Trener

Her vil du finne informasjon som er viktig for deg som trener og med informasjon om hvordan du kan utdanne og videreutvikle deg som trener. Dette gjelder kurstilbud, utdanning, trenerlisens, kontaktpersoner og diverse dokumenter.

Trener - informasjon

Sidene her på For deg - Trener vil oppdateres når det skjer noe nytt.

Generell informasjon om utdanning ligger under rubrikken Trenerløpya. Utdanning og videreutdanning er viktig for oss. Det er satt krav til utdanning og etterutdanning på enkelte nivåer og informasjon om dette ligger under rubrikken Trenerlisens.

Treneroversikt
Alle trenere med godkjent utdanning og trenerlisens er registrert i Min idrett (www.minidrett.no). Oversikt over hvem som har trenerutdanning på de ulike nivå og hvem som innehar godkjent trenerlisens ligger i oversiktene nedenfor.

Trenere med utdanning
Trener 1 - 300 trenere
Trener 2- 134 trenere
Trener 3 - 33 trenere

Trenere med aktiv trenerlisens (Oppdatert per 23.10.2019)
Trener 1 - 96 trenere
Trener 2 - 62 trenere
Trener 3 - 27 trenere

Torkild Rødsand
 

Torkild Rødsand

Trener- og dommerkoordinator

E-post: torkild.rodsand@basket.no
Mobil: +47 92211514

Ansvar for trenerkurs nivå 2 og 3. Den Store Trenerhelgen, nasjonalt regionsdommerkurs, dommerutviklingsprosjekter, langsiktig trenerutviklingsstrategi, trenerrekruttering og kontaktperson mot dommerkomiteen.