Norges Basketballforbund / Om NBBF / Prosjekter / ERASMUS + Unified Youth Tournament
_DSF0023.jpg

ERASMUS + Unified Youth Tournament

Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament er et prosjekt som skal stimulere til Unified Basketball blant unge med en utviklingshemming, og for å fremme en inkluderende og gøy idrett.

Special Olympics Unified Youth Basketball Tournament (UYT) er et EU-finansiert ettårig prosjekt som går fra november 2020 til oktober 2021, med deltakere fra 15 land. Prosjektet skal stimulere til Unified*-aktivitet lokalt i klubber, legge til rette for lokale og nasjonale konkurranser samt tilby kompetanseheving for trenere av STAR-lag. Prosjektet avsluttes med en turnering i Sansepolcro i Italia oktober 2021, hvor ett til to norske STAR lag vil være med.

Prosjektet innebærer:

  • Rekruttering av lag og ressurspersoner
  • Unified Coach sertifisering
  • Tilrettelegging av lokale, regelmessige treninger
  • Lokal- og nasjonal konkurranse
  • Internasjonal konkurranse for en til to av prosjektklubben

imagepaabp.png

Prosjektet legger til rette for rekruttering av lag og trenere via en kommunikasjonskampanje som blir lansert mai 2021 av Special Olympics Europe/ Eurasia (SOEE). Kommunikasjonskampanjen skal vise frem en gøy, inkluderende og målrettet idrett, samt å bidra til å gjøre det attraktivt å spille STAR basket, samt å engasjere seg som partner eller trenere. Kampanjen vil være synlig på NBBFs plattformer.

Unified Coach sertifisering er et trenerutdanningsprogram i regi av SOEE som skal tilføre eksisterende STAR trenere og/eller aspirerende STAR trenere den nødvendige kompetansen for å legge til rette for regelmessig Unified- aktivitet lokalt.

Via deltakelse i UYT forplikter forbundet seg til å legge til rette for lokale- og nasjonale konkurransemuligheter. Konkurranse vil bli planlagt og gjennomført når forholdene tillater det.

UYT prosjektet avsluttes med en turnering med samme navn i Sansepolcro, Italia i oktober 2021. Ett til to av lagene som deltar i prosjektet ved å tilby regelmessig aktivitet i klubb og utdanne trenere vil få mulighet til å delta der, sammen med til sammen 24 lag fra 15 nasjoner. Turneringen spilles over fire dager i to kategorier: 14-18år og 18-30år.

* Unified er et konsept hvor mennesker med- og uten en utviklingshemming spiller på samme lag. Utøverne uten en utviklingshemming refereres til som partnere, og kan være venner, familie, klassekamerater, støttekontakter eller assistenter på ca. samme alder.

Tildeling av plass i Erasmus+ Special Olympics Europe Unified Youth Basketball Tournament, 14.-17. oktober 2021 i Sanseoplcro, Italia skjer i løpet av første halvår, 2021.

Søknadsrunden for deltakelse i turneringen Erasmus+ Special Olympics Europe Unified Youth Basketball Tournament er avlsuttet.

STAR

STAR logo - farge - positiv.png