Norges Basketballforbund / Regioner / Region Midt / EasyBasket Region Midt

EasyBasket Region Midt

Her publiseres informasjon om EasyBasket i regionen før sesongstart 2020/2021.

Informasjon om EasyBasket arrangementer i regionen vil bli publisert her når datoene er avklart. NBBF planlegger åpning av EasyBasket sesongen i oktober 2020.

 

Det vil ikke bli praktisert påmelding til EasyBasket etter "første mann til mølla" prinsippet. Regionen vil jobber for at alle lag som er påmeldt innen fristen på 4 uker før arrangementet, skal få mulighet til å delta på et EasyBasket arrangement i tilnærmet samme geografiske området den helgen de er påmeldt. Dersom det ikke er mulig å få til på samme helg, så vil de få tilbud ved neste anledning. Ved større avvik i avstand mellom arrangementet laget er påmeldt og dit det blir flyttet, vil deltakende lag bli kontakt av regionen.

 

Mer informasjon kommer fortløpende på basket.no. Dersom det blir kort tid mellom når EasyBasket datoene blir publisert og første EasyBasket-arrangement, så vil selvfølgelig påmeldingsfristen tilpasses i det tilfellet.

 

EasyBasket er Norges Basketballforbunds barneidrettstilbud.

Konseptet EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og idrettsopplevelse. Konseptet består av EasyBasket aktivitet i klubb og EasyBasket-arrangement i regi av NBBF og underliggende regioner.

 

EasyBasket følger NBBFs verdier; Inkluderende, Målrettet og Gøy gjennom følgende prinsipper:

 

EasyBasket er inkluderende

  • EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring
  • EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta
  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling

 

EasyBasket er målrettet

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt
  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter
  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet

 

EasyBasket er gøy

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter
  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil
  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill

 

EasyBasket retningslinjer og spilleregler

EasyBasket arrangementshåndbok

 

EasyBasket-arrangement sesongen 2020/2021:

Helgen 07.-08. november 2020 i Rosenborghallen. Arrangør: Singsaker 

Helgen 05.-06. desember 2020 i Vikåsenhallen. Arrangør: Ranheim

Helgen 16.-17. januar 2021 i Husebyhallen. Arrangør: Sørsia

Helgen 13.-14. februar 2021 i Munkvollhallen. Arrangør: Sverresborg Hoops

Helgen 13.-14. mars 2021 i Fosslia Fjellhall. Arrangør: Stjørdal

Helgen 24.-25. april 2021 i Utleirahallen. Arrangør: Utleira

Mer info kommer. (oppdatert 10.07.20)