Seriespill Region Øst

Informasjon

Klubbene skal innen utgangen av 2. juni anmelde til regionen de lag som skal delta i
seriespill kommende sesong.

Lag som ikke har deltatt i en eller flere forutgående sesonger, må melde seg
på i laveste divisjon/klasse.
Lag som forrige sesong ble strøket eller trukket fra serien, rykker automatisk
ned én divisjon.

 

Alle kamper er avlyst våren 2020

Akrem Dagnew
 

Akrem Dagnew

Dommer- og aktivitetskoordinator

E-post: akrem.dagnew@basket.no
Mobil: +47 45237563

Serieoppsett og omberamminger, Dommeroppsett