Trenerløypa

NBBFs trenerutdanning er i henhold til NIFs Trenerløype - rammeverk for norsk trenerutdanning.
Trenerutdanningen skal sikre at utøverne møter kvalifiserte trenere og kvalitetsaktivitet tilpasset nivå. Fagplanen skal sørge for at det er harmoni og samsvar mellom den sportslige utviklingslinjen og det konkrete trenerinnholdet og kvalitetssikre at omleggingen skjer i samsvar med NIFs sentrale retningslinjer og anbefalinger. 
 
 
I trekkspillet nedenfor kan du lese mer om de enkeltstående kurs.
 
For påmelding til kurs, kan du se aktive kurs i kurskatalogen eller på de respektive regioners kurskalender. Det er NBBF som har ansvar for nivå 2 og 3, samt tilpasset kurs (Trener 1 Elite). Det er regionene som har ansvar for EB og Trener 1. 

Easy Basket Trenerkurs er et forkurs til nivå 1 og skal forberede og tilrettelegge for at trenere kan lede og styre aktivitet innenfor NBBF sine virksomhetsområder på barnenivå og i forbindelse med generell aktivitetsledelse. 

Kurset er åpent for alle som ønsker å starte på trenerutdanning. Krav til bestått kurs er 20 timer undervisning.

Easy Basket Trenerkurs (Nivå EB) er sertifisert for ledelse av aktivitet for EasyBasket og U13.

 

Trenerkurs for EasyBasket arrangeres regionalt.

Deltagere må være fylt 15 år ved kursstart.

 

Krav til forkunnskaper forut for påmelding 

På EasyBasket trenerkurs er det 3 obligatoriske e-kurs, samt krav til Trenerattest Barn, som må godkjennes forut for påmelding. Det er mulig å ta de ulike e-kurs når som helst, så det er bare å gå igang med det samme hvis du påtenker å ta trenerutdanning eller bare ønsker faglig påfyll.

- Trenerrollen Trener 1

- Barneidrettens verdigrunnlag

- Aldersrelatert trening 1

- Trenerattest Barn

 

Hva inngår i EasyBasket Trenerkurs: 

- 3 obligatoriske e-kurs (se ovenfor)
- 2 digitale kurskvelder a 2 timer
- 1 forberedelsesoppgave etter avsluttet digitale kurs og forut for fysisk samling (normert til 1 leksjon)
- Fysisk samling med 6 timers praksis

Totalt 20 timer undervisning.

 

Undervisningslitteratur

 

Annen aktuell litteratur

 • Motorisk trening – øvelser for barn (Joanne Elphinston)

 

Fokus er på innlæring og deltakelse og er tilgjengelig for alle med godkjent nivå EB eller vårt tidligere Aktivitetslederkurs. Målgruppe er trenere på barne-, ungdom og voksennivå. På Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Nivå 1 er ansett som det viktigste sertifiseringsnivået for å ivareta rekruttering og mosjonsnivået innenfor NBBFs aktivitet.

 

Krav til forkunnskaper forut for påmelding

På trenernivå 1 er det 4 obligatoriske e-kurs, som må godkjennes forut for påmelding til Trener 1 kurs, i tillegg til krav om Trenerattest Ungdom og godkjent trenerkurs for Trener EasyBasket. Det er mulig å ta de ulike e-kurs når som helst, så det er bare å gå igang med det samme hvis du påtenker å ta trenerutdanning på dette nivå eller bare ønsker faglig påfyll.

- Paraidrett (normert til 2 timer)

- Idrett uten skader (normert til 2 timer)

- Idrettsernæring - modul 1 (normert til 2 timer)

- Ren utøver (normert til 1 time)

- Trenerattest Ungdom

 

På Trener 1 kurset er det dessuten enda et e-kurs som du må få godkjent forut for autorisasjonshelgen i mai/juni, men det er lurt å ta det så tett opp til autorisasjonshelgen som mulig. 

- Førstehjelp (normert til 30 minutter) 

 

Hva inngår i Trener 1 kurset:

Totalt sett består Trener 1 kurset av 90 timer som er fordelt på følgende måte:

- Delkurs 1 som består a 5 digitale økter a 3 timer per kveld
- 5 obligatoriske e-kurs normert til 8 timer (se ovenfor)
- Delkurs 2 som består av 4 spotkurs og en autorisasjonshelg = 23 timer praktisk-pedagogisk undervisning
- Delkurs 3 som består av 45 timer med praksis og loggføring i egen klubb, samt levering av praksisoppgaver.

 

Praksisoppgaver

Som en del av Trener 1 autorisasjonen skal du levere og få godkjent praksisforløp med tilhørende oppgaver. Oppgaven består av følgende 3 dokumenter: 

- Veiledning/forklaring

- Trenerlogg

- Oppgaveark

 

 

Undervisningslitteratur på Trener 1

Dere vil få utleveret følgende bøker på Trener 1: 

- Den coachende treneren - om å coache bgynnere

- Fysisk trening for barn og ungdom

 

Derutover er følgende materiale del av pensum, men finnes som digitale ressurser: 

- Offisielle spilleregler for basketball. Den til enhver tid gjeldende versjon ligger på området "spilleregler" (under for deg - dommer).

- Utviklingstrappen som er vedlegg til sportslig plan. Den til enhver tid oppdaterte versjon finner du på området "Utviklingstrappen" (under landslag).  


Kompetansekrav

Fokus er på deltakelse og utvikling og for trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre. Nivå 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reellt kompetanseløft. På dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.

Nivå 2 gir sertifisering som hovedtrener på regionslag.

 

Hva inngår i Trener 2 trenerkurs:

- Forberedende oppgave før kursstart (som er mai/juni)
- Minimum 80% oppmøte på samlinger:
            > 2 fysiske samlinger (pinsehelgen og helg i uke 33)
            > En serie med digitale samlinger fordelt utover året (dato er kjent ved påmelding)
- Praksissrapport
- Skriftlig oppgave som skal leveres 1. mai året etter oppstart. 
- Godkjent e-kurs (i henhold til oversikten nedenfor).

 

Krav til forkunnskaper forut for påmelding

På trenernivå 2 er det 4 obligatoriske e-kurs, som må godkjennes forut for påmelding. I tillegg er det krav at man har godkjendt Trener 1 kompetanse og Trenerattest Ungdom. Det er mulig å ta de ulike e-kurs når som helst, så det er bare å gå igang med det samme hvis du påtenker å ta trenerutdanning på dette nivå eller bare ønsker faglig påfyll. Alle godkjente e-kurs registreres automatisk i Idretts-CV uavhengig av deltagelse på trenerløypa. 

- Aldersrelatert trening 2

- Sunn idrett - elæring for trenere

- Spiseforstyrrelser - Sunn Idrett 

- Ren Utøver

- Trenerattest Ungdom

 

Undervisningslitteratur på Trener 2

Dere vil få utleveret følgende bøker på Trener 2:

 • Den coachende treneren - om å coache viderekomne
 • Ungdomstreneren
 • Treningslære - for idrettene

 

Derutover er følgende materiale del av pensum, men finnes som digitale ressurser: 

- Offisielle spilleregler for basketball. Den til enhver tid gjeldende versjon ligger på området "spilleregler" (under for deg - dommer).

- Utviklingstrappen som er vedlegg til sportslig plan. Den til enhver tid oppdaterte versjon finner du på området "Utviklingstrappen" (under landslag).  

 

Annen relevant litteratur for Trener 2

 • Veien til toppidrett

 

Fokus er på utvikling og prestasjon og medfører at konkurranseelementet og utviklingen av morgendagens utøvere mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse er sentralt. På dette nivået er utviklingen av morgendagens toppidrettsutøvere i fokus.

Nivå 3 gir sertifisering som hovedtrener på aldersbestemte landslag og FIRI-liga.

Kurshefte Trener 3 (sist oppdatert 2020) Det kommer ny versjon for 2022 i forbindelse med invitasjon som sendes ut Januar 2022. 

 

Praktisk informasjon T3-2022

Trener 3 arrangeres i partallsår. Neste gjennomføring er 2022. Invitasjon skal sendes ut i januar. Påmelding i løpet av februar. Deretter vil kandidater bli vurdert og innstilling fremmes for forbundsstyre på styremøte i mars. Etter styremøte vil godkjendte kandidater bli offentliggjort som "T3-2022 kandidater". Selve undervisningen vil starte i mai/juni 2022 og vare frem til eksaminasjon i mai/juni 2023. Uteksaminerte Trener 3 kandidater vil få overrrakt diplom på DST i september 2023. 

 

Informasjon om undervisning, metode og kursplan

Trener 3 arrangeres delvist i eget regi i NBBF og delvist som et samarbeid med NIF, OLT og øvrige særforbund. Det er derfor ikke NBBF som bestemmer kursplanen for alle deler av kurset. NBBF vil legge rammerne for en del av samlingene og så vil NIF/OLT lage en tilleggsplan for den felles undervisning. 
Det betyr også, at det ikke er mulig å sende ut et program for kurset før påmelding (vi ser at det er beklagelig og prøver å rette opp i dette for fremtiden). 

Som en rettesnor, så kan dere på denne link (ikke aktiv enda) se hvordan Trener 3 forløpet har vært gjennomført i 2021. Tider og datoer kan endres, men oppbygging og ide vil sannsynligvis være den samme. 

Det er viktig å gjøre seg klart - forut for påmelding - at deltagelse på Trener 3 vil medføre samlinger på hverdager, i arbeidstid, på treningskvelder og helger. Størstedelen vil gjennomføres digitalt, men det vil også være fysiske samlinger i fellesdelen. 

Undervisningen baserer seg i stor grad på læring gjennom forberedelse, perspektivering og refleksjon. Det betyr at det vil være en del forberedelse forut for de enkelte undervisningsøktene, forvetning om aktiv deltagelse på øktene og levering av refleksjonsoppgaver i etterkant av økter. Dette må deltagere være innstilt på.

 

Vurderingsform

Det er NBBF som til slutt er ansvarlig for endelig vurdering og tildeling av formel Trener 3 kompetanse. I 2022 vil det bli testet en ny vurderingsform. Denne innbærer flere korte oppgaver underveis (refleksjonsnotat) som sammen med en avsluttende synopsis skal danne grunnlag for en muntlig eksaminasjon.

 

Undervisningslitteratur:

 • Den coachende treneren – om å coache viderekomne (Frank E. Abrahamsen og Erlend O. Gitsø) - sendes til alle Trener 3 kandidater når påmelding er godkjent. 
 • Ungdomstreneren (Antero Wallinus-Rinne (red.)) - utlevert på Trener 2
 • Treningslære – for idrettene (Jostein Hallen og Lars Tore Ronglan) - utlevert på Trener 2
 • Utvikling av unge utøvere – Olympiatoppens utviklingsfilosofi og praktiske råd fra fagavdelingene (nettressurs)
 • FIBAs Coaches Education Platform - Level 3 http://www.fiba.com/wabc (nettressurs)
 • Practical Modern Basketball (John Wooden) (???)
 • Offisielle spilleregler for basketball (nettressurs) 

 

Annen relevant litteratur

 • Veien til toppidrett (Åke Fiskerstrand, Erling Rimeslåtten m.fl.) - utlevert på Trener 2

 

Kriterier for å søke om opptak på Trener 3

- Deltakere må ha godkjent Trener 2 med aktiv trenerlisens og godkjent trenerattest
- Deltakere må være aktive trenere og ha engasjement som trener i kursperioden.
- Deltakere bør ha eksisterende bakgrunn som trenere i FIRI-liga, U19 eller ungdomslandslag eller trenere med ansvar for aktuelle ungdomslandslagsutøvere (ansvar for toppidrettsutøvere 18-23 år).
- Deltakere bør ha en uttalt ambisjon om å arbeide med morgendagens toppidrettsutøvere og bør ha et sterkt spillerutviklingsperspektiv på sin trenergjerning.

 

Kompetansekrav:
Gjennom trenerutdanning nivå 3 skal deltakerne tilegne seg idrettsfaglige, pedagogiske og organisatoriske kompetansekrav.

 

Idrettsfaglig

 • Vite hvilke arbeidskrav som gjelder for egen idrett.
 • Kjenne egen idretts utviklingstrapp/beste praksis.
 • Være i stand til å gjennomføre relevante analyser, vurderinger, tester, og lage kapasitetsprofiler for utøverne.
 • Planlegge, periodisere og vurdere trening for utøverne.
 • Kunne reflektere og velge hensiktsmessige taktiske og tekniske handlinger/bevegelsesløsninger for individuelle utøvere og for lagspillutøvere.
 • Vite hvor utøverne kan få relevant hjelp til behandling.
 • Ha en helhetlig forståelse for ernæring i forhold til prestasjon og restitusjon.
 • Være i stand til å anvende relevante mentale treningsteknikker
 • Til en hver tid å holde seg oppdatert på områder som er viktig for prestasjonsutvikling i egen idrett (etterutdanning).
 • Ha forståelse for viktige hensyn i forhold til kjønnsperspektiv innen toppidrett og utviklet holdninger knyttet til dette.
 • Ha en helhetlig forståelse for funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk.

 

Pedagogisk

 • Utvikle 24-timersutøveren med balanse mellom trening/konkurranser og andre arenaer.
 • Videreutvikle kommunikasjonsferdigheter.
 • Ha kjennskap til og kunne anvende coaching som en metode for å gjennomføre systematiske utøversamtaler individuelt og med lag.
 • Være i stand til å praktisere situasjonstilpasset ledelse.
 • Evne å skape selvstendige utøvere.
 • Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.
 • Være i stand til å lede gode strategi- og målprosesser og kunne forstå og benytte aktuelle verktøy for dette.
 • Ha kjennskap til Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere.

 

Organisatorisk

 • Utvikle et støtteapparat rundt utøverne og definere ansvarsfordeling.
 • Samarbeide med andre trenere, ressurspersoner og regionale kompetansesentre.
 • Kjenne til regler og rutiner for deltakelse internasjonalt.
 • Kjenne til internasjonale klassifiseringsregler innen idrett for funksjonshemmede.
 • Kjenne til ditt internasjonale særforbund sitt dopingreglement.
 • Legge til rette for og avstemme elitesatsingen i egen klubb.
 • Kunne organisere en treningsgruppe sett opp i mot utøvernes målsetting.
 • Ha kjennskap til trenerens og utøvernes rettigheter og plikter.

 

 

I NIFs Trenerløype er fokus i nivå 4 på prestasjon og toppidrett. NBBF har ingen egen Trener 4 utdanning på nåværende tidspunkt, men kurset er under utvikling.

Trenere med sterke ambisjoner vurderes i mellomtiden til andre utdanninger som FECC gjennom FIBA Europe eller OLT sine trenerutdanninger: Trenerløftet og Elitetrener.

Ta gjerne kontakt til kevin.juhl-thomsen@basket.no for mer informasjon om mulighetene for videre utdanning på elite nivå.

FEMBCC (FIBA European Mini Basketball Coaching Course) er en utdanning som tilbys via FIBA Europe. Utdanningen går over 1 år fra mai/juni til mai/juni året etter, og består av 2 fysiske samlinger og 4 digitale moduler.

Det er det nasjonale forbund som nominerer deltagere, men det er FIBA som bestemmer om de nominerte kandidatene får tilbudt plass. Hvert nasjonale forbund kan nominere opp til 3 kandidater. 

Mer info om utdanningen finner du på temasiden FEMBCC.

FECC (FIBA Europe Coaching Certificate) er en utdanning som tilbys via FIBA Europe. Utdanningen går over 2 år og består av 3 stages.

Det er det nasjonale forbund som npminerer deltagere, men det er FIBA som bestemmer om de nomiberte kandidater får tilbudt plass. Hvert nasjonale forbund kan nominere opp til 3 kandidater. Norge søker i hver omgang og har typisk hatt 1 eller 2 deltagere med på hver "generasjon".

Mer info om utdanningen finner du på temasiden FECC.

 

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Sports- og utdanningskonsulent

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.