Spillerklareringer

Her finner dere alle typer spillerklareringer - overganger internt i Norge, Internasjonale overganger, og Parallelle spilletillatelser.

For å bli spilleklar for en ny klubb må godkjent overgang være i orden (i tillegg til godkjent spillerlisens). Alle overganger mellom klubber i Norge skal nå sendes inn digitalt i MinIdrett og behandles i SportsAdmin. Unntak er spesielle overganger (ikke spilt kamp på minst 18 måneder) i perioden 15.12.-01.05 (da kan papirskjema benyttes)! 

Hva må gjøre ved overgang som:

Søknad om å bytte klubb gjennomføres i MinIdrett.

Avhengig av alder og lisenshistorikk vil man få forskjellige valg for type overgang man kan søke om. Det er ingen karantene utover tiden det tar å få godkjent overgangen gjennom systemet.

 

Typer overganger

 • Overgang 16 år og yngre. Overgangsperiode 1.mai - 15. desember. Gebyr 200 kr.
 • Overgang 17 år og eldre. Overgangsperiode 1.mai - 15. desember. Gebyr 400 kr.

Overgangsreglementet finner du i Kapittel 9 i NBBFs kampreglement.

 

Veiledning - Logge inn i MinIdrett

Har du benyttet MinIdrett tidligere?

 1. Logg inn med brukernavn og passord.
 2. Dersom du ikke husker ditt brukernavn og passord, klikk på «Glemt brukernavn og passord».

 

Har du ikke benyttet MinIdrett tidligere?

 1. Klikk på «Ny bruker» for å verifisere spilleren med fødselsnummer. Dette gjøres kun første gang du skal inn på siden.
 2. Fyll ut den informasjon du blir bedt om.
 3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med.

 

Søke om overgang i MinIdrett

 1. Overgang finner du til høyre under fanen «Min profil».
  Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med NBBF, slik at vi kan slå sammen duplikatene.
 2. Velg “Ny overgang”.
 3. Velg overgangstype.
 4. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til.
 5. Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn.
 6. Kryss av for «Jeg bekrefter å ha lest reglene for overgang».
 7. Trykk send søknad.

- Step-by-Step-guide for overgang via Min Idrett!

Ny klubb avgjør hvorvidt overgangsgebyret skal betales av klubben eller av spilleren. Dersom det er spilleren som skal betale dette, sendes det automatisk en e-post tilbake til spilleren med beskjed om at overgangen er klar for betaling når overgangen er godkjent av ny og gammel klubb. Gebyret kan kun betales online.

Klubber som er involvert i en overgangssøknad, både ny og gammel, får varsel på mail om at det er kommet en ny overgangssøknad.

Under følger veiledning for behandling i SportsAdmin.

 

Godkjenne overgang – Ny klubb

 1. Ny klubb får e-post med beskjed når en spiller søker om overgang til klubben.
 2. Logg på via SportsAdmin for å godkjenne overgangen.
 3. Under «person» finnes valget «overgang». Her ligger overganger som venter på godkjenning.
 4. Velg om overgangsgebyret skal betales av klubb eller spiller.
 5. Godkjenn overgangen.
 6. Dersom ny klubb skal betale overgangen, ligger kravet i handlekurven i SA. Overgangsgebyret må betales før spilleren er spilleklar.

 

Godkjenne overgang – Tidligere klubb

 1. Når ny klubb har godkjent en overgang, blir den sendt videre til godkjenning av gammel klubb.
 2. Gammel klubb har 7 dager på å godkjenne/avvise fra e-post om søknad er mottatt. Dersom gammel klubb ikke godkjenner/avviser innen 7 dager, blir overgangen automatisk godkjent.
 3. Gammel klubb må godkjenne overgangen dersom man ikke kan dokumentere at utøver har utestående gjeld til klubben.

 

Betaling: dersom ny klubb betaler overgangsgebyret må dette gjøres via Buypass i SportsAdmin. Dette krever et betalingskort. Dersom man har spørsmål vdr dette kan man kontakte oss på basket@basket.no

Det er klubbens leder eller personer med funksjonen Lisensansvarlig som har tilgang til å behandle overganger på vegne av klubben i SportsAdmin. Klubben kan tildele funksjonen Lisensansvarlig etter behov. 

Alle internasjonale overganger og parallelle spilletillatelser sendes inn til NBBF sentralt. Ved internasjonale overganger må det betales overgangsgebyr (250 sveitserfranc) til FIBA + at alle ikke-norske spillere som spiller i nasjonal serie (BLNO K/M og Nasjonal 1M) også må betale FIBA-lisens som er på 2000 kr for kvinner og 3000 for menn.

 

Se Kapittel 9 i NBBFs Kampreglement for overgangsreglement.