Trenerløypa

NBBFs trenerutdanning er i henhold til NIFs Trenerløype - rammeverk for norsk trenerutdanning.
Trenerutdanningen skal sikre at utøverne møter kvalifiserte trenere og kvalitetsaktivitet tilpasset nivå. Fagplanen skal sørge for at det er harmoni og samsvar mellom den sportslige utviklingslinjen og det konkrete trenerinnholdet og kvalitetssikre at omleggingen skjer i samsvar med NIFs sentrale retningslinjer og anbefalinger. 

Easy Basket Trenerkurs er et forkurs til nivå 1 og skal forberede og tilrettelegge for at trenere kan lede og styre aktivitet innenfor NBBF sine virksomhetsområder på barnenivå og i forbindelse med generell aktivitetsledelse. 

Kurset er åpent for alle som ønsker å starte på trenerutdanning. Krav til bestått kurs er 20 timer undervisning.

Easy Basket Trenerkurs (Nivå EB) er sertifisert for ledelse av aktivitet for EBC, EB og U13.

 

Kurshefte (versjon 2019)

Kursveiledning (versjon 2015)

Obligatorisk e-kurs til trenernivå EB
- disse kurs må godkjennes forut for deltagelse på fysisk kurs

- Trenerrollen Trener 1

- Barneidrettens verdigrunnlag

- Aldersrelatert trening 1

Fokus er på innlæring og deltakelse og er tilgjengelig for alle med godkjent nivå EB eller vårt tidligere Aktivitetslederkurs. Målgruppe er trenere på barne-, ungdom og voksennivå. På Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Nivå 1 er ansett som det viktigste sertifiseringsnivået for å ivareta rekruttering og mosjonsnivået innenfor NBBFs aktivitet.

Kurshefte Trener 1

Fokus er på deltakelse og utvikling og for trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre. Nivå 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reellt kompetanseløft. På dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.

Nivå 2 gir sertifisering som hovedtrener på regionslag.

 

Fokus er på utvikling og prestasjon og medfører at konkurranseelementet og utviklingen av morgendagens utøvere mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse er sentralt. På dette nivået er utviklingen av morgendagens toppidrettsutøvere i fokus.

Nivå 3 gir sertifisering som hovedtrener på aldersbestemte landslag.

I NIFs Trenerløype er fokus i nivå 4 på prestasjon og toppidrett. NBBF har ingen egen Trener 4 utdanning, men vil nominere aktuelle deltakere med Trener 3 kompetanse til deltakelse på FIBA Europe sin trenerutdanning (FECC) som går over to år.​