Trenerløypa

NBBFs trenerutdanning er i henhold til NIFs Trenerløype - rammeverk for norsk trenerutdanning.
Trenerutdanningen skal sikre at utøverne møter kvalifiserte trenere og kvalitetsaktivitet tilpasset nivå. Fagplanen skal sørge for at det er harmoni og samsvar mellom den sportslige utviklingslinjen og det konkrete trenerinnholdet og kvalitetssikre at omleggingen skjer i samsvar med NIFs sentrale retningslinjer og anbefalinger. 
 
 
Her kan du lese mer om de enkeltstående kurs

Easy Basket Trenerkurs er et forkurs til nivå 1 og skal forberede og tilrettelegge for at trenere kan lede og styre aktivitet innenfor NBBF sine virksomhetsområder på barnenivå og i forbindelse med generell aktivitetsledelse. 

Kurset er åpent for alle som ønsker å starte på trenerutdanning. Krav til bestått kurs er 20 timer undervisning.

Easy Basket Trenerkurs (Nivå EB) er sertifisert for ledelse av aktivitet for EasyBasket og U13.

 

Trenerkurs for EasyBasket arrangeres regionalt.

Deltagere må være fylt 15 år ved kursstart.

 

Kurshefte (versjon 2019)

Kursveiledning (versjon 2015)

Obligatoriske e-kurs på trenernivå EB

På EasyBasket trenerkurs er det 3 obligatoriske e-kurs, som må godkjennes forut for deltagelse på den fysiske samling. Det er mulig å ta dem når som helst, så det er bare å gå igang med det samme hvis du påtenker å ta trenerutdanning eller bare ønsker faglig påfyll.

- Trenerrollen Trener 1

- Barneidrettens verdigrunnlag

- Aldersrelatert trening 1

 

Hva inngår i EasyBasket Trenerkurs: 

- 3 obligatoriske e-kurs (se ovenfor)
- 2 digitale kurskvelder a 2 timer
- 1 forberedelsesoppgave etter avsluttet digitale kurs og forut for fysisk samling (varighet ca 1 leksjon)
- Fysisk samling med 6 timers praksis

Totalt 20 timer undervisning.

 

Fokus er på innlæring og deltakelse og er tilgjengelig for alle med godkjent nivå EB eller vårt tidligere Aktivitetslederkurs. Målgruppe er trenere på barne-, ungdom og voksennivå. På Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Nivå 1 er ansett som det viktigste sertifiseringsnivået for å ivareta rekruttering og mosjonsnivået innenfor NBBFs aktivitet.

 

Kurshefte Trener 1 (sist oppdatert 2020)

 

Obligatoriske e-kurs på trenernivå 1

På trenernivå 1 er det 5 obligatoriske e-kurs, som må godkjennes forut for deltagelse på de respektive undervisningsdager. Det er mulig å ta dem når som helst, så det er bare å gå igang med det samme hvis du påtenker å ta trenerutdanning på dette nivå eller bare ønsker faglig påfyll.

- Paraidrett (normert til 2 timer)

- Idrett uten skader (normert til 2 timer)

- Idrettsernæring - modul 1 (normert til 2 timer)

- Ren utøver (normert til 1 time)

- Førstehjelp - link sendes ut i forbindelse med gjennomføring av kurs da det er kort utløpstid på kompetansen uten praktisk autorisasjon.

 

Hva inngår i Trener 1 kurset:

- 1 forberedende hjemmeoppgave forut for kursstart
- 5 digitale økter av 2,5 timer (3 leksjoner)
- 5 obligatoriske e-kurs (se ovenfor)
- Forberedelsesoppgave forut for fysisk samling (varighet ca 2 timer)
- Fysisk samling (18 timer praksis)
- Praksisrapport/supervisjonsskjema

 

Fokus er på deltakelse og utvikling og for trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre. Nivå 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reellt kompetanseløft. På dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.

Nivå 2 gir sertifisering som hovedtrener på regionslag.

Kurshefte Trener 2 (sist oppdatert 2020)

 

Hva inngår i Trener 2 trenerkurs:

- Forberedende oppgave før kursstart (som er mai/juni)
- 2 fysiske samlinger (pinsehelgen og helg i uke 33)
- En serie med digitale samlinger fordelt utover året (dato er kjent ved påmelding)
- Praksissrapport
- Skriftlig oppgave som skal leveres 1. mai året etter oppstart. 

Fokus er på utvikling og prestasjon og medfører at konkurranseelementet og utviklingen av morgendagens utøvere mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse er sentralt. På dette nivået er utviklingen av morgendagens toppidrettsutøvere i fokus.

Nivå 3 gir sertifisering som hovedtrener på aldersbestemte landslag.

Kurshefte Trener 3 (sist oppdatert 2020)

I NIFs Trenerløype er fokus i nivå 4 på prestasjon og toppidrett. NBBF har ingen egen Trener 4 utdanning, men vil nominere aktuelle deltakere med Trener 3 kompetanse til deltakelse på FIBA Europe sin trenerutdanning (FECC) som går over to år.​

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.