Norges Basketballforbund / For deg / Trener / Årshjul for trenerutdanning i NBBF

Årshjul for trenerutdanning i NBBF

Denne side er laget for å tilby en oversikt over rammene for planlegging av trenerkurs. Vi ønsker med denne oversikt, at det skal gi både deltagere og klubber bedre forutsigbarhet og en forståelse for hvordan trenerkurs er planlagt og forholder seg til overordnet terminliste for NBBF.

Denne saken vil etterhvert bli fulgt opp av en grafisk og mer skjematisk oversikt, red. 

 

Trenerkurs EasyBasket

Dette arrangeres i region (ev på tvers av region), men avhenger av lokal kalender.

 

Trenerkurs Trener 1

Dette er også et regionalt ansvar, men kurset er satt opp som digitale samlinger med en avsluttende fysisk autorisasjonssamling. Denne helgen er lagt til uke 50.

 

Trenerkurs Trener 1 Elite

Denne helgen arrangeres av NBBF. Den avholdes som 1 fysisk samling over 1 helg (fredag kl 18 - søndag kl 16). Fortrinnsvis i Oslo og fortrinnsvis i april (vindu mellom FIRI-liga sluttspill og UNM sluttspill). Dato er ikke satt. 

 

Trenerkurs Trener 2

T2 arrangeres av NBBF. Kurset består av en rekke digitale samlinger og 2 fysiske samlinger. De 2 fysiske samlinger er terminsfestet til pinsehelgen (der det arrangeres i kombinasjon med NTC) og uke 33. Trener 2 avsluttes med skriftlig oppgave som skal leveres innen 1. mai i påfølgende kalenderår. 

 

Trenerkurs Trener 3

Kurset arrangeres av NBBF i samarbeid med NIF og Olympiatoppen. Kurset arrangeres annethvert år med start i april/mai i partallsår. Pga tilretteleggging for deltagere og særforbund som deltar, så er ikke dette terminsfestet enda. Det må påregnes en del midtuke leksjoner både på dagtid og kveldstid, samt enkelte fysiske helger i løpet av året. Trener 3 avsluttes med en skriftlig oppgave som skal leveres 1. mai året etter oppstart. 

 

Særlig tilrettelagte kurs

NBBF forbeholder seg muligheten å legge til rette for trenerkurs med særlig tilrettelegging, som eksempelvis engelskspråket versjon av EB og T1, EVU eller oppsamling på Trener 2. Disse kurs forbeholder seg å bruke "FIBA-vinduet" i februar måned. 

 

Arrangement: Den Lille Trenerhelgen (DLT)

Arrangeres fortrinnsvis regionalt med faglig innspill fra NBBF. Arrangementet er terminsfestet til første lørdag i september måned hvert år. 

 

Arrangement: Den Store Trenerhelgen (DST)

Arrangeres nasjonalt av NBBF. Arrangementer er terminsfestet til siste helgen i januar hvert år. 

 

 

Innspill og spørsmål kan sendes direkte til: 

 

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.