Norges Basketballforbund / For deg / Trener / Trenerutvikler Basketball (TU)
Med den ny pedagogiske tilgang på trenerutdanningen i Norsk Idrett gikk kurslærere og instruktør over til en ny rolle som Trenerutviklere (TU)
Med den ny pedagogiske tilgang på trenerutdanningen i Norsk Idrett gikk kurslærere og instruktør over til en ny rolle som Trenerutviklere (TU)

Trenerutvikler Basketball (TU)

Med overgangen til en ny pedagogisk tilnærming i trenerløypen skiftet kursholdere og instruktører rolle til Trenerutviklere.

Bedre trenerutviklere - Bedre trenere - Bedre aktivitet.

En trenerutvikler er ikke kun en erfaren trener eller en person som skal overføre kunnskap om det å være trener. En moderne trenerutvikler skal kunne utvikle, støtte og utfordre trenere til å videreutvikle kunnskapen og kompetansen sin, slik at de bedre kan sørge for idrettsglede for alle. Trenerutviklerne har dermed en avgjørende rolle for kvaliteten på aktivitetene ute i klubbene.

Trenerutvikleren (TU) spiller en viktig rolle i norsk idrett. For å utvikle gode trenere som kan lede til god aktivitet trengs det gode trenerutviklere. Derfor har NIF sammen med særforbundene utviklet et eget grunnkurs for nye trenerutviklere. For å bli trenerutvikler har NIF Trenerutvikling utviklet et startkurs "Grunnkurs for Trenerutviklere" som gjennomføres årlig etter behov fra de ulike særforbund. 

 

Informasjon om Trenerutvikler fra temasidene til idrettsforbundet.no

 

Mål for kurset

Kurset skal gi deltakerne forståelse for det de trenger å vite og hva de trenger å kunne for å utvikle trenere og fasilitere trenerkurs. Etter kurset bør trenerutviklerne:

a) Forstå filosofien i Trenerløypa og hva som er Trenerutviklerens rolle i utviklingen av trenere i norsk idrett. Økt 1 og 2

b) Kjenne til strukturen i gjennomføringen av trenerkurs (flyturen) og kunne gjennomføre i henhold til dette. Økt 3

c) Kjenne til lærings- og utviklingsprinsippene i Trenerløypa og hvordan bruke disse. Økt 4

d) Kunne lede praktiske læringsøvelser med refleksjon og tilbakemeldinger. Økt 5

e) Kjenne til egne styrker som trenerutvikler og hvordan videreutvikle seg i rollen. Økt 6

 

Målgruppe:      Nye og eksisterende trenerutviklere som skal lede trenerkurs i regi av særforbund.

 

Forberedende oppgaver før grunnkurset
Følgende forberedelser er det forventet at deltagerne gjennomfører før grunnkurset. E-læringene vil gi en grunnleggende innføring i noen pedagogiske prinsipper og strukturer som det bygges videre på i grunnkurset. Modulene tar ca. 1 time hver. Selvvurderingen danner grunnlaget for arbeidet med egne styrker som trenerutvikler (økt 5/6) og Trenerutviklersekvensen er utgangspunktet for den praktiske læringssekvens (økt 4).

 

- Skjema for selvvurdering som trenerutvikler. Sendes ut i forkant av kurs.

- Planlegge en 15 minutters trenerutvikler-sekvens. Sendes ut i forkant av kurs.

- 2 e-læringsmoduler fra det internasjonale trenerutviklerprogrammet (NCDA-ICCE). Se linker under.

E-modules 1 “Helping coaches learn”

E-modules 3 “Putting learning principles into your facilitation practice”

 

Når du har gjennomført e-læringen legger du inn dine refleksjoner og tilbakemeldinger i eget skjema. Et skjema for hver e-læring. Skjema sendes ut i forkant av kurset.

P.S. Det kan komme opp noen japanske tegn når dere venter på at e-læringen skal laste opp grunnet at serveren for e-kurset er i Japan.

 

Påmeldte deltagere vil få nærmere informasjon om forberedelsesoppgavene, linker, frister, m.m.

Det forutsettes at en treneransvarlig fra SF følger sine deltagere og kan bidra som fasilitator i gruppearbeidene.

 

 

Har du lyst å bli Trenerutvikler

Har du lyst å bli Trenerutvikler

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.