Spillerlisens

Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.

Man skal kun løse lisens i henhold til alder. U19 spillere eller yngre som spiller på seniornivå løser lisens tilhørende U19 klassen. Spillere som er yngre enn 13 år , men deltar i seriespill for U13 og oppover skal ikke løse lisens. Alle Easybasket spillere som ikke er fylt 13 år er dekket via Norges idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale, og er også fritatt personlig spillerlisens.

Mer info om NIF sin barneidrettsforsikring finner man her: NIF idrettsforsikring Barn 

Du vil få tilsendt en e-post/faktura med KID-nummer og kontonummer fra klubben du tilhører. Hvis du ikke mottar denne mailen, må du ta kontakt med klubben å si i fra. Se mer info under "Hvordan løse lisens".

Spilleren behøver ikke betale ny lisens ved bytte av klubb i løpet av sesongen. Forsikringen i fjorårets lisens er gyldig kun fram til 1.10. Ny lisens bør derfor være innbetalt før denne dato skal en ha forsikringen i orden.

Lisenssatser for sesongen 2023/2024 
(Satsene er inkludert forsikringspremie)

 • U13 (Spillere født i 2011 trenger kun gyldig lisens fra og med den dagen de fyller 13 år.*): kr. 560,-
 • U14-U19: Spillere født 2005 -2010 kr. 980,-
 • U14-U19 halvårslisens etter 1. februar: kr. 650,-
 • U14-U19 Utvidet**: Spillere født 2005 - 2010 kr. 2390,-

 • Senior Øvrig (spillere født før 1.1.2005): Spillere på andre seniorlag  kr. 1299,-
 • Senior Øvrig Utvidet** (spillere født før 1.1.2005): Spillere på andre seniorlag enn BLNO Menn/Kvinner  kr. 2400,-
 • Senior Øvrig halvårslisens etter 1. februar kr. 850,-

 • BLNO Kvinner (spillere født før 1.1.2005): Spillere i BLNO Kvinner  kr. 1500,-
 • BLNO Menn (spillere født før 1.1.2005): Spillere i BLNO Menn  kr. 2099,-
 • BLNO Menn/Kvinner Utvidet** (spillere født før 1.1.2005): Spillere i BLNO kr. 3200,-

 • Paralisens (alle alderstrinn): Spillere som utelukkende spiller rullestolbasket eller tilrettelagt basketball (STAR) kr. 249,-
 • Dommere og trenere (alle alderstrinn): For dommere og trenere som ikke er spiller i tillegg kr. 250,-
 • Mosjon/Veteran (spillere født før 1.1.2005): For spillere som ikke deltar i seriespill kr. 499,-
 • Honnørlisens (67+): kr. 248,-
 • Lisens seriespill Region Nord og Sør: kr. 751,-

 

* Merk at spillere som fyller 13 år etter sesongslutt og derfor ikke har betalt lisens, vil ikke være forsikret dersom spiller skader seg i forbindelse med trening. 

** Utvidet betyr at behandling kan skje på privat klinikk mm. For mer info om utvidet lisens, se under Forsikringsvilkår Gjensidige  for utvidete dekninger.

Merk:
 Man skal kun løse lisens i henhold til alder. Juniorspillere som spiller på seniornivå skal kun betale lisens for Aldersbestemte klasser. Easybasketspillere (født senere enn 31.12.2011) skal ikke betale personlig lisens selv om de eventuelt også deltar i smågutter/-jenteklassen. Easybasketspillere er dessuten dekket av Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale.

I forbindelse med skaleringen av 3X3-aktiviteten i norsk basket innføres det lisenser for 3X3 basketball. Forbundsstyret har vedtatt at gyldig lisens for 5x5 spill også gjelder for 3X3.

Om man bare ønsker å spille 3X3 er det nå vedtatt tre mulige lisenser.

 • 3X3 engangslisens 50,- (gjelder for en turnering)
 • 3X3 ordinær U14- U19 150,- (gjelder for hele sesongen)
 • 3X3 ordinær senior 150,- (gjelder for hele sesongen)

3X3 lisens kan kjøpes via Vipps til 524873. Legg ved fullt navn i meldingen. 

 
Vi gjør oppmerksom på at det er klubbenes ansvar å ajourholde sine lister med spillere og sørge for at spillere løser lisens. Dette kan gjøres via klubbens tilgang i Sportsadmin.

Klubbene logger seg inn på denne siden og velger "lisens ". Klubbens registrerte spillere blir så tilgjengelige på skjermen. Mangler eller feil i denne klubbdatabasen kan da rettes.

Tilgangskontroll
Alle basketballklubber har fått tilsendt et informasjon hvordan man tar i bruk SportsAdmin. Mangler du tilgang, kontakt NIF Digital Support

VIKTIG: Alle som løste lisens i fjor blir overført til ny sesong og vises dermed i lisenslisten. Spillere som ikke står på listen må lastes inn fra medlemslistene - trykk "ny utøver".

Klubbene kan i løsningen aktivt kan gå inn og sjekke at informasjonen (adresse, lisenstype osv.) på den enkelte spilleren er korrekt og at han fremdeles er aktiv. Hvis så er gjort kan man velge fakturamåte:
• Manuelt valg for print skjermutskrift.
• Lisensutskrift tilsendt pr. mail til spilleren
Merk: Det er ikke mulig å få tilsendt faktura gjennom tradisjonell post.

Spilleren er lisensiert når den tilsendte e -postmeldingen/forhåndsvisningstrykket er betalt. Ta vare på kvitteringen! En egen veiledning for hvordan dere navigerer innen databasen finner dere i over under "Bli mer kjent med Sportsadmin". Vi ber om at spillere som ikke har mottatt krav om lisens, og som må betale forsikringen innen kort tid, tar kontakt med sin klubb for å få opplyst sitt KID-nummer før betaling
finner sted.

Ved all betaling av lisens via nettbank må KID-nummeret være påført. Husk at gamle KID-numre fra tidligere sesonger ikk ekan benyttes. Kontonummer for lisensbetalingen er 1813 73 25337


Lisens gjennom min idrett

MIN IDRETT kan du:
- Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
- Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
- Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
- Melde deg på og betale kurs
- Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser     
- Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien. 


Stadig flere klubber bruker tjenesten til å sende ut lisens, og til betaling av medlemskontingent. Når et medlem er registrert av klubben, mottar den enkelte et epostvarsel om at lisens ligger til betaling. Når et medlem registreres av klubb, opprettes en bruker automatisk. Medlemmet logger seg på og klikker seg inn på fanen «lisenser». Hvis klubben har registrert lisens, skal den vises som «aktiv lisens» i menyen. Medlemmet klikker seg inn på aktiv lisens og betalingsinformasjonen kommer opp. Via et par tastetrykk, skal betalingen være gjennomført.

Når medlemmet er registrert av klubben gjennom klubbadmin og alt er klart til betaling av medlemskontingent, går en epost automatisk ut til medlemmet med varsel. Medlemmet kan da logge inn i min idrett og betale kravet som da ligger i handlekurven. 

Det er viktig at ansvarlige i klubben gjør jobben med å registrere alle som skal ha lisens og fyller ut riktige opplysninger hvis operasjonene skal flyte optimalt. Videre må alle klubbens medlemmer bli informert om mulighetene som ligger i Min idrett.

NBBF oppfordrer alle klubber og medlemmer til å ta denne tjenesten i bruk for å gjøre klubbhverdagen enklere for alle parter.

Liste over lisensierte spillere evt. kopi av innbetalt lisens skal uoppfordret legges fram for kampens sekretariat helst før kampstart. Det vil bli gjennomført kontroller både av dommerne og kretsadministrasjonen. Bruk av spiller som ikke har løst lisens medfører at laget taper kampen med 0-20 jfr. NBBFs kampreglement kap. 6 A1 og G1. Det vises også til NBBFs sanksjonsreglement pkt. 3c som gir anledning for å ilegge bot ved bruk av ikke spilleberettiget spiller. Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet.

OBS! Spilleren behøver ikke betale ny lisens ved bytte av klubb i løpet av sesongen. Forsikringen i fjorårets lisens er gyldig kun fram til 1.10. Ny lisens bør derfor være innbetalt før denne dato skal en ha forsikringen i orden.

Frist for betaling av lisens
Alle må kunne framvise bevis for betalt spillerlisens før man spiller kamp. De som har gyldig lisens fra forrige sesong må senest
1. oktober ha betalt lisensen før kamp spilles.

Kontrolltiltak i forbindelse med kamper

 • Før hver obligatoriske kamp arrangert av NBBF eller dets kretser eller regioner, skal 1. dommer kontrollere at samtlige spillere har gyldig lisens.
 • Kun spillere med gyldig lisens kan føres opp i kampprotokollen og får delta i kampen.

Gyldig bevis for betalt lisens kommer opp automatisk i elektronisk kampskjema. Hvis man får opp et rødt X så må man legge fram følgende for dokumentasjon for å kunne spille kampen:

 • Kvittering med betalingstrykk fra bank.
 • Lisensfaktura (evt. persondata med betalingstrykk utskrevet fra lisenssiden)
 • Utskrift fra klubbens lisensside der spillere står som betalt.
 • Dokumentasjon på betalt Åpen lisens for aktuelt lag.

1. dommer skal påse at feltene for spillernes navn i kampprotokollen er utfylt ihht spillereglene, med etternavn og forbokstaven i fornavnet.
1. dommer skal påse at det er samsvar mellom dokumentasjonen på lisensinnbetaling og de navnene som føres opp i kampprotokollen.

Dommer/sekretariat skal føre følgende på kampskjema (hvis papir protokoll benyttes) i feltet ”Lisens nr.”:

 • ”X” foran hver spiller som kan forevise gyldig kvittering for betalt lisens
 • ”Å” foran hver spiller som spiller på en ”Åpen lisens” (3 i aldersbestemt klasser og 2 i ”Senior Øvrig”)
 • ”E” foran hver easybasketspiller (under grensen for å være lisenspliktig) som deltar i aldersbestemt klasse der betalt lisens er krav.

Dommerne skal ikke starte kampen før lisenskontrollen er foretatt og kampskjema ført som vist ovenfor.

Her finner dere informasjon hvordan dere går fram for å melde en skade.
NB! Ved akutte skader - ta kontakt med Legevakta.

Gjensidige Forsikring
NBBF benytter Gjensidige Forsikring ifm med vår spillerlisensordning.
Her finner dere hva som ligger i vilkårene for denne forsikringen:
Forsikringsvilkår Gjensidige.

Skader skal altså meldes til Gjensidige - Skademeldingsskjema:
- https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring


Kontakt Gjensidige Idrettsforsikring:
Gjensidige Idrettsforsikring, telefon 98 70 11 15, for bistand til bestilling av behandling/utredning

Her finner dere gjeldende forsikringsvilkår for spillerlisensen:
- Gjensidige Forsikringsvilkår

I aldersbestemte klasser (født 2005-11) er det anledning å benytte inntil 3 spillere med åpen lisens pr. lag. Det er også anledning til å løse to-2-"Åpne Basketballisenser" for kategorien "Senior Øvrig". Det er ikke anledning å tegne åpne lisenser for lag i nasjonale serier (BLNO Kvinner/Menn).


Klubber som ønsker å tegne åpne lisenser må på innbetalingsblanketten/nettbanken påskrive følgende informasjon i meldingsfeltet:

1. Klubbnavn

2. Lagets navn (G06 eks.)

3. Antall åpne lisenser


Satser for Åpen basketballisens 2023-24:

1. Yngre og junior (født 2005-11): Kr. 1500,-

2. Senior Øvrig: Kr. 1900.

Lisensen betales inn til 1813 73 25337


Kontroll av Åpne lisenser
Ved bruk av "Åpen lisens" så skal kvittering på denne framvises uoppfordret for sekretariatet før kampstart.

Her finner dere oppdatert liste over registrerte lag med godkjent Åpne lisenser: NBBF Åpne lisenser