Trenertips

VIDEO

NBBF har filmet mange kursholdere når de viser frem ulike driller med ulike teamer i forsvar og angrep. Alle videoer er delt inn i to kategorier; Den Store Trenerhelgen og Etter- og videreutdanning. De lokale trenerkurs fra Region ØST ligger under Etter- og videreutdanning.

Den Store Trenerhelgen EVU NBBF og regionalt

NIF Kunnskapsvideo

PENSUMLITTERATUR

NBBF har filmet mange kursholdere når de viser frem ulike driller med ulike teamer i forsvar og angrep. Alle videoer er delt inn i to kategorier; Den Store Trenerhelgen og Etter- og videreutdanning. De lokale trenerkurs fra Region ØST ligger under Etter- og videreutdanning.

Den Store Trenerhelgen EVU NBBF og regionalt

 

 

DRILL- OG TIPSHEFTE

Vi har samlet noen dokumenter laget av baskettrenere i Norge og Sverige. Bruk de som inspirasjon når du som trener skal planlegge en basketøkt.

 

Idrettsskader og fysisk trening

Idrettsskader av M.Midtvedt Skader og driller av M.Midtvedt

 

Vekst og modning

Sunn Idrett video: Vil du lære mer om vekst og utvikling (2023)

Physical Literacy, video

 

NBBF og Olympiatoppen

NBBF Spilleprinsipper NBBF Utviklingstrappen (LTAD) OLTs synspunkter på trening av barn Den norske treneren Fagstoff Olympiatoppen

Internasjonale ressurser

World Association of Basketball Coaches FIBA Europe Coaches Section Her finner du øvelsesbank hos DGI i Danmark Øvelseshefte fra Erasmus+ prosjekt om EasyBasket til Mini-basketball

EasyBasket

Enkle basketøvelser EasyBasket øvelseshefte Driller av Stockholmspolisen

 

Øvelser for konsepter for 6-8 år

Vi har blitt utfordret på å samle tips til trening for spillere på 6-8 år. Det skal vi forsøke å dele i dette avsnittet. Gi oss gjerne tilbakemelding på om linker og ressurser som vi deler er brukbare eller ikke. Da kan vi oppdatere og revidere løpende. 

Youth Basketball Drills from MOJO

Grundbog i Italiensk Minibasket (Spennende konsept for utvikling av spillere med start i alderen 5-6 år)

 

Ferdigheter og lagkonsepter

Idebank Driller og begreper av T.Gundersen Sommertrening av P.Berg Lagkonsepter OA.Teigen

 

Terminologi og diagrammer

FIBA Europe Basketball Terminology 2022

Basketball Glossary fra World Association of Basketball Coaches

How to understand basketball diagrams fra World Association of Basketball Coaches

 

Andre referanseartikler og video i trenerutdanningen

Blocked vs Random Practice med Trevor Ragan fra Train Ugly

Spillersentrert utvikling fremfor trenerstyrt spillerutvikling av Mark O'Sullivan (NIH, Oslo) 

Claus Dalgaard-Hansen: Udvikling foregår bedst i trygge rammer (dgi.dk)

 

Fra NBBF sitt verdiarbeid som er relevant for deg som trener

Veileder for kjønnsinkongruens

 

Fra koronatiden

Treningstips i Koronatider

 

ANNET

Andre spennende og relevante ressurser for de som vil lære mer og være oppdatert: 


Idrottsforskning.se | Aktuell & användbar kunskap om idrott, hälsa och träning

Trenerhjelpen.no | Hjelp til å bygge lagkultur i laget (Prosjekt i Kjelsås Basket)