Norges Basketballforbund / Regioner / Region Vest / Easybasket Region Vest

Easybasket Region Vest

Her publiseres informasjon om EasyBasket i regionen før sesongstart 2020/2021.

Det vil ikke bli praktisert påmelding til EasyBasket etter "første mann til mølla" prinsippet. Regionen vil jobber for at alle lag som er påmeldt innen fristen på 3 uker før arrangementet, skal få mulighet til å delta på et EasyBasket arrangement i tilnærmet samme geografiske området den helgen de er påmeldt. Dersom det ikke er mulig å få til på samme helg, så vil de få tilbud ved neste anledning. Ved større avvik i avstand mellom arrangementet laget er påmeldt og dit det blir flyttet, vil deltakende lag bli kontakt av regionen.

 

Dato Hva Hall Halltid tilgjengelig Arrangør Påmeldingsfrist
09.01.2021 EB G  U11-U12 Hophallen 10:00 - 18:00 Hop 3 uker før kampdato
10.01.2021 EB  J  U11-U12 Fyllingsdalshallen 14:00 - 18:00 Fyllingen 3 uker før kampdato
16.01.2021 EB  U09-U10 Landåshallen 10:00 - 17:00 Ulriken 3 uker før kampdato
17.01.2021 EB  U07-U08 Bønes Arena 10:00 - 17:00 Bønes 3 uker før kampdato
23.01.2021 EB  J  U11-U12 Sandslihallen 10:00 - 17:00 Ytrebygda 3 uker før kampdato
24.01.2021 EB G  U11-U12 Gimlehallen 12:00 - 20:00 Gimle 3 uker før kampdato
06.02.2021 EB  U07-U08 Frøya Arena 12:00 - 20:00 Frøya 3 uker før kampdato
13.02.2021 EB  U09-U10 Stemmemyren 10:00 - 17:00 Sandviken 3 uker før kampdato
14.02.2021 EB G  U11-U12 Gimlehallen 12:00 - 20:00 Gimle 3 uker før kampdato
20.02.2021 EB  J  U11-U12 Landåshallen 09:00 - 15:00 Ulriken 3 uker før kampdato
13.03.2021 EB  U07-U08 Hophallen 10:00 - 18:00 Hop 3 uker før kampdato
14.03.2021 EB  J  U11-U12 Søreide skole 10:00 - 15:00 Ytrebygda 3 uker før kampdato
20.03.2021 EB G  U11-U12 Frøya Arena 12:00 - 20:00 Frøya 3 uker før kampdato
21.03.2021 EB  U09-U10 Bønes Arena 10:00 - 17:00 Bønes 3 uker før kampdato

10.04.2021 EB J U11-12  Bønes Arena - påmeldingsfrist 5. april

11.04.2021 EB G U11-12 Landåshallen - påmledingsfrist 5. april

17.04.2021 EB G U11-12 Fyllingsdalen - påmeldingsfrist 5. april

18.04.2021 EB U9-10 Gimlehallen - påmeldingsfrist 5. april

24.04.2021 EB J U11-12 Søreide IH - påmledingsfrist 10. april

25.04.2021 EB U7-8 Frøya Arena - påmeldingsfrist 10. april 

 

EasyBasket er Norges Basketballforbunds barneidrettstilbud.

Konseptet EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og idrettsopplevelse. Konseptet består av EasyBasket aktivitet i klubb og EasyBasket-arrangement i regi av NBBF og underliggende regioner.

EasyBasket følger NBBFs verdier; Inkluderende, Målrettet og Gøy gjennom følgende prinsipper:

EasyBasket er inkluderende

  • EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring
  • EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta
  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling

EasyBasket er målrettet

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt
  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter
  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet

EasyBasket er gøy

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter
  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil
  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill

 

EasyBasket retningslinjer og spilleregler

EasyBasket arrangementshåndbok

EasyBasket økonomiske betingelser

For mer informasjon se EasyBasket på basket.no

Edmunds Gabrans
Edmunds Gabrans
Fag- og tiltakskonsulent