Trenere ØST.png

Kurs Region Øst

​Klubbene melder sine kandidater på til kurs ved å sende mail til mark.digiacomo@basket.no   Faktura for deltakeravgift blir så sendt til klubbene. 
 
Påmedling til kurs:
Send mail til Mark DiGiacomo; mark.digiacomo@basket.no  med følgende info:
 • Navn
 • Klubbtilhørighet
 • Bursdag (dag/mnd/år)
 • Mail (deltaker/foresatte)

 

Trenerkurs

EasyBasket Trenerkurs: fyller 15 år i kursåret

(2020 født i 2005, 2021 født i 2006)

Trener 1 Trenerkurs: fullført og godkjent Easy Basket Trenerkurs

 

EasyBasket Trenerkurs

Informasjon når kurs er bekreftet, kommer her. 

 

Se mer informasjon angående Trenergruppe på facebook

 

Krav til kurs
fyller 15 år i kursåret (2020 født i 2005, 2021 født i 2006)

Trener 1 kurs

3 teorikvelder

2 praksishelger

 

Nye kurs er planlagt til våren 2021, meld interesse til Erika Lundin.

Se mer informasjon her Trenergruppe på facebook

 

Krav til kurs
Fullført og godkjent EasyBasket Trenerkurs

 

Dommerkurs

Kampleder: fyller 14 år i kursåret

(2020 født i 2006, 2021 født i 2007)

Aspirantdommer: godkjent Kampleder og 15 år i kursåret

(2020 født i 2005, 2021 født i 2006)

Regionsdommer: godkjent Aspirant og 16 år i kursåret

(2020 født i 2004, 2021 født i 2005)

 

Kamplederkurs

onsdag 4.november: kl. 17.00-21.00 teori + praksis

fredag 6.november: kl. 17.00-20.00 praksis

Sted: Sandefjord Vgs skole, Sandefjord (begge dager)

Pris: 500kr/deltaker

 

Kamplederkurs

torsdag 26.november: kl. 17.00-21.00 teori + praksis

mandag 1.desember: kl. 17.00-20.00 praksis

Sted: Råholthallen, Eidsvoll (begge dager)

Pris: 500kr/deltaker

 

Krav til kurs
Fyller 14 år i kursåret (2020 født i 2006, 2021 født i 2007)

Aspirantdommerkurs

søndag 27.september Persbråten

Tid: 09.00-16.00

Sted: Persbråten Vgs idrettshall, Oslo

Pris: 600kr/deltaker

 

Krav til kurs
Fullført Kamplederkurs OG fyller 15 år i kursåret (2020 født i 2005, 2021 født i 2006)

 

Regionsdommerkurs er planlagt til våren 2021. Meld interesse til Erika Lundin.

 

Krav til kurs
Fullført Aspirantdommerkurs OG fyller 16 år i kursåret
(2020 født i 2004, 2021 født i 2005)

 
 

Kveldskurs i klubb

Region Øst ønsker å utdanne flest mulig deltakere gjennom EB Trener- og kamplederkurs. Derfor har vi laget disse kurs som kveldskurs slik at det skal være enklere for klubb og deltakere å gjennomføre kurset. 

Klubben stiller med lokale (teorirom/halltid) for kurset og regionen finner kursholder og arrangerer kurs hos klubben.

EB Trenerkurs over 3 ukekvelder i klubb

 • 1. kveld kl.18.00-21.00
  • 3 timer teori
  • klubben fikser møterom
 • 2. kveld kl.18.00-21.00
  • praksis 3 timer i hall. 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis
 • 3. kveld kl. 18.00-21.00
  • praksis 3 timer i hall. 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis

 

Krav til klubb:

 • må være minimum 8 deltakere for å få gjennomført kurset
 • klubben må stille med teorirom 3 timer
  • ønskelig men må ikke ha projektor
 • klubben må stille med halltid for praksis, 2 kvelder à 3 timer
  • 2 kurver er minimum, går fint med liten gymsal til praksis

 

Pris: Klubben dekker alle utgifter til lokale og eventuelle reisekostnader for kursholder, i tillegg til 700kr per deltaker

Krav til kurs
Fyller 15 år i kursåret (2019 født i 2004, 2020 født i 2005)

Kontakt mellom klubb og region må foregå i god tid før eventuell kursstart. Minimum 4 uker før kursstart.

Kamplederkurs over 2 ukekvelder i klubb

 • 1. kveld kl.17-21
  • 2 timer teori + 2 timer praksis i hall
  • klubben fikser møterom og halltid
 • 2. kveld kl.18-21
  • praksis 3 timer i hall der spillene blir delt inn i lag, spiller kamp og praktiserer ved å dømme hverandre

 

Krav til klubb:

 • må være minimum 8 deltakere for å få gjennomført kurset
 • klubben må stille med teorirom 2 timer
  • ønskelig men må ikke ha projektor
 • klubben må stille med halltid for praksis
  • 1. kveld kl 19-21, bruk lagets egne treningstider her
  • 2. kveld kl 18-21, om mulig samarbeid med yngre EB lag som kan spille kamper hele treninger som deltakerne kan praktisere dømming på. 

 

Pris: 600kr/deltaker

Krav til kurs
Fyller 14 år i kursåret (2019 - født i 2005, 2020 født i 2006)

 
 
Mark DiGiacomo
Mark DiGiacomo
Fag- og tiltakskonsulent

SPU, Ansvar for Kurs og EasyBasket, Kontaktperson mot Marked og PR,