EasyBasket

EasyBasket er Norges Basketballforbunds barneidrettstilbud.

Konseptet EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og idrettsopplevelse. Konseptet består av EasyBasket aktivitet i klubb og EasyBasket-arrangement i regi av NBBF og underliggende regioner.

 

EasyBasket følger NBBFs verdier; Inkluderende, Målrettet og Gøy gjennom følgende prinsipper:

 

EasyBasket er inkluderende

  • EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring
  • EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta
  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling

 

EasyBasket er målrettet

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt
  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter
  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet

 

EasyBasket er gøy

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter
  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil
  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill

 

EasyBasket retningslinjer og spilleregler

EasyBasket regler - forenklet versjon A4

EasyBasket - påmelding av klubblag til arrangement via TurneringsAdmin

EasyBasket arrangementshåndbok

EasyBasket-arrangementer tilpasset krav om smittevern

EasyBasket arrangør rapport

EasyBasket veileder for arrangør finne kampoppsett og innbytteprotokoller

Legge til spillertropp i Min Basket appen

EasyBasket øvelseshefte

EasyBasket diplom versjon 1

EasyBasket diplom versjon 2

EasyBasket økonomiske betingelser

EasyBasket kampskjema - kun til bruk i U13 ordinært seriespill

EasyBasket tilpasninger for EB U13 ordinært seriespill

EasyBasket Kamplederhonorar/kvittering

EasyBasket innbytteprotokoll mal 

Videoer og veiledning på TA og support

FIBA Youth Development Fund

Spille EasyBasket?

EasyBasket er organisert regionalt og arrangementer settes opp av hver enkelt region. Følg lenkene under for å finne informasjon om EasyBasket-arrangement i din region: