Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær og daglig leder i Region Øst

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Dommer- og aktivitetskoordinator - Region Øst

Serieoppsett, omberamminger, overganger, dispensasjoner, dommeroppsett

Mark DiGiacomo
Mark DiGiacomo
Fag- og tiltakskonsulent - Region Øst

Ansvar for kurs og EasyBasket, kontaktperson mot marked og PR.