Spillerklareringer

Her finner dere alle typer spillerklaringer - Nasjonale overganger, Internasjonale overganger, og Parallelle spilletillatelser.

 

For å bli spilleklar for en ny klubb må godkjent overgang være i orden (i tillegg til godkjent spillerlisens). Alle overganger mellom to klubber i ulike regioner og/eller hvis en av klubbene spiller i nasjonal toppserie håndteres av sentraladministrasjonen sentralt. I tillegg håndtere de også overganger i region Nord og Sør. Region Midt, Vest og Øst håndterer overganger internt i egen region. Benytt derfor korrekt overgangsskjema når overgangen sendes inn.

Alle internasjonale overganger og parallelle spilletillatelser sendes inn til NBBF sentralt.

 

Merete Andersen
 

Merete Andersen

Adm.sekretær

E-post: merete.andersen@basket.no
Mobil: 415 95 134