Planverk

Organisasjonen jobber etter tingvedtatt planverk, gjeldene nå er:

Basketplan 24

 

Underliggende planverk er styrevedtatt, de kan leses her:

Markedsplan 2023-2024

Anleggsplan 2023-2024

Klubbutviklingsplan 2023-2024

Sportslig plan 2023-2024 m/vedlegg

Kommunikasjonsplan 2023-2024 m vedlegg

 

 

Spørsmål knyttet til forbundets planverk rettes til:

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket