NBBF Region Sør omfatter basketballklubbene i Agder.

Regionen styres idag av administrasjonen pr. 2023. Leder for Region Sør er Simon Quinteros fra Kristiansand Basket, som er regionens største klubb.

Totalt er det 443 medlemmer i Region Sør ved idrettsregistreringen 2019.

Regionen opplever stor vekst, særlig på aktivitet for barn i alderen 8-12 år, der medlemsøkningen fra 2018 til 2019 utgjør mer enn 25%.

Regionen har et aktivt rullestolbasket lag i Søgne og Mandal Basketballklubb.  

 

Velkommen til oss. Basketball er GØY - INKLUDERENDE - MÅLRETTET... og garantert for deg, og.