Kurs Region Øst

Trenere ØST.png
​Klubbene melder sine kandidater på til kurs ved å sende mail til erika.lundin@basket.no   Faktura for deltakeravgift blir så sendt til klubbene. 
 
Påmedling til kurs:
Send mail til Erika Lundin; erika.lundin@basket.no  med følgende info:
 • Navn
 • Klubbtilhørighet
 • Bursdag (dag/mnd/år)
 • Mail (deltaker/foresatte)

 

Trenerkurs

EasyBasket Trenerkurs: fyller 15 år i kursåret (2020 født i 2005)

Trener 1 Trenerkurs: fullført og godkjent Easy Basket Trenerkurs

EasyBasket Trenerkurs

Dato: 13 + 15 + 20.januar 2020

Tid: 18.00-21.00

StedKongsberghallen

Pris: 700kr/deltaker

Frist: 7.1.2020

 

EasyBasket Trenerkurs

Dato: 15-16.februar 2020

Tid: 10.00-15.00

StedFurusethallen

Pris: 700kr/deltaker

Frist: 2.2.2020

 

EasyBasket Trenerkurs

Dato: 9-10.mai 2020

Tid: 10.00-15.00

Sted: Furusethallen

Pris: 700kr/deltaker

Frist: 3.5.2020

 

Krav til kurs
fyller 15 år i kursåret (2019 født i 2004, 2020 født i 2005)

Trener 1 kurs våren 2020

3 teorikvelder

7.mai: Tid 18.00-21.00, Sted: kommer

13.mai: Tid 18.00-21.00, Sted: kommer

4.juni: Tid 18.00-21.00, Sted: kommer

 

2 praksishelger

 9-10.mai: Tid 09.00-16.00, Sted: kommer

6-7.juni: Tid 09.00-16.00, Sted: Furusethallen

 

Alle må delta på alle teorikvelder + praksishelger for å få bestått Trener 1.

Pris: 2000kr/deltaker eller søk på Trenerstipend og få kurset gratis

 

Krav til kurs
Fullført og godkjent EasyBasket Trenerkurs

 

Dommerkurs

Kampleder: fyller 14 år i kursåret (2020 født i 2006)

Aspirantdommer: godkjent Kampleder og 15 år i kursåret (2020 født i 2005)

Regionsdommer: godkjent Aspirant og 16 år i kursåret (2020 født i 2004)

Kamplederkurs

Dato: 10 + 12.januar 2020

Tid: 17.00-21.00 (10.1) og 3 timer mellom kl.10.00-20.00 (12.1)

Sted: ​Persbråten Vgs (10.1) og F21 (12.1)

Pris: 600kr/deltaker

Frist: 22.12.2019

 

Kamplederkurs

Dato: 6 + 8.mars 2020

Tid: 17.00-21.00 (6.3) og 3 timer mellom kl.09.00-18.00 (8.3)

Sted: ​Persbråten Vgs (6.3) og Ullern idrettspark (8.3)

Pris: 600kr/deltaker

Frist: 08.03.2019

 

Kamplederkurs

Dato: 17-18.april 2020

Tid: 17.00-21.00 (17.4) og 3 timer mellom kl.10.00-20.00 (18.4)

Sted: ​Persbråten Vgs (17.4) og Brynsengskole flerbrukshall (18.4)

Pris: 600kr/deltaker

Frist: 29.03.2019

 

Krav til kurs
Fyller 14 år i kursåret (2019 - født i 2005, 2020 født i 2006)

Aspirantdommerkurs

Dato:15-16.februar 2020

Tid: 10.00-15.00 (begge dager)

Sted: ​Bølerhallen

Pris: 650kr/deltaker

Frist: 2.2.2020

 

Krav til kurs
Fullført Kamplederkurs OG fyller 15 år i kursåret (2019 født i 2004, 2020 født i 2005)

Regionsdommerkurs

Dato: 22-23.februar 2020

Tid: 09.00-16.00 (begge dager)

Sted​Bølerhallen

Pris: 1500kr/deltaker

Frist: 2.2.2020

 

Krav til kurs
Fullført Aspirantdommerkurs OG fyller 16 år i kursåret (2019 født i 2003, 2020 født i 2004)

 
 

Kveldskurs i klubb

Region Øst ønsker å utdanne flest mulig deltakere gjennom EB Trener- og kamplederkurs. Derfor har vi laget disse kurs som kveldskurs slik at det skal være enklere for klubb og deltakere å gjennomføre kurset. 

Klubben stiller med lokale (teorirom/halltid) for kurset og regionen finner kursholder og arrangerer kurs hos klubben.

EB Trenerkurs over 3 ukekvelder i klubb

 • 1. kveld kl.18.00-21.00
  • 3 timer teori
  • klubben fikser møterom
 • 2. kveld kl.18.00-21.00
  • praksis 3 timer i hall. 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis
 • 3. kveld kl. 18.00-21.00
  • praksis 3 timer i hall. 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis

 

Krav til klubb:

 • må være minimum 8 deltakere for å få gjennomført kurset
 • klubben må stille med teorirom 3 timer
  • ønskelig men må ikke ha projektor
 • klubben må stille med halltid for praksis, 2 kvelder à 3 timer
  • 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis

 

Pris: Klubben dekker alle utgifter til lokale og eventuelle reisekostnader for kursholder, i tillegg til 700kr per deltaker

Krav til kurs
Fyller 15 år i kursåret (2019 født i 2004, 2020 født i 2005)

Kontakt mellom klubb og region må foregå i god tid før eventuell kursstart. Minimum 4 uker før kursstart.

Kamplederkurs over 2 ukekvelder i klubb

 • 1. kveld kl.17-21
  • 2 timer teori + 2 timer praksis i hall
  • klubben fikser møterom og halltid
 • 2. kveld kl.18-21
  • praksis 3 timer i hall der spillene blir delt inn i lag, spiller kamp og praktiserer ved å dømme hverandre

 

Krav til klubb:

 • må være minimum 8 deltakere for å få gjennomført kurset
 • klubben må stille med teorirom 2 timer
  • ønskelig men må ikke ha projektor
 • klubben må stille med halltid for praksis
  • 1. kveld kl 19-21, bruk lagets egne treningstider her
  • 2. kveld kl 18-21, om mulig samarbeid med yngre EB lag som kan spille kamper hele treninger som deltakerne kan praktisere dømming på. 

 

Pris: 600kr/deltaker

Krav til kurs
Fyller 14 år i kursåret (2019 - født i 2005, 2020 født i 2006)

 
Erika Lundin
 

Erika Lundin

Organisasjonskonsulent

E-post: erika.lundin@basket.no
Mobil: +47 40435344

Ansvarlig for all kommunikasjon på sosiale medier og nettsiden, Trener- og Dommerkurs, SPU administrasjon og Prosjektansvarlig i Region ØST