Slik skal trygg strømming av breddeidretten løfte norsk idrett. Strømming av breddeidretten er en del av totalsatsningen som idretten, TV 2 og Amedia har satt i gang for å øke interessen for norsk idrett. Sammen med de største norske særforbundene, inklusive NBBF, har TV 2, Amedia og idretten engasjert MyGame for å lage et trygt og enkelt strømmetilbud som skal løfte frem den store bredden i lokalidretten i hele landet.     

 

Dette er MyGame  

MyGame er en strømmetjeneste. De har avtaler med idretten og særforbundene om å strømme noen av de største og viktigste breddeidrettene i Norge. MyGame samarbeider med TV 2 og Amedia og bruker automatiserte sportskamera til å gjøre små og store lokaloppgjør tilgjengelige for spillere, trenere og publikum.    

 Slik sikres en trygg og god strømmeopplevelse 

 Så langt har strømming av breddeidretten stort sett foregått på sosiale medier, uten noen form for kontroll eller hensyn til personvern. MyGame ønsker å tilby spillere, trenere og publikum muligheten til å strømme lokal breddeidrett i trygge og kontrollerte rammer – og i tråd med de strenge retningslinjene som særforbundene og NIF har definert for idretten.  

Det har vært veiledningsmøter mellom idretten og Datatilsynet og for å få til nettopp dette, og for å etablere en sikker og robust strømmetjeneste med streng personvernsregulering og enkle løsninger for publikum. 

 

Dette er de viktigste retningslinjene MyGame og partene i samarbeidet forholder seg til:  

 

  • Det kan kun filmes fra lagidretter til aldersklasser 15 år og oppover, og det kan kun filmes under aktiv idrett.  
  • Sportskameraene som monteres gir bare oversiktsbilder av spilleflaten. De gir ikke nærbilder av utøvere.  
  • Ingen kameraer er aktive uten at idrettens egne systemer skrur dem på, og det filmes ikke dersom noen har reservert seg mot dette, eller har beskyttelsesbehov. 
  • Alle kameraene er knyttet til idrettens digitale fellestjenester, som sørger for at kameraene kun skrus på for filming av kamper som er klarert av idretten. Denne løsningen er utviklet etter veiledningsmøter med Datatilsynet og drives av Norges Idrettsforbund. Den innebærer at alle spillere enkelt kan reservere seg anonymt mot strømming.  
  • Å reservere seg krever ingen begrunnelse. I tillegg kan trener reservere lag mot filming. Særforbundene har utarbeidet egne veiledere til klubbene om hvordan dette gjøres. 
  • Barn og unge med særskilt beskyttelsesbehov trenger ikke å reservere seg. Dette skjer automatisk fordi idrettens medlemsregistre er vasket mot folkeregisteret. 
  • Tjenesten har begrenset lagringstid og automatisk sletting. 
  • MyGame følger norske regler for behandling av data og personvern. 

 

Bekymringer knyttet til reservasjon om filming 

Det er registrert at det er noen aktører som er bekymret for hva som vil skje i klubber der reservasjon mot filming blir et tema. Dette er en problemstilling både MyGame og idretten tar på alvor, og det er løpende dialog om hvordan slike situasjoner skal håndteres.  

I arbeidet med å utvikle en trygg og god tjeneste, har idrettsforbundet hatt møter med Redd Barna der de har kommet med innspill og kommentarer knyttet til fordeler og utfordringer med strømming av ungdomsidretten. Redd Barna erfarer selv, gjennom sitt arbeid med idretten, at barn og unge blir eksponert for filming på telefon, og at det derfor er viktig å få filming under kontroll.  

Dette er MyGame er opptatt av når de ruller ut sportskameraer i idrettshaller og på arenaer i norske kommuner.  

 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du ar spørsmål til MyGame!  

For spørsmål og svar, følg denne linken: Spørsmål og svar - MyGame