EasyBasket

Basketball spilles over hele verden, mer enn 450 millioner i 213 land, og er like populært blant jenter og gutter, i alle aldre. Høyt tempo, raske bevegelser, mange mål og det faktum at alle spillere på banen kan bidra med like mye i angrep og forsvar, gjør basket til verdens morsomste idrett for både spillere og publikum. NBBF gjør det enkelt for flere barn å prøve, utvikles i og elske basketball.​​

EasyBasket-dokumenter:

Øvelseshefte​ 

Offisielle regler​ 

EasyBasket Kampskjema

EasyBasket Sekretariatsveiledning

Litt historie
Basketball for barn og unge er ikke et nytt tiltak. De første basketkonkurranser for barn fant sted allerede på 30-tallet. Utviklingen kom for alvor i gang i begynnelsen av 50-årene da «Bidddybasket» ble introdusert i USA som et forsøk på å gjøre basket mer egnet for de yngste aldersgruppene. Spillet ble tatt opp i Europa på 60-tallet og har hatt en rivende utvikling spesielt i foregangslandet Spania.

Det spanske basketballforbundet prøvde seg fram til regler og utstyr som kunne passe for barn og gjennomførte en storstilt aksjon for å gjøre spillet kjent og populært. Takket være den spanske innsatsen kombinert med litt svensk kreativitet, kan NBBF gi barna en morsom måte å møte basketball på som en meningsfull og sunn fritidsaktivitet. Og er det første skrittet mot utviklingen av et langvarig forhold til basketball.

Barnet i fokus
Spillformene for de yngste barna har fokus på barnets utvikling og deres idrettsopplevelse. I norsk basket ønsker vi at det skal finnes plass for at alle kan utvikle seg og ha det gøy! EasyBasket er tilpasset Barnerettighetenes anbefalinger for hvordan barneidrett skal drives. I stedet for tradisjonelt seriespill vil barna delta i basketarrangement som inneholder både konkurranse og lek.

NB! EasyBasket brukes som fellesbetegnelse for EasyBasket Challenge (EBC) og EasyBasket (EB)

EasyBasket Challenge – basket for de aller yngste, opp til 10 år

EBC er forkortelsen på de basketarrangementene der de yngste barna spiller sine kamper. I løpet av et par timer samles et antall lag fra forskjellige klubber til kamper, felles leker og morsom underholdning. Kampene spilles med forenklede regler – blant annet lave kurver og fire spillere per lag på banen, for å skape store flater og delaktighet i spillet. Engasjement, glede og nysgjerrighet skal gjennomsyre et EasyBasket Challenge-arrangement – det skal være enkelt og gøy for hele familien å delta.

EasyBasket – basket for barn til og med 7. klasse, altså U13
Over ytterligere to år legger vi stor vekt på at barna får utvikles i sitt eget tempo. EasyBasket (EB) er nettopp det som navnet tilsier – basket på barnas vilkår med enklere regler som gir alle mulighet til å være med og utvikle seg. Under en EasyBasket sesong har et lag kamper en til to helger per måned. Det er fremdeles fire mot fire spill og kampene har seks perioder delt i to omganger. Alle spillerne får være på banen minst en periode i hver omgang. Målet med EasyBasket er å få barna til å elske basket og ønske å fortsette å spille.

EasyBasket - 7. klasse U13. 

Nyoppstartede U13 lag har mulighet til å melde seg på EasyBasket turneringer og delta i turneringene for EB U11-12, der det legges tilrette for at de møter andre U13 lag om mulig. For etablerte U13 lag tilbys det i de største regionene ordinært seriespill der EasyBasket reglene er ivaretatt. Tilpassede endringer er at kampene blir spilt på stor bane, fem mot fem, høye kurver. 

Hvorfor er EasyBasket lagt opp på denne måten?

NBBF ønsker å gi det beste mulige tilbudet til våre yngste spillere og deres foreldre. Vi ønsker å forsikre oss om at så mange som mulig fortsetter så lenge som mulig i idretten slik at den blir utvidet med flere spillere, trenere, dommere, ledere og fremtidige støttespillere.

EasyBasket Challenge fokuserer på prestasjon og ikke resultat noe som gjør at lag og trenere kan jobbe med basisferdigheter for å utvikle dyktige spillere, uansett nivå.

Med denne nye spillformen vil regionen og klubbene presentere et mer helhetlig, enklere og hyggeligere arrangement for minilag og deres foreldre.

EasyBasket er likeverd 
EasyBasket er et inkluderende felleskap. Å spille EasyBasket skal gi vennskap, positive opplevelser og rent spill. Deltagelse i EasyBasket skal oppleves som positivt for den enkelte og for felleskapet både lokalt i laget/klubben og så vel som innen norsk idrett.

 • Vi bryr oss ikke om du er stor eller liten
 • Vi bryr oss ikke om hvor du kommer fra
 • Vi bryr oss ikke om hudfarge
 • Vi bryr oss ikke om du god eller dårlig
 • Vi brys oss ikke om du er gutt eller jente
 • Vi tar vare på hverandre

Vi tar utgangspunkt i barna og deres opplevelse

 • Fire mot fire spillet skaper større arbeidsflater og flere spillere får mulighet til å kjenne på ballen. Barn utvikles ulikt og vi vil gi alle mulighet til å holde på med basketball lenge.
 • Vi vet at barn som får komme inn på banen flere ganger under en kamp kjenner seg mer delaktig (antallet ganger spilleren er på banen er viktigere enn antallet minutter)
 • Ved et EB-arrangement spiller laget to kamper. Flere kamper samme helg gir barnet mer tid til å være med familien og bedre mulighet til å være aktiv innen andre idretter.
 • Klubber kommer til å ha flere lag som fører til at flere får spille mer.
 • Kampene protokollføres slik at administrasjonen kan sette sammen nye puljer til neste arrangement. Alt for at lagene skal få spille på sitt eget nivå. Barn utvikles mest ved å spille jevne kamper!

 Vi sees på basketballbanen!​

FIBA Youth Development Fund

Spille EasyBasket?

EasyBasket er organisert regionalt og arrangementer settes opp av hver enkelt region. Følg lenkene under for å finne informasjon om EasyBasket-arrangement i din region: