Kurs Region Sør

Region Sør tilbyr

 

Trenerkurs EasyBasket

Kamplederkurs

Aspirantdommerkurs

 

Trener 1 kurs og Regionsdommerkurs har vi ikke nok deltagere til å gjennomføre regionalt og vi finner derfor løsninger, hvor kandidater sendes til andre regioner for å gjennomføre kurs. 

 

 

Trener 2 og Trener 3 kurs er nasjonale og administreres av NBBF.

Forbundsdommerkurs er nasjonalt og administreres av NBBF. 

 

Denne side vil bli oppdatert for å gi bedre overblikk og service så fort vi får oppdatert info. 

 

 

Hvis du har spørsmål om kurs eller annen kompetansehevingstiltak i klubb, så kan dere i mellomtiden kontakte:

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.

 

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.