Norges Basketballforbund / For deg / Trener / Trenerutvikler Basketball (TU)
Med den ny pedagogiske tilgang på trenerutdanningen i Norsk Idrett gikk kurslærere og instruktør over til en ny rolle som Trenerutviklere (TU)
Med den ny pedagogiske tilgang på trenerutdanningen i Norsk Idrett gikk kurslærere og instruktør over til en ny rolle som Trenerutviklere (TU)

Trenerutvikler Basketball (TU)

Med overgangen til en ny pedagogisk tilnærming i trenerløypen skiftet kursholdere og instruktører rolle til Trenerutviklere.

Bedre trenerutviklere - Bedre trenere - Bedre aktivitet.

En trenerutvikler er ikke kun en erfaren trener eller en person som skal overføre kunnskap om det å være trener.

En moderne trenerutvikler skal kunne utvikle, støtte og utfordre trenere til å videreutvikle kunnskapen og kompetansen sin, slik at de bedre kan sørge for idrettsglede for alle.

Trenerutviklerne har dermed en avgjørende rolle for kvaliteten på aktivitetene ute i klubbene.

Trenerutvikleren (TU) spiller en viktig rolle i norsk idrett. For å utvikle gode trenere som kan lede til god aktivitet trengs det gode trenerutviklere. Derfor har NIF sammen med særforbundene utviklet et eget grunnkurs for nye trenerutviklere. For å bli trenerutvikler har NIF Trenerutvikling utviklet et startkurs "Grunnkurs for Trenerutviklere" som gjennomføres årlig etter behov fra de ulike særforbund. 

 

Informasjon om Trenerutvikler fra temasidene til idrettsforbundet.no

 

Hva krever det å bli trenerutvikler?

- Du må ville satse på å utvikle kompetansen din som trenerutvikler. Rollen krever at du forplikter deg til den stadig utvikling som ligger i rollen. 

- Du må ta Grunnkurs TU via NIF

- Du må delta aktivt og fysisk på den årlige TU samling (fredagen opp til DST)

- Du bør minimum være utdannet som Trener 2 og ha praktisk erfaring fra dette nivå. Den praktiske erfaring er viktig, men nivå i seg selv er ikke et krav, da vi trenger TU på alle nivå i norsk basketball.

- Dine personlige kvalifikasjoner veier utrolig tungt. Det er ikke et spørsmål om å være en god elitetrener, det handler om de menneskelige kvaliteter som gjør deg optimalt i stand til å skape utvikling hos mottakeren.

 

Hvordan arbeider du og hvordan lønnes du

- Du blir engasjert til oppdrag fortløpende. Det er ingen garanti for oppdrag, men vi forsøker å rullere på TU så alle holdes aktive og relevante fortløpende. 

- Du vil hovedsaklig bli brukt til trenerkurs, workshops og under Den Store Trenerhelgen. 

- Vi bruker TU til alle kompetansesamlinger for trenere i så stor grad som mulig. 

 

 

Om Grunnkurs TU

Mål for kurset

Kurset skal gi deltakerne forståelse for det de trenger å vite og hva de trenger å kunne for å utvikle trenere og fasilitere trenerkurs. Etter kurset bør trenerutviklerne:

a) Forstå filosofien i Trenerløypa og hva som er Trenerutviklerens rolle i utviklingen av trenere i norsk idrett. Økt 1 og 2

b) Kjenne til strukturen i gjennomføringen av trenerkurs (flyturen) og kunne gjennomføre i henhold til dette. Økt 3

c) Kjenne til lærings- og utviklingsprinsippene i Trenerløypa og hvordan bruke disse. Økt 4

d) Kunne lede praktiske læringsøvelser med refleksjon og tilbakemeldinger. Økt 5

e) Kjenne til egne styrker som trenerutvikler og hvordan videreutvikle seg i rollen. Økt 6

 

Målgruppe:      Nye og eksisterende trenerutviklere som skal lede trenerkurs i regi av særforbund.

 

Forberedende oppgaver før grunnkurset
Følgende forberedelser er det forventet at deltagerne gjennomfører før grunnkurset. E-læringene vil gi en grunnleggende innføring i noen pedagogiske prinsipper og strukturer som det bygges videre på i grunnkurset. Modulene tar ca. 1 time hver. Selvvurderingen danner grunnlaget for arbeidet med egne styrker som trenerutvikler (økt 5/6) og Trenerutviklersekvensen er utgangspunktet for den praktiske læringssekvens (økt 4).

 

- Skjema for selvvurdering som trenerutvikler. Sendes ut i forkant av kurs.

- Planlegge en 15 minutters trenerutvikler-sekvens. Sendes ut i forkant av kurs.

- 2 e-læringsmoduler fra det internasjonale trenerutviklerprogrammet (NCDA-ICCE). Se linker under.

E-modules 1 “Helping coaches learn”

E-modules 3 “Putting learning principles into your facilitation practice”

 

Når du har gjennomført e-læringen legger du inn dine refleksjoner og tilbakemeldinger i eget skjema. Et skjema for hver e-læring. Skjema sendes ut i forkant av kurset.

P.S. Det kan komme opp noen japanske tegn når dere venter på at e-læringen skal laste opp grunnet at serveren for e-kurset er i Japan.

 

Påmeldte deltagere vil få nærmere informasjon om forberedelsesoppgavene, linker, frister, m.m.

Det forutsettes at en treneransvarlig fra SF følger sine deltagere og kan bidra som fasilitator i gruppearbeidene.

 

 

Har du lyst å bli Trenerutvikler

Har du lyst å bli Trenerutvikler

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Sports- og utdanningskonsulent

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.