Norges Basketballforbund / Regioner / Region Øst / Spørsmål og svar Region Øst

Spørsmål og svar Region Øst

Her kan du finne de vanligste spørsmål med svar vi i Region Øst får

Du kan lese om hvordan du omberammer en kamp i Region Øst her: LINKE

Du kan lese om hvordan dere søker om dispesasjon for:

 • Alder
 • Fri flyt mellom A- og B-lag

i Region Øst her: LINKE

Du kan lese om hvordan du melder inn walkover (når ditt lag ikke kan stille til kamp) i Region Øst her: LINKE

Du finner alle våre trenerkurs; EasyBasket Trener og Trener 1 kurs i Region Øst ved å klikke her; LINKE

 

EB Trenerkurs over 3 ukekvelder i klubb

 • 1. kveld kl.18.00-21.00
  • 3 timer teori
  • klubben fikser møterom
 • 2. kveld kl.18.00-21.00
  • praksis 3 timer i hall. 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis
 • 3. kveld kl. 18.00-21.00
  • praksis 3 timer i hall. 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis

 

Krav til klubb:

 • må være minimum 8 deltakere for å få gjennomført kurset
 • klubben må stille med teorirom 3 timer
  • ønskelig men må ikke ha projektor
 • klubben må stille med halltid for praksis, 2 kvelder à 3 timer
  • 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis

 

Pris: Klubben dekker alle utgifter til lokale og eventuelle reisekostnader for kursholder, i tillegg til 700kr per deltaker

Krav til kurs
Fyller 15 år i kursåret (2019 født i 2004, 2020 født i 2005)

Kontakt mellom klubb og region må foregå i god tid før eventuell kursstart. Minimum 4 uker før kursstart.

Du finner alle våre dommerkurs; Kampleder-, Aspirant- og Regionsdommerkurs i Region Øst ved å klikke her; LINKE

 

Kamplederkurs over 2 ukekvelder i klubb

 • 1. kveld kl.17-21
  • 2 timer teori + 2 timer praksis i hall
  • klubben fikser møterom og halltid
 • 2. kveld kl.18-21
  • praksis 3 timer i hall der spillene blir delt inn i lag, spiller kamp og praktiserer ved å dømme hverandre

 

Krav til klubb:

 • må være minimum 8 deltakere for å få gjennomført kurset
 • klubben må stille med teorirom 2 timer
  • ønskelig men må ikke ha projektor
 • klubben må stille med halltid for praksis
  • 1. kveld kl 19-21, bruk lagets egne treningstider her
  • 2. kveld kl 18-21, om mulig samarbeid med yngre EB lag som kan spille kamper hele treninger som deltakerne kan praktisere dømming på. 

 

Pris: 600kr/deltaker

Krav til kurs
Fyller 14 år i kursåret (2019 - født i 2005, 2020 født i 2006)
 
 

Du finner all kontaktinformasjon til ansatte og styret i Region Øst her; LINKE

Du kan finne en oversikt over alle haller, samt adresser ved å trykke HER