NBBF Trenerlisens.png

Trenerlisens

Som en del av NBBFs trenerutdanning er det innført trenerlisens gjeldende fra og med 2015.

Trenerutdanning og trenerlisens er veiledende for alle nivåer og alle trenere oppfordres til å ha trenerutdanning tilhørende det nivå og aldersgruppe de er trener for.

NBBF skal legge til rette for at personer uten norsk som morsmål skal kunne delta på trenerutdanningen.

NBBFs nye trenerutdanning er i henhold til NIFs Trenerløype - rammeverk for norsk trenerutdanning.

Trenerlisens gis for 2 år av gangen ved gjennomført trenerutdanning nivå EB, nivå 1, 2, 3 eller FECC. For å fornye lisens må man delta på minst én av følgende:

  • Den Store Trenerhelgen (nasjonalt arrangement i september) gir fornyet trenerlisens for alle kategorier.
  • Den lille trenerhelgen (regionalt arrangement i februar) gir fornyet trenerlisens for Trener EB og Trener 1. 
  • Etter- og videreutdanningstiltak for gjeldende nivå, eksempelvis:
    • Clinic under U16NM gir fornyet lisens for Trener 1 og Trener 2
    • Toppidrettsseminaret under U19NM gir fornyet lisens for Trener 2 og Trener 3.
  • Trenerutdanning nivå 1, 2, 3 eller FECC gir fornyet lisens på det pågjeldende nivået.

Hovedtrenere og assistenttrenere på NBBFs landslag, og deltakere på NBBFs trenerutviklersamling vil automatisk få fornyet lisens på lik linje med trenere som tar videre trenerutdanning via OLT (trenerløftet eller elitetrener).

Det er mulig å søke om godkjenning av fornyet lisens basert på ekstern utdanning/kompetansetiltak som eksempelvis deltagelse i clinics. Dette vurderes i det enkelte tilfelle. Søknad med kursbevis og program for pågjeldende tiltak sendes til kevin.juhl-thomsen@basket.no for godkjenning. Kravet er at det gjennomføres minimum 6 timer undervisning på et relevant nivå/tema i henhold til NBBF sitt planverk. 

For å sikre høy trenerkompetanse og stimulere til utdanning av flere trenere, er det i perioden 2016-2020 innført krav til trenerlisens for gjeldende nivå i NBBFs turneringer. Innføringen har skjedd stegvis med trenerutdanningene som tilbys.

Tidsplan:
Sesongen 2017/2018: Krav til Trener 1 for hovedtrenere i U16 NM
Sesongen 2018/2019: Krav til Trener 2 for hovedtrenere i U19 NM
Sesongen 2019/2020: Krav til Trener 3 for hovedtrenere i BLNO menn og kvinner

Ved et lags deltakelse i turneringer som krever trenerlisens på et gitt nivå der lagets trener(e) mangler nødvendig trenerlisens, vil det være mulig å oppfylle kravene gjennom at treneren melder seg på kurs eller lisensgivende trenersamling for kommende sesong før turneringen starter.

Ved fravær eller ved ikke bestått, vil trenerlisens ikke lenger være gjeldende.

Ved sesongstart vil trenere med gyldig trenerlisens få tildelt adgangskort som er tilgjengelig via MinBasket app'en. Adgangskortet gir gratis inngang på kamper i regi av NBBF og dets klubber.

 

Her er mer info om digitalt adgangskort.

Det vises videre til generelle krav til trenerlisens og krav til kompetanse og kompetansevedlikehold - vedtatt av NBBFs styre 18.02.2018.