NBBF Region Sør omfatter basketballklubbene i Agder. Her finner du lag i Arendal, Grimstad, Kristiansand (4 klubber), Mandal og Kvinesdal.

Regionen styres idag av regionsstyre valgt på regionsting 15. juni 2020. Leder for Region Sør er Simon Quinteros fra Kristiansand Basket, som er regionens største klubb.

Totalt er det 443 medlemmer i Region Sør ved idrettsregistreringen 2019.

Regionen opplever stor vekst, særlig på aktivitet for barn i alderen 8-12 år, der medlemsøkningen fra 2018 til 2019 utgjør mer enn 25%.

Regionen har et aktivt rullestolbasket lag i Søgne og Mandal Basketballklubb.  

 

Velkommen til oss. Basketball er GØY - INKLUDERENDE - MÅLRETTET... og garantert for deg, og.