Norges Basketballforbund / For deg / Trener / Årshjul for trenerutdanning i NBBF

Årshjul for trenerutdanning i NBBF

Denne side er laget for å tilby en oversikt over rammene for planlegging av trenerkurs. Vi ønsker med denne oversikt, at det skal gi både deltagere og klubber bedre forutsigbarhet og en forståelse for hvordan trenerkurs er planlagt og forholder seg til overordnet terminliste for NBBF.

Denne saken vil etterhvert bli fulgt opp av en grafisk og mer skjematisk oversikt, red. 

 

Trenerkurs EasyBasket

Dette arrangeres i region (ev på tvers av region) og avhenger derfor av den regionale kalender. Kurs kan tilrettelegges for spesifikke klubber og perioder i året, men alle regioner tilstreper å tilby EasyBasket Trenerkurs i et fastlagt kompetansevindu for å skape forutsigbarhet for mindre klubber. Dette vindu kan variere fra region til region.

 

Trenerkurs Trener 1

Dette er også et regionalt ansvar. Kurset er satt opp som et forløp av digitale samlinger, korte kursforløp og en praksissperiode. Forløpet avsluttes med en autorisasjonssamling. Denne autorisasjonssamlingen er terminfestet til pinsehelgen hvert år. Trener 1 har påmeldingsfrist den 15. september hvert år. Påmelding skjer direkte til region.

 

Trenerkurs Trener 1 Elite

Denne helgen arrangeres av NBBF. Den avholdes som 1 fysisk samling over 1 helg (fredag kl 18 - søndag kl 16). Fortrinnsvis i Oslo og fortrinnsvis i april (vindu mellom FIRI-liga sluttspill og UNM sluttspill). Dato er ikke satt.

 

Trenerkurs Trener 2

Trener 2 arrangeres av NBBF. Kurset består av en rekke digitale samlinger og 2 fysiske samlinger. De 2 fysiske samlinger er terminsfestet til pinsehelgen (der det arrangeres i kombinasjon med landslagssamling U16) og uke 33. Trener 2 avsluttes med praksisperiode med praksisoppgaver og en skriftlig oppgave som skal leveres innen 1. mai i påfølgende kalenderår. 

 

Trenerkurs Trener 3

Kurset arrangeres av NBBF i samarbeid med NIF og Olympiatoppen. Kurset arrangeres annethvert år med start i april/mai i partallsår. Pga tilretteleggging for deltagere og særforbund som deltar, så er ikke dette terminsfestet enda. Det må påregnes en del midtuke leksjoner både på dagtid og kveldstid, samt enkelte fysiske helger i løpet av året. Trener 3 avsluttes med en skriftlig oppgave og praktisk eksamen når kandidaten er klar med forløpet. Det er en stor grad av individualisering i Trener 3 forløpet. 

 

Særlig tilrettelagte kurs, EVU og spotkurs

NBBF forbeholder seg muligheten å legge til rette for trenerkurs med særlig tilrettelegging, som eksempelvis engelskspråket versjon av EB og T1, EVU eller oppsamling på Trener 2. Disse kurs forbeholder seg å bruke "FIBA-vinduet" i november og februar måned.

 

Arrangement: Den Lille Trenerhelgen (DLT)

Arrangeres fortrinnsvis regionalt med faglig innspill fra NBBF. Arrangementet er terminsfestet til FIBA vinduet i februar hvert år. 

 

Arrangement: Den Store Trenerhelgen (DST) som del av Baskethelgen

Arrangeres nasjonalt av NBBF. Arrangementet er terminsfestet til tidlig september (fortrinnsvis uke 36) hvert år og inngår i "Baskethelgen". 

 

 

Innspill og spørsmål kan sendes direkte til: 

 

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Sports- og utdanningskonsulent

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.