Norges Basketballforbund / Regioner / Region Midt / EasyBasket Region Midt

EasyBasket Region Midt

Her publiseres informasjon om EasyBasket i regionen før sesongstart 2020/2021.

 

EasyBasket er Norges Basketballforbunds barneidrettstilbud.

Konseptet EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og idrettsopplevelse. Konseptet består av EasyBasket aktivitet i klubb og EasyBasket-arrangement i regi av NBBF og underliggende regioner.

 

EasyBasket følger NBBFs verdier; Inkluderende, Målrettet og Gøy gjennom følgende prinsipper:

 

EasyBasket er inkluderende

  • EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring
  • EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta
  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling

 

EasyBasket er målrettet

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt
  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter
  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet

 

EasyBasket er gøy

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter
  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil
  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill

 

EasyBasket retningslinjer og spilleregler

EasyBasket arrangementshåndbok

 

EasyBasket-arrangement sesongen 2020/2021:

Helgen 07.-08. november 2020 i Rosenborghallen. Arrangør: Singsaker 

Helgen 05.-06. desember 2020 i Vikåsenhallen. Arrangør: Ranheim

Helgen 16.-17. januar 2021 i Husebyhallen. Arrangør: Sørsia

Helgen 13.-14. februar 2021 i Munkvollhallen. Arrangør: Sverresborg Hoops

Helgen 13.-14. mars 2021 i Fosslia Fjellhall. Arrangør: Stjørdal

Helgen 24.-25. april 2021 i Utleirahallen. Arrangør: Utleira

Mer info kommer. (oppdatert 10.07.20)