Si ifra

Det skal være trygt å varsle oss! Når vi mottar et varsel oppnevner vi en eller to saksbehandlere og legger videre prosessen sammen med den som varsler. Vår viktigste oppgaver er å ivareta deg som varsler, vil du være anonym så er det helt greit! Trenger du informasjon eller vil du si ifra om uønsket adferd? Velg tema under for å gå videre.