Her vil du finne informasjon som er viktig for deg som trener og med informasjon om hvordan du kan utdanne og videreutvikle deg som trener. Dette gjelder kurstilbud, utdanning, trenerlisens, kontaktpersoner og diverse dokumenter.

Trener - informasjon

Generell informasjon om utdanning ligger under rubrikken Trenerløypa.

Utdanning og videreutdanning er viktig for oss. Det er satt krav til utdanning og etterutdanning på enkelte nivåer og informasjon om dette ligger under rubrikken Trenerlisens.

Treneroversikt
Alle trenere med godkjent utdanning og trenerlisens er registrert i Min idrett (www.minidrett.no). 

Trenere med utdanning (per 03.01.2024)
Trener EB - 262 trenere (+42)
Trener 1 - 290 trenere (+51)
Trener 2 - 154 trenere (+4)
Trener 3 - 57 trenere (+8)

Trenere med aktiv trenerlisens (per 03.01.2024)
Trener EB - 52 trenere (+29)
Trener 1 - 64 trenere (+19) 
Trener 2 - 53 trenere (+15)
Trener 3 - 40 trenere (-) 

Trenere med Trenerattest (per 03.01.2024)
TA Barn - 520 attester 
TA Ungdom - 654 attester
TA Voksen - 97 attester
Total - 1271 attester (herav 1041 aktive)

Total antall trenere med trenerattest - 850 trenere (herav 694 aktive)

Kursoversikt

Kursoversikt

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Sports- og utdanningskonsulent

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.