Kontakt oss

 

Region Øst ansatte og nåværende styre 

Axel Langaker
 

Axel Langaker

Daglig leder region Øst og prosjektleder regionsutvikling

E-post: axel.langaker@basket.no
Mobil: 90884209

Erika Lundin
 

Erika Lundin

Organisasjonskonsulent

Begynner i ny jobb fra 1.mars 2021

Akrem Dagnew
 

Akrem Dagnew

Dommer- og aktivitetskoordinator

E-post: akrem.dagnew@basket.no
Mobil: +47 45237563

Serieoppsett, omberamminger, overganger, dispensasjoner

Dommeroppsett

Mark DiGiacomo
 

Mark DiGiacomo

Fag- og tiltakskonsulent

E-post: mark.digiacomo@basket.no
Mobil: +47 92012866

SPU Sportslig ansvar, Kontaktperson mot Marked og PR

Ansvar for Kurs og EasyBasket for ØST

Marie Lyslid (Styreleder)
Mob. 41635880
Epost: lyslid@online.no

Magne Flaskerud (Nestleder)
Mob. 41521215
Epost: magnehf@outlook.com

Atle Bøckmann (Styremedlem)
Mob. 91538717
Epost: atle@imellom.no

Sturla Sand (Styremedlem)
Mob. 46441811
Epost: sturla7@hotmail.com

Ingri Reithaug (Styremedlem)
Mob. 492263828
Epost: ingri11@hotmail.com

Till Schrader (Styremedlem)
Mob. 92443547
Epost: tillschrader@hotmail.com

-------

Anders Klemmetsby (Varamedlem)
Mob. -
Epost: anders.klemmetsby@hotmail.com

Even Mathilassi Lien (Varamedlem)
Mob. -
Epost: mathilazzi@gmail.com

Norges Basketballforbund Region Øst

Postadresse:​​
Brynsveien 13, 0679 Oslo
Org.nr: 983 852 866

Ekspedisjonstid:
Mandag-Fredag 09:00-15:00

Besøksadresse:
Brynsveien 13, 4 etasje (til venstre)

Med kollektiv: 3 min å gå fra Brynseng t-bane stasjon

Med bil: finn ledig parkeringsplass og husk å betale