Norges Basketballforbund / Regioner / Region Vest / Easybasket Region Vest

Easybasket Region Vest

Her publiseres informasjon om EasyBasket i regionen før sesongstart 2021/2022.

Det vil ikke bli praktisert påmelding til EasyBasket etter "første mann til mølla" prinsippet. Regionen vil jobber for at alle lag som er påmeldt innen fristen på 3 uker før arrangementet, skal få mulighet til å delta på et EasyBasket arrangement i tilnærmet samme geografiske området den helgen de er påmeldt. Dersom det ikke er mulig å få til på samme helg, så vil de få tilbud ved neste anledning. Ved større avvik i avstand mellom arrangementet laget er påmeldt og dit det blir flyttet, vil deltakende lag bli kontakt av regionen.

 

Dato Hva Hall Halltid tilgjenglig Arrangør Frist Påmelding
23.10.2021 EB  J  U11-U12 Søreide skole 10:00 - 17:00 Ytrebygda 3 uker før kamp dato
24.10.2021 EB G  U11-U12 Gimlehallen 12:00 - 20:00 Gimle 3 uker før kamp dato
31.10.2021 EB  U09-U10 Hophallen 10:00 - 18:00 Hop 3 uker før kamp dato
06.11.2021 EB G  U11-U12 Fyllingsdalshallen 10:00 - 17:00 Fyllingen 3 uker før kamp dato
13.11.2021 EB  U07-U08 Søreide skole 10:00 - 17:00 Ytrebygda 3 uker før kamp dato
14.11.2021 EB  J  U11-U12 Gimlehallen 12:00 - 20:00 Gimle 3 uker før kamp dato
20.11.2021 EB  U09-U10 Hophallen 10:00 - 18:00 Hop 3 uker før kamp dato
21.11.2021 EB G  U11-U12 Bønes Arena 10:00 - 17:00 Bønes 3 uker før kamp dato
27.11.2021 EB  J  U11-U12 Landåshallen 10:00 - 17:00 Ulriken 3 uker før kamp dato
28.11.2021 EB  U09-U10 Gimlehallen 12:00 - 20:00 Gimle 3 uker før kamp dato
04.12.2021 EB  U07-U08 Bønes Arena 10:00 - 17:00 Bønes 3 uker før kamp dato
05.12.2021 EB G  U11-U12 Frøya Arena 10:00 - 20:00 Frøya 3 uker før kamp dato
11.12.2021 EB  J  U11-U12 Sandslihallen 10:00 - 17:00 Ytrebygda 3 uker før kamp dato
18.12.2021 EB G  U11-U12 Åstveithallen 10:00 - 17:00 Tertnes 3 uker før kamp dato
19.12.2021 EB  U09-U10 Fyllingsdalshallen 14:00 - 21:00 Fyllingen 3 uker før kamp dato
08.01.2022 EB G  U11-U12 Hophallen 10:00 - 18:00 Hop 3 uker før kamp dato
09.01.2022 EB  J  U11-U12 Bønes Arena 10:00 - 17:00 Bønes 3 uker før kamp dato
15.01.2022 EB  U09-U10 Stemmemyren 10:00 - 17:00 Sandviken 3 uker før kamp dato
16.01.2022 EB G  U11-U12 Gimlehallen 12:00 - 20:00 Gimle 3 uker før kamp dato
22.01.2022 EB  J  U11-U12 Landåshallen 10:00 - 17:00 Ulriken 3 uker før kamp dato
23.01.2022 EB  U07-U08 Frøya Arena 10:00 - 20:00 Frøya 3 uker før kamp dato
05.02.2022 EB G  U11-U12 Sandslihallen 10:00 - 17:00 Ytrebygda 3 uker før kamp dato
06.02.2022 EB  U09-U10 Bønes Arena 10:00 - 17:00 Bønes 3 uker før kamp dato
12.02.2022 EB  U07-U08 Landåshallen 10:00 - 17:00 Ulriken 3 uker før kamp dato
13.02.2022 EB  J  U11-U12 Frøya Arena 10:00 - 20:00 Frøya 3 uker før kamp dato
20.02.2022 EB G  U11-U12 Gimlehallen 12:00 - 20:00 Gimle 3 uker før kamp dato
12.03.2022 EB  J  U11-U12 Fyllingsdalshallen 10:00 - 17:00 Fyllingen 3 uker før kamp dato
13.03.2022 EB G  U11-U12 Frøya Arena 10:00 - 20:00 Frøya 3 uker før kamp dato
19.03.2022 EB  U09-U10 Åstveithallen 10:00 - 17:00 Tertnes 3 uker før kamp dato
27.03.2022 EB  U07-U08 Bønes Arena 10:00 - 17:00 Bønes 3 uker før kamp dato
02.04.2022 EB  J  U11-U12 Landåshallen 10:00 - 17:00 Ulriken 3 uker før kamp dato
03.04.2022 EB G  U11-U12 Hophallen 10:00 - 18:00 Hop 3 uker før kamp dato
           
           
21.11.2021 Easy Basket Jåttåhallen 11:30 - 18:00 Stavanger 3 uker før kamp dato
15.01.2022 Easy Basket Skåredalen 10:30 - 17:00 Haugesund 3 uker før kamp dato
19.03.2022 Easy Basket Skåredalen 10:30 - 17:00 Haugesund 3 uker før kamp dato

 

 

EasyBasket er Norges Basketballforbunds barneidrettstilbud.

Konseptet EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og idrettsopplevelse. Konseptet består av EasyBasket aktivitet i klubb og EasyBasket-arrangement i regi av NBBF og underliggende regioner.

EasyBasket følger NBBFs verdier; Inkluderende, Målrettet og Gøy gjennom følgende prinsipper:

EasyBasket er inkluderende

  • EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring
  • EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta
  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling

EasyBasket er målrettet

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt
  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter
  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet

EasyBasket er gøy

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter
  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil
  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill

 

EasyBasket retningslinjer og spilleregler

EasyBasket arrangementshåndbok

EasyBasket økonomiske betingelser

For mer informasjon se EasyBasket på basket.no