Fair Basket

FAIR BASKET

Norges Basketballforbund har visjonen "Basketball - Mer enn en idrett!" og verdiene Inkluderende, Gøy og Målrettet, er førende for alt aktivitet, både på og utenfor banen! Alle som deltar på og utenfor banen har et ansvar for å skape gode basketballopplevelser dyrke verdiene som er vedtatt av klubbene. 

Vi er en stor og voksende basketfamilie og sammen bygger vi oppunder sunn aktivitet og konkurranser. Uansett om du er spiller, trener, dommer, sekretariat eller publikum, er dine holdninger med på å forme atmosfæren på arenaene. Vis god sportsånd, respekter alle rundt deg, bry deg på en positiv måte og vær et forbilde gjennom dine handlinger. 

 

Opplever du uønsket atferd under arrangementer i regi av NBBF? 
Benytt Si ifra, vår varslingskanal på basket.no.  


Fair Basket illustrasjonsfoto.png

Fair Basket English

Fair Basket for EasyBasket kan du lese mer om her!