Prosjekter

Basket=Mangfold er et interaktivt kurs som gjennomføres i klubben og er utviklet med støtte av Bufdir og FIBA. 

Basketball er en verdensidrett med stor grad av mangfold. NBBF ønsker å være best på mangfold og inkludering, og har nulltoleranse for rasisme. Kursets hovedmål er å skape felles forståelse for rasisme og inkludering, og etablere et felles "språk" i vår idrett. 

Basket=Mangfold skaper bevissthet hos deltakerne rundt rasisme og inkludering. Kurset bidrar til å etablere felles forståelse, språk og kultur, for å øke andelen utøvere og ressurspersoner med minoritetsbakgrunn der avgjørelsene tas. Vi ønsker at våre klubber skal være en arena der også personer med minoritetsbakgrunn ønsker å være lagledere, trenere, dommere, unge ledere og styremedlemmer på alle nivåer i organisasjonen.  
 
Ved å ha en arena med ressurspersoner og forbilder som utøverne kjenner seg igjen i, får vi økt rekruttering og utøvere som blir lengre i idretten, samt at menneskene rundt utøverne også i større grad vil oppleve tilhørighet til idrettsfamilien. 

Kurset Basket=Mangfold tar 1,5 time og gjennomføres i klubben. Alle trenere, dommere, ledere, lagkontakter, foresatte og utøvere over 13 år anebfales å delta på en kurset og bidra til gode diskusjoner.

Kurset inneholder:

 • Introduksjon 
 • Informasjon om rasisme i basketball og hvordan dette kan se ut
 • Hvordan være en alliert
 • Hvordan rekruttere frivillige og utøvere
 • Diskusjoner og refleksjoner rundt relevante dilemmaer
 • Handlingsplan utarbeides for klubben

NBBF ønsker at alle klubber gjennomfører kurset.

Kurset bestilles ved å sende epost til NBBF

Norges Basketballforbund (NBBF) og Inklu AS har sammen startet et landsomfattende inkluderingsprosjekt, InkluBasket.

Visjonen i prosjektet er: 

Basketball er den mest inkluderende idretten i Norge.

Med inkludering mener vi å rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. Barna er ofte fra lavinntektsfamilier, og vi ønsker å få dem inn på de ordinære aldersbestemte lagene i klubbene.

InkluBasket

EasyBasket-fondet (EBF) er en tilskuddsordning der klubber tilknyttet Norges Basketballforbund kan søke støtte til EasyBasket-relaterte aktiviteter og prosjekter i sin klubb. Tilskuddsordningen er delt inn i kompetansehevende tiltak og rekrutteringstiltak. EasyBasket er NBBFs barneidrettskonsept og er basketball for barn opp til 12 år. 

EasyBasket-fondet

Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament er et prosjekt som skal stimulere til Unified Basketball blant unge med en utviklingshemming, og for å fremme en inkluderende og gøy idrett.

ERASMUS + Unified Youth Tournament.

Prosjekt med støtte fra Stiftelsen Dam.

Lenke: Stiftelsen Dam

 

Visjon for prosjektet

Å gi alle mulighet til å oppleve idrettsglede gjennom å være inkluderende, målrettet og gøy. Man skal ha mulighet til å velge basket hele livet.

Mål for prosjektet

Å ha et bærekraftig aktivitet- og kompetansehevingstilbud i åpne og lukkede anstalter ved prosjektets slutt.

 

Oppstart er høsten 2022, og prosjektperiode er frem til sommeren 2024.

Prosjektet er under utarbeidelse, og mer informasjon følger så snart oppstart er avklart.

Norges Basketballforbund (NBBF) har fått tildelt 6,3 millioner kroner til etablering av utendørs basketballbaner av høy kvalitet på Østlandet. Prosjektmidlene kommer fra Sparebankstiftelsen DNB Øst.  

NBBF har inngått et samarbeid med Bergo Flooring (offisiell leverandør av gulv til FIBA) og Pureplay AS, som våre leverandører av gulv og kurver.  

Utebaneprosjektet

digitalt_tildelingsdiplom.jpg

NBBF Unge ledere er et lederprogram for ungdom i alderen mellom 18-26 år, hvor målet er å gi deltakerne god forståelse av å være en frivillig ressurs innenfor idretten, samtidig som det skal motivere dem til å påta seg ansvar i sin idrettsforening. 

 

Les mer om unge ledere her. 

Krafttak for mangfold i regi av Norges Idrettsforbund støtter pilotprosjektet 3X3 Sommer. Prosjektet skal bidra til tilrettelagt lavterskelaktivitet på utebaner i regi av klubb med spesielt fokus på jenter. Det skal skape aktivitet og et inkluderende miljø for barn og unge som faller utenfor ordinær aktivitet og bidra til tilrettelagt inngang inn i ordinær aktivitet med hensyn til økonomi som barriere etc. Prosjektet gjennomføres sommeren 2024 med mål om å inkludere barn og unge inn i klubbmiljøet, kulturen og organisert 3X3 aktivitet i klubben sesongen 2024-2025. Les utlysningen her. 

 

Klubbene som deltar i prosjektet er

 • Ranheim Basketball
 • Faukse Basketballklubb
 • Kristiansand Basketball Pirates
 • Kolbotn IL Basket 
 • Loddefjord IL Basket
 • TNT Basket
 • Steinkjer Basketball 

Vi ønsker klubbene lykke til med sine prosjekter og gleder oss til å se glimt på våre plattformer gjennom sommeren!

 

Ønsker din klubb å delta - send epost til Ragnhild Riis, Organisasjossjef i NBBF.