Trener

Her vil du finne informasjon som er viktig for deg som trener og med informasjon om hvordan du kan utdanne og videreutvikle deg som trener. Dette gjelder kurstilbud, utdanning, trenerlisens, kontaktpersoner og diverse dokumenter.

Trener - informasjon

Generell informasjon om utdanning ligger under rubrikken Trenerløpya.

Utdanning og videreutdanning er viktig for oss. Det er satt krav til utdanning og etterutdanning på enkelte nivåer og informasjon om dette ligger under rubrikken Trenerlisens.

Treneroversikt
Alle trenere med godkjent utdanning og trenerlisens er registrert i Min idrett (www.minidrett.no). 

Trenere med utdanning (per 12.02.2020)
Trener 1 - 215 trenere
Trener 2 - 136 trenere
Trener 3 - 38 trenere

Trenere med aktiv trenerlisens (per 23.10.2019)
Trener 1 - 96 trenere
Trener 2 - 62 trenere
Trener 3 - 27 trenere

Torkild Rødsand
 

Torkild Rødsand

Trener- og dommerkoordinator

E-post: torkild.rodsand@basket.no
Mobil: 922 11 514