Norges Basketballforbund / Regioner / Region Sør / Interimsstyret Region Sør

Interimsstyret Region Sør

Her er presentasjon av nåværende regionstyre, etter vedtak om Interim styret august 2022.
Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær

Nestleder i administrasjonen, regionsansvarlig, leder NBBFs driftsteam, varslingssaker, anlegg, administrasjon og styrearbeid i Region Øst.

Johannes Feenstra
Johannes Feenstra
Styremedlem (dommeransvarlig)

Klubb: Lauvåsen IL

Johannes har lang fartstid i basketball på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan, både som trener 2 og forbundsdommer.

Johannes er dommeransvarlig i Region Sør.  

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Leder organisasjonsavdelingen med ansvar for strategier, handlingsplaner, klubbutvikling, EasyBasket, NBBFs verdiarbeid og samordnet rapportering.

Shiba Haji Ahmadi
Shiba Haji Ahmadi
Styremedlem - Vara

Klubb: Bærum Basket 

Fokusområder: Ungdomsutvikling, sport, nasjonale serier, jente- og kvinnebasket, Easybasket og rekruttering, mangfold og inkludering

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Sør og sekundærkontakt Region Øst