Walkover (WO)

Rutiner ved walkover.

 

Walkover uten å ha gitt skriftlig beskjed

Lag som ikke stiller til berammet kamp uten å ha gitt skriftlig beskjed til serieansvarlig i regionsadministrasjonen innen 72 timer før kampstart, idømmes bot i henhold til gjeldende sats, samt tapt kamp på walkover (WO). I tillegg til bot og tapt kamp på WO må lag som ikke stiller til berammet kamp også betale dommerutgifter for gjeldende kamp.

 

Walkover der skriftlig beskjed gis innen kl. 12.00 virkedagen før kampdato

Dersom et lag på forhånd, innen kl.12:00 virkedagen før kampdato, har gitt skriftlig beskjed til serieansvarlig i regionsadministrasjonen og motstanderlag om at de ikke møter til kamp idømmes det redusert bot i henhold til gjeldende sats for klassen U13 og eldre. Motstander behøver da ikke å møte på banen for å få WO.

 

RØ Honorarsatser dommere NBBF Region ØST.pdf

 

Mats Pedersen
Mats Pedersen
Driftskonsulent Region Øst
Region Øst

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdanning, kommunikasjon og drift.