Dispensasjoner for seriespill

Dispensasjon for alder og for fri flyt mellom A- og B-lag i seriespill i Region Øst.

 

Dispensasjon for ALDER

Dispensasjon til overårige spillere kan innvilges etter søknad for spillere som er ett år eldre enn aldersklassen og vil markeres med (D) etter lagsnavnet på oppsettet og tabellen.

Det gis tillatelse til å benytte tre overårige spillere/kamp når dispensasjon er innvilget.

For lag som er innvilget dispensasjon vil kampene telle med i rangeringen av lagene, men laget kan ikke vinne serien eller gå til Regionsmesterskapet.

 

Følgende begrensninger gjelder dispensasjon for alder:

  • Dispensasjon for alder kan ikke innvilges i Elite- eller A-serier.
  • Regionstyret kan, i spesielle tilfeller, etter søknad innvilge dispensasjon for alder i Elite- eller A-serier.

Søknadsskjema her: RØ Søknad om dispensasjon for alder.docx

 

Dispensasjon for fri flyt mellom

A- og B-lag

For lag i samme klasse kan det etter søknad innvilges dispensasjon for inntil tre fritt valgte spillere å gå mellom klubbens A og B-lag for hver kamp.

Det vil da være B-laget som får (D).

For lag som er innvilget dispensasjon vil kampene telle med i rangeringen av lagene, men laget kan ikke vinne serien eller gå til Regionsmesterskapet.

 

Følgende begrensninger gjelder dispensasjon for fri flyt:

  1. Dersom lag med dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag har 7 spillere på kampskjemaet kan maksimalt 2 av disse spille med fri flyt dispensasjon.
  2. Dersom lag med dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag har 8 spillere på kampskjemaet kan maksimalt 1 av disse spille med fri flyt dispensasjon.
  3. Dersom lag med dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag har 9-12 spillere på kampskjemaet kan ingen spillere delta med fri flyt dispensasjon.
  4. Dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag kan ikke innvilges fra Eliteserie til annen serie.

NB. Merk at lag som er innvilget disp ikke kan vinne serien eller gå til Regionsmesterskap.

Søknadsskjema her: RØ Søknad om dispensasjon for flyt mellom A og B-lag.docx

 

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Dommer- og aktivitetskoordinator - Region Øst

Serieoppsett, omberamminger, overganger, dispensasjoner, dommeroppsett