Kurs Region Sør

 
 
Påmelding til kurs:
Send mail til kevin.juhl-thomsen@basket.no, med følgende info:
 • Navn
 • Klubbtilhørighet
 • Bursdag (dag/mnd/år)
 • Mail (deltaker/foresatte)
 • Hvilket kurs du ønsker å påmelde deg

 

Trenerkurs

EasyBasket Trenerkurs: fyller 15 år i kursåret (2020 født i 2005)

Trener 1 Trenerkurs: fullført og godkjent Easy Basket Trenerkurs

 

EasyBasket Trenerkurs

Nye kurs vil bli satt opp når vi vet mer anågende Korona situasjonen

Se mer informasjon angående Trenergruppe på facebook

 

Krav til kurs
fyller 15 år i kursåret (2020 født i 2005)

Trener 1 kurs

3 teorikvelder

2 praksishelger

 

Nye kurs vil bli satt opp når vi vet mer anågende Korona situasjonen

Se mer informasjon angående Trenergruppe på facebook

 

Krav til kurs
Fullført og godkjent EasyBasket Trenerkurs

 

Dommerkurs

Kampleder: fyller 14 år i kursåret (2020 født i 2006)

Aspirantdommer: godkjent Kampleder og 15 år i kursåret (2020 født i 2005)

Regionsdommer: godkjent Aspirant og 16 år i kursåret (2020 født i 2004)

 

Alle kamplederkurs er avlyst. Se mer informasjon HER 

Nye kurs vil bli satt opp når vi vet mer anågende Korona situasjonen

 

Krav til kurs
Fyller 14 år i kursåret (2020 født i 2006)

 

Nye kurs vil bli satt opp når vi vet mer anågende Korona situasjonen

 

Krav til kurs
Fullført Kamplederkurs OG fyller 15 år i kursåret (2019 født i 2004, 2020 født i 2005)

 

Nye kurs vil bli satt opp når vi vet mer anågende Korona situasjonen

 

Krav til kurs
Fullført Aspirantdommerkurs OG fyller 16 år i kursåret (2020 født i 2004)

 
 

Kveldskurs i klubb

Region Øst ønsker å utdanne flest mulig deltakere gjennom EB Trener- og kamplederkurs. Derfor har vi laget disse kurs som kveldskurs slik at det skal være enklere for klubb og deltakere å gjennomføre kurset. 

Klubben stiller med lokale (teorirom/halltid) for kurset og regionen finner kursholder og arrangerer kurs hos klubben.

EB Trenerkurs over 3 ukekvelder i klubb

 • 1. kveld kl.18.00-21.00
  • 3 timer teori
  • klubben fikser møterom
 • 2. kveld kl.18.00-21.00
  • praksis 3 timer i hall. 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis
 • 3. kveld kl. 18.00-21.00
  • praksis 3 timer i hall. 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis

 

Krav til klubb:

 • må være minimum 8 deltakere for å få gjennomført kurset
 • klubben må stille med teorirom 3 timer
  • ønskelig men må ikke ha projektor
 • klubben må stille med halltid for praksis, 2 kvelder à 3 timer
  • 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis

 

Pris: Klubben dekker alle utgifter til lokale og eventuelle reisekostnader for kursholder, i tillegg til 700kr per deltaker

Krav til kurs
Fyller 15 år i kursåret (2019 født i 2004, 2020 født i 2005)

Kontakt mellom klubb og region må foregå i god tid før eventuell kursstart. Minimum 4 uker før kursstart.

Kamplederkurs over 2 ukekvelder i klubb

 • 1. kveld kl.17-21
  • 2 timer teori + 2 timer praksis i hall
  • klubben fikser møterom og halltid
 • 2. kveld kl.18-21
  • praksis 3 timer i hall der spillene blir delt inn i lag, spiller kamp og praktiserer ved å dømme hverandre

 

Krav til klubb:

 • må være minimum 8 deltakere for å få gjennomført kurset
 • klubben må stille med teorirom 2 timer
  • ønskelig men må ikke ha projektor
 • klubben må stille med halltid for praksis
  • 1. kveld kl 19-21, bruk lagets egne treningstider her
  • 2. kveld kl 18-21, om mulig samarbeid med yngre EB lag som kan spille kamper hele treninger som deltakerne kan praktisere dømming på. 

 

Pris: 600kr/deltaker

Krav til kurs
Fyller 14 år i kursåret (2019 - født i 2005, 2020 født i 2006)

 
Erika Lundin
 

Erika Lundin

Stedfortredende Daglig Leder og Organisasjonskonsulent

E-post: erika.lundin@basket.no
Mobil: +47 40435344

Ansvarlig for all kommunikasjon på sosiale medier og nettsiden

Trener- og Dommerkurs, SPU administrasjon, EasyBasket og prosjektansvarlig i Region ØST

Intill videre skal alle øvrige spørsmål (utenom Akrem sine oppgaver) sendes til Erika Lundin