Norges Basketballforbund / Serie og Turnering / Support Livekampskjema Enkel (Regionserier)

Support Livekampskjema Enkel (Regionserier)

På denne siden vil dere finne dokumenter og video rundt livekampskjema Enkel som skal brukes i alle regionsserier fra høsten 2020 av. Dette er en forenklet versjon fra "Standard"-versjonen som benyttes i Firi-ligaen Kvinner og Menn.

Livekampskjema baserer seg på å hente informasjon fra idrettens database. For å kunne kjøre en kamp med Livekampskjema så må spillerstall for lagene ha blitt lagt inn i databasen sammen med dommere. De som skal være sekretærer må også gis rettigheter for å kunne få tilgang til kampene.

Kampoppsett og dommere er det regionen som setter opp. Spillerstall og gi personer tilgang til løsningen må klubbene gjøre. Alt dette gjøres i kampgenereringsmodulen av idrettens database - Turneringsadmin (TA). Når alt er lagt inn korrekt i TA eksporteres denne informasjonen opp til det webbaserte programmet "Livekampskjema Enkel". Her vil selve jobben med oppleves langt enklere enn hvis man skulle lære seg å bruke en papirprotokoll blant annet grunnet at poeng, timeouts, fouls med mere summeres automatisk. I etterkant av kamp skal importere hendelser og resultat fra Livekampskjema og inn i TA igjen ved å kjøre et automatisk script. Når det er gjort vil resultat, tabeller mm være oppdaterte.

For å kunne kjøre Livekampskjema må hallen det spilles kamp i ha tilgang til internett. Selve tastingen gjøres enten på et nettbrett eller pc/mac/chromebook. Det er mulig å kjøre dette på smartphones også, men det anbefales ikke.

Vi har delt opp supportsiden i fem deler: 1. Hva klubben må gjøre, 2. Hva lagleder må gjøre, 3. Hva sekretæren må gjøre, 4. Hva dommeren må gjøre, 5. Hvordan teste dere selv.

For å ha tilgang til å kunne plotte/føre Livekampskjema må en ha brukerfunksjoner knyttet til egen bruker i MinIdrett:

  • Kamper Live
  • Kampansvarlig

Klubbene må bestemmer hvilke personer som skal ha denne tilgangen i klubben. Man kan gi tilgang:

  • For hele klubben (Alle kamper en klubb står som arrangør)
  • For et lag (Kun et lag som personen er tilknyttet til)

Lederen i en klubb har rettigheter til å gi andre personer ulike roller i klubben som "Kamper Live" eller Kampansvarlig". Dette gjøres i Sportsadmin (SA). Her kan man gi rettighet til å kjøre Livekampskjema og få tilgang i Turneringsadmin (TA) for alle lag i klubben og ikke kun ett og ett lag.
NB! For å kunne velge rettigheten "Kamper Live" så må leder i klubb være i rett brukerprofil dvs. gruppe og ikke gren. Man er i gruppe når man har profilnavn eks: Bøler Basket - Basketball.
Profil ser man nede til venstre i SA.
Se video nedenfor hvordan dette kan gjøres.

NB! I TA kan rollen "Leder", "Daglig leder" og "Kampansvarlig" for basketgruppen gi tilgang til å angi roller for andre personer under "Mine lag".

I tillegg må klubbene tildele hvert lag som deltar i seriespill en Lagleder (lagkontakt) og en Trener/Hovedtrener. Både Lagleder- og Trener - rollen gir delvis tilgang til Turneringsadmin (Spillerstall) og legge til spillertropp i min basket app.

Klubbene bør organisere seg slik at hvert lag har flere med tilgang til TA og Livekampskjema slik at det aldri blir et problem å starte opp en kamp grunnet manglende tilgang til disse systemene.

I tillegg kan mange flere kurses i hvordan Livekampskjema kjøres men ikke nødvendigvis samtidig har tilgang til TA.

Kampene som føres i LIVE-admin kan publikum følge fra basket.no eller via Min Basket App.

Tilgangsmatrise i TA og Livekampskjema (NIF) finner dere her:
https://www.idrettsforbundet.no/digital/ta/artikler/tilgangsmatriseta/

Video hvordan man kan legge til rollen "kamper live/kampansvarlig" for alle lag i klubben:


Video hvordan logge seg på Turneringsadmin (TA):


Video hvordan legge til personer med rettigheter i TA/Livekampskjema på lagsnivå:

Litt avhengig av hvordan din klubb har organisert denne delen så må Laglederen/coach sørge før sesongstart å oppdatere spillestall til laget han/hun leder. Dette gjøres i Turneringsadmin (TA). Her kan man også sjekke status på spillerlisensen til spillerne hvis man ønsker.
Man logger inn i Turneringsadmin her: ta.nif.no/.

NB! Man må ha tilgang som lagleder, trener eller medlemsansvarlig for å kunne få tilgang til spillerstall og legge til spillertropp for en kamp.


I forkant av hver kamp må lagleder/coach legge inn hvilke spillere som skal spille aktuell kamp. Dette kan gjøres i TA, direkte i Livekampskjema hos sekretæren, eller aller enklest i Min Basket App.

Før kampstart må laglederen også signere kampskjema med sin personlige pin som man lettes finner ved å logge seg inn i Min Basket app under profil-ikonet.

Vi anbefaler også alle lagledere og coacher å ha kunnskap om hvordan hele Livekampskjema-programmet virker. Dette kan dere få ved å sjekke ut "Hva sekretæren skal gjøre".

Video over legg inn spillerstallen og oppdatering av denne:


Video av hvordan man legger legger inn spillertropp i Min Basket App:
(hvilke spillere som skal spille kampen):


Video av hvordan man legger legger inn spillertropp i TA
(hvilke spillere som skal spille kampen):

Sekretæren kan enten kun jobbe i Livekampskjema-programmet og noen andre i klubben sørge for opplastingen fra Turneringsadmin(TA) opp til Livekampskjema, eller så kan sekretæren gjøre begge jobbene.

Nedenfor finner dere bruksanvisning for hele prosessen fra start til endt kamp og video som beskriver dette samt video hvis internett detter ned eller det mangler en spiller i spillerstallen.

Bruksanvisning - Steg for steg

Steg for steg instruks (forenklet)

Video for hele prosessen for en kamp:


Video ved brudd på internett samt legge til spillere som ikke står i spillerstallen:

Dommernes arbeidsoppgaver er uforandret selv om livekampskjema skal benyttes. Dommerne må påse at skjema er klart til kampstart dvs. påse at lagoppstillingene er lagt inn og at coacher har signert kampskjema med sin personlige pinkode. NB! Kampen kan startes selv om en coach har glemt sin pinkode!

I forkant av kamp skal spillerlisensene kontrolleres. Det gjøres ved å sjekke om spillerne står oppført med grønn hake ved sitt navn under knappen "Spillere" i Livekampskjema programmet.

Underveis i kampen følges opp/kontrolleres kampskjema som vanlig og dommene må kunne vite hvordan man korrigerer feilføringer. Alle dommerne bør derfor se gjennom supportdelen "Hva sekretæren skal gjøre".

Når kampen er over må dommerne signere kampskjemaet. Det gjøres ved å legg inn sin personlige pinkode. Pinkoden finner man lettest ved å logge seg på Min Basket-app. Der finner man en knapp som heter "Hent pin" under profil-ikonet.

Video som gjennomgår dommernes oppgaver:


Video som viser hvordan finne pin-kode i Min Basket App:


Test dere selv

Har dere lyst til å teste ut løsningen og trene litt på hvordan dette fungerer?
Da kan dere bestille testkamper i skjemaet dere finner nedenfor. Løsningen fungerer slik at vi da legger ditt lag som arrangør for kamper på dato man oppgir (NB! Kampene er bare live og kan sees på den dato den er berammet) man vil kjøre en test.

I tillegg må klubben gi de som skal teste rollen "Kamper live". Da vil man se testkampene tilgjengelig i løsningen når man logger seg på via Turneringsadmin eller Min Idrett. Spillerne på testlagene har fiktive navn som ikke kan endres, men draktnumrene kan endres slik at en reell test i en treningskamp f.eks kan bli tilnærmet korrekt når draktnumrene stemmer overens med lagene på banen.

Man kan også se på en kamp på video og føre livekampskjema etter denne. Forslag til kamp som kan benyttes: https://youtu.be/GuyLxh12uk4
Draktnumre som er benyttet i denne kampen:
Kongsberg: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 23, 24, 30
Centrum: 0, 1, 2, 10, 12, 19, 24, 32, 34

 

Bestillingskjema Testkamper