FAIR BASKET.jpg

Fair Basket

Fair Basket er Norges Basketballforbunds retningslinjer for god trener, god tribune, god dommer og god utøver.

God Utøver

God Dommer

God Tribune 

God Trener kort versjon

God Trener utdypet versjon 

FAIR BASKET ROLL-UP

 

Plakater til bruk i egen klubb:

Plakater kan skrives ut ved bruk av filene over. 

 

Roll-ups til bruk i egen klubb:

Klubber som ønsker Fair Basket Roll-up kan bruke denne vektoriserte trykkfilen. Her finner du den nye versjonen. SignOn er NBBFs samarbeidspartner og klubber som ønsker å benytte dem får gode priser på roll-up. Ta kontakt med SignOn for bestilling.

 

Verdiene våre er levereglene alle som er involvert i norsk basketball skal følge, og skal være grunnlaget i det vi gjør. Verdiene spesifiserer også hva som konkret menes med «Basketball – mer enn en idrett».

Norsk baskets verdier er:
Basketball er inkluderende!
Basketball er gøy!
Basketball er målrettet!

Basketball er inkluderende!
Basketball er en verdensidrett som passer for alle - uansett kjønn, legning, bakgrunn, økonomiske forutsetninger, etnisitet, funksjonsnivå og alder. Vi har tillit til hverandre og synes det er positivt med nye spillere. Vi bryr oss om hverandre og har en konstruktiv dialog om våre utfordringer.

Basketball er gøy!
Basketball er gøy når vi opplever mestring. Godt miljø der du trives skaper grunnlag for utvikling av deg som spiller, trener, dommer og frivillig. Vi er positivt engasjert når vi er i aktivitet. Basketball er en livsstil som du tar med deg utover basketballarenaen


Basketball er målrettet!
I basketball er vi opptatt av å nå de målene vi har satt oss. Vi arbeider systematisk og tålmodig for å bli bedre og setter ambisiøse mål. For å styrke posisjonen til norsk basketball jobber vi alle for å bedre våre rammebetingelser lokalt, regional, nasjonalt og internasjonalt.