Basketplan (1080 × 700 px).png

Planverk

Organisasjonen jobber etter tingvedtatt planverk. Basketballtinget vedtok i mai 2024 ny langtidsplan, Basketplan28. 

De underliggende utviklingsplanene utvikles kommende høst og vedtas av forbundsstyret ultimo 2024.

 

Gjeldende langtidsplan:

Basketplan 28

 

Underliggende planverk er styrevedtatt. De er jeldende frem til nye vedtas i desember 2024:

Markedsplan 2023-2024

Anleggsplan 2023-2024

Klubbutviklingsplan 2023-2024

Sportslig plan 2023-2024 m/vedlegg

Kommunikasjonsplan 2023-2024 m vedlegg

 

 

Spørsmål knyttet til forbundets planverk rettes til:

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket