Parallell spilletillatelse

D.Parallell spilletillatelse (samarbeidsavtale) 1) Én spiller kan inngå 1 –én –samarbeidsavtale som innebærer at spilleren er spilleberettiget for to klubber samtidig (har parallell spilletillatelse), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

i)Spilleren må være 15 år eller mer det året den sesongen avtalen skal gjelde for, starter. Gjelder bare for spillere med norsk statsborgerskap.

ii)Samarbeidsavtalen gjelder for 1 én sesong og skal være godkjent av NBBF etter søknad på særskilt skjema innen 15. desember den aktuelle sesongen. Søknaden skal inneholde navn og fødselsdato på spilleren som søker parallell spilletillatelse, samt godkjennelse fra de to klubbene. Den klubben som spilleren opprinnelig er medlem av, benevnes” hovedklubb” (klubb A). Den andre klubben i samarbeidsavtalen benevnes” samarbeidsklubb” (klubb B). Parallell spilletillatelse kan bare innvilges for spill på lag i de to øverste divisjonene, og bare for én samarbeidsklubb.

Spiller som innvilges parallell spilletillatelse kan kun spille ligasluttspill for senior, kvalifiseringsturneringer for eliteseriene eller tilsvarende seniorturneringer for én klubb (uavhengig av om de to klubbene kan eller ikke kan møtes i det aktuelle sluttspillet).

Hvilken klubb som velges i så henseende skal angis i søknaden om parallell spilletillatelse dersom intet valg oppgis skal det legges til grunn at klubb A er valgt.

iii)I klubber der elitelaget er organisert som egen enhet i allianseidrettslag, kan spilleredelta på alle lag i allianseklubben som om de to hadde vært én og samme klubb. I slike tilfeller er parallell spilletillatelse ikke nødvendig

Her finner dere godkjente parallelle spilletillatelser for inneværende sesong: Parallelle spilletillateler 2023-2024

Her finner dere godkjente parallelle spilletillatelser for forrige sesong: Parallelle spilletillatelser 2022-23