Styret Region Sør

Her er nåværende styre i Region Nord:

Jesse Lee Krombel (Styreleder)
Mob:
Epost:lederregsor@gmail.com

Erik Johnsen (Nestleder)
Mob: 46412159
Epost: erikfloystadjohnsen@gmail.com

Johanne Jacobus Feenstra (Styremedlem)
Mob: 97151510
Epost: jfee@broadpark.no

Eivind Friis Ruud (Styremedlem)
Mob: 97966164
Epost: efruud@gmail.com

Simon Quinteros (Styremedlem)
Mob: 94884236
Epost:simon@quinteros.no

Matias Smørvik (Styremedlem)
Mob: 91145962
Epost: basketball@ksisport.no