Region Øst

Norges Basketballforbund Region Øst

Postadresse:​​
Brynsveien 13, 0679 Oslo
Org.nr: 983 852 866

Ekspedisjonstid:
Mandag-Fredag 09:00-15:00

Besøksadresse:
Brynsveien 13, 4 etasje (til venstre)

Med kollektiv: 3 min å gå fra Brynseng t-bane stasjon

Med bil: finn ledig parkeringsplass og husk å betale

Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær og daglig leder i Region Øst

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Dommer- og aktivitetskoordinator - Region Øst

Serieoppsett, omberamminger, overganger, dispensasjoner, dommeroppsett

Mark DiGiacomo
Mark DiGiacomo
Fag- og tiltakskonsulent - Region Øst

Ansvar for kurs og EasyBasket, kontaktperson mot marked og PR.