Omberamming av kamp

Rutiner ved omberamming av en seriekamp.

Før et lag kan omberamme en kamp må følgende være på plass:

  • Begge lagene må samtykke til omberammingen.
  • Nytt kamptidspunkt SKAL være avtalt.
  • Hvis det oppstår hull i oppsettet er det søkerlagets ansvar å tette dette.
  • Det er ikke anledning til å ”betale” seg ut av hull i oppsettet ved å tilby ”ventelønn” til dommerne.

 

Omberamming innen 14 dager før berammet kamp:

  • Omberamming er gebyrfri for søkerlag så fremt fullstendig søknadsskjema for omberamming av seriekamp mottas av NBBF Region Øst innen 14 dager før berammet kamp.

Dersom søknad om omberamming medfører ekstra utgifter til dommerreise og/eller leie av idrettshall skal søkerlag dekke disse utgiftene, før søknad kan godkjennes. Ekstra utgifter estimeres og fastsettes av administrasjonen.

 

Omberamming mindre enn 14 dager før berammet kamp:

  • Omberamming medfører gebyr for søkerlag der fullstendig søknadsskjema for omberamming mottas av NBBF Region Øst mindre enn 14 dager før berammet kamp. Kvittering for innbetalt gebyr på kr 800,- skal legges ved fullstendig søknadsskjema.

Dersom søknad om omberamming medfører ekstra utgifter til dommerreise og/eller leie av idrettshall skal søkerlag dekke disse utgiftene, før søknad kan godkjennes. Ekstra utgifter estimeres og fastsettes av administrasjonen.

 

Omberamming til tidligere dato:

  • Omberamming medfører gebyr dersom berammet kamp ønskes omberammet til tidligere dato, som da gjør at kampen spilles mindre enn 14 dager frem i tid fra fullstendig søknad mottas av NBBF Region ØST. Kvittering for innbetalt gebyr på kr 800,- skal legges ved fullstendig søknadsskjema.

Dersom søknad om omberamming medfører ekstra utgifter til dommerreise og/eller leie av idrettshall skal søkerlag dekke disse utgiftene, før søknad kan godkjennes. Ekstra utgifter estimeres og fastsettes av administrasjonen.

 

Omberamming som mottas 72 timer eller mindre før kampstart:

  • Søknad om omberamming som mottas 72 timer eller mindre før oppsatt kampstart kan ikke innvilges.

 

Søknadsskjema for omberamming fylles ut og sendes til Mats Pedersen

RØ Søknad om omberamming av seriekamp.docx

 

Mats Pedersen
Mats Pedersen
Driftskonsulent Region Øst
Region Øst

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdanning, kommunikasjon og drift.