FIBA Mini-Basketball.png

FEMBCC

Dette er en temaside for FECC FEMBCC (FIBA Europen Mini Basketball Coaching Course) er FIBA Europe sin internasjonale trenerutdanning for mini basketball trenere.
 
Det nasjonale forbund søker om opptak av nominerte kandidater til FIBA. Det er FIBA som vurderer søkere og tilbyr plass. Norge søker typisk hver omgang.
 
Informasjon om søknad og frist publiseres på basket.no. FIBA inviterer typisk i starten av mars og NBBF har dermed typisk søknadsfrist tidlig i april. 
 

Programmet består av 2 obligatoriske samlinger og 4 obligatoriske digitale samlingeri løpet av høsten mellom de 2 fysiske samlingene som typisk arrangeres i mai/juni. 

Al undervisning, forberedelse og oppgaveskriving foregår på engelsk. Aktuell kandidat må derfor beherske engelsk på et godt nivå både skriftligt og muntligt.

 

Krav til deltakelse

 • Kandidaten gjør seg tilgjengelig til fremtidige oppdrag på webinarer, clinics og kursvirksomhet.
 • Fagstoff, presentasjoner etc. som deltakerne mottar på FEMBCC deles med NBBF.
 • Innleveringsoppgaver og ev. avsluttende eksamen deles med NBBF. NBBF vil kunne vurdere å bruke besvarelser som ressurs i egen utdanning.
 • Alle obligatoriske samlinger skal gjennomføres. Ved frafall må deltakere selv stå ansvarlig for kostnader.

 

Grunnlag for vurdering

Det er forbundsstyret som nominerer de endelige kandidater til FIBA Europe og sportssjefen som sender den endelige søknad videre til FIBA Europe.

NBBF sine krav til aktuelle kandidater:

 • Gyldig trenerlisens
 • Aktiv trener på EB nivå
 • Interesse for å være kursholder og inngå i NBBF sin "ekspertgruppe på mini basketball"

FIBA krever i tillegg at alle deltagere behersker engelsk godt, både mundtlig og skriftlig, da al undervisning og aktivitet foregår på engelsk.

 

 

Typisk tidslinje

Mars – FIBA sender invitasjon til NBBF. Denne publiseres på basket.no. 

Tidlig April – Søknadsfrist til NBBF. Søknader og innstillling sendes til sportssjef som innstiller endelig kandidat(er) til forbundsstyret. Når forbundsstyrets har vedtatt endelige kandidater sendes disse til FIBA for godkjenning. 

Medio april – Frist for innsendelse av søknaden til FIBA

Medio april – FIBA annonserer deltakere

 

Økonomi

NBBF gir økonomisk støtte. For alle tre år deles utgifter slik:

 • NBBF dekker påmeldingsgebyr
 • NBBF dekker kost og losji direkte til FIBA 
 • Deltaker betaler reise, samt lokal transport og mat utover det som FIBA tilbyr.

 

 

Tidligere deltagere på FEMBCC fra Norge

Generasjon 1   2024-2025 (pågår)

 • Marius Mengel
 • Henriette Goksøyr
 • Daniel Mykland

 

Hvis du har spørsmål til utdanningen eller søknadsprosessen, så kan du ta kontakt til: 

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Sports- og utdanningskonsulent

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.