Norges Basketballforbund / Om NBBF / Varsling / Seksuell trakassering

Seksuell trakassering

Har du høyrt om seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

 • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
 • Kontakt politiet dersom du veit eller er usikker på om det gjeld eit lovbrot
 • Sei i frå til leiinga i idrettslaget 
 • Alle har etter lova plikt til å melde frå til politiet dersom dette vil hindre nye overgrep
 • Viss du ikkje tør/vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte ansvarleg rådgjevar i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no

 

Har du ansvar i et idrettslag, og har fått informasjon om seksuell trakassering og/eller overgrep?

 • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
 • Kontakt politiet dersom du veit eller er usikker på om det gjeld eit lovbrot.
 • Kontakt idrettskrinsen i fylket for hjelp til handteringa i idrettslaget.
 • Syt for at saka vert handtert i idrettslaget, sjå fleire råd i rettleiaren.
 
Heile rettleiaren for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep i idretten finn du her. 

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Rapportere seksuell trakassering eller overgrep:

 • Snakk om det med nokon du stolar på.
  • Når du fortel om trakasseringa/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du seier i frå slik at denne personen ikkje får høve til å gjere det same med andre
 • Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsett for overgrep.
  • Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med nokon som arbeider med seksuelle overgrep).
  • Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no
  • Du kan be nokon du stolar på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.
 • Om du ikkje ønskjer eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gje deg råd, til dømes:
  • Helsesøster
  • Fastlege
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)3
  • Landsdekkande telefon for incest- og seksuelt misbrukte ( tlf 800 57 000)
 • Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjer om du vil melde til politiet. Les meir her.
 • Sei i frå til idrettslaget ditt, kontakt styreleiar eller dagleg leiar.
 • Viss du ikkje tør eller vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte ansvarleg rådgjevar i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57 e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no
 
Mer informasjon om hva klubb skal gjøre og saksgangen i slike situasjoner på NIFs hjemmesider: