosjekt i regi av Norges Basketballforbund og Inklu AS. Visjonen til prosjektet er å gjøre basketball til den mest inkluderende idretten i Norge. Gjennom samarbeid med BLNO-klubber har prosjektet laget aktivitetstilbud i samarbeid med skoler og kommuner for å nå ut til barn som blir eksludert idretten pga økonomiske barrierer.

InkluBasket

EasyBasket-fondet (EBF) er en tilskuddsordning der klubber tilknyttet Norges Basketballforbund kan søke støtte til EasyBasket-relaterte aktiviteter og prosjekter i sin klubb. Tilskuddsordningen er delt inn i kompetansehevende tiltak og rekrutteringstiltak. EasyBasket er NBBFs barneidrettskonsept og er basketball for barn opp til 12 år. 

EasyBasket-fondet

NBBF har startet prosjektet EasyBasket Nasjonalt Løft for å levere tiltak som styrker rekrutteringsarbeidet i aldersgruppen U13 og nedover (EasyBasket) i klubb og region. 

  • Et prosjekt med mål om å løfte EasyBasket nasjonalt
  • Felles arrangmenetsmal, rutiner og påmeldingssystem

Prosjektet skal ferdigstilles og implementeres høsten 2020. 

Et regionalt prosjekt med mål om å øke antall jentelag i seriespill i U13-14.

Jenteløftet - prosjektside

  • Målet er at 3MOT3 2020 organiseres etter ny/oppdatert organisatorisk og finansiell modell som i større grad sikrer selvfinansiering
  • Prosjektets varighet: 2018-2020

 

Espen A. Johansen
 

Espen A. Johansen

Organisasjonssjef

E-post: espen.johansen@basket.no
Mobil: 458 76 123