Planverk

Organisasjonen jobber etter tingvedtatt planverk, gjeldene nå er:

Basketplan 24

 

Underliggendet planverk er styrevedtatt, de kan leses her:

Kommunikasjonsplan 2021-2022 m/vedlegg

Markedsplan 2021-2022

Anleggsplan 2021-2022

Klubbutviklingsplan 2021-2022

Sportslig plan 2021-2022 m/vedlegg

 

Spørsmål knyttet til forbundets planverk rettes til:

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef