Planverk

Organisasjonen jobber etter tingvedtatt planverk, gjeldene nå er:

Basketplan 24

 

Underliggendet planverk er styrevedtatt, de kan leses her:

Kommunikasjonsplan 2016-2020

Markedsplan 2018-2020

Anleggsplan 2020-2024

Klubbutviklingsplan 2020-2024

Sportslig Plan 2020-2024

 

Høringer med svarfrist 10.januar 2021:

Høringsutkast - Kommunikasjonsplan 2021-2022

Høringsutkast - Markedsplan 2021-2022

 

Spørsmål knyttet til forbundets planverk rettes til:

Espen A. Johansen
 

Espen A. Johansen

Organisasjonssjef

E-post: espen.johansen@basket.no
Mobil: 458 76 123