Seriespill Region Øst

Informasjon

Klubbene skal innen utgangen av 2. juni anmelde til regionen de lag som skal delta i
seriespill kommende sesong.

Lag som ikke har deltatt i en eller flere forutgående sesonger, må melde seg
på i laveste divisjon/klasse.
Lag som forrige sesong ble strøket eller trukket fra serien, rykker automatisk
ned én divisjon.

Vi jobber med serieoppsettet og mer informasjon knyttet til oppstart, rammer og rutiner knyttet til Koronasituasjonen kommer fortløpende.

 

Seriestart for U14-U19 vil bli helgen 10.-11.oktober 2020. Angående seriekamper for senior venter vi på avklaring fra myndighetene.

 

LIVE KAMPSKJEMA

Livekampskjema skal brukes i alle regionsserier fra høsten 2020. Dette er en forenklet versjon fra standardversjonen som brukes i BLNO Kvinner og Menn.

 

 

Akrem Dagnew
 

Akrem Dagnew

Dommer- og aktivitetskoordinator

E-post: akrem.dagnew@basket.no
Mobil: +47 45237563

Serieoppsett, omberamminger, overganger, dispensasjoner

Dommeroppsett