Norges Basketballforbund / Regioner / Region Nord / EasyBasket Region Nord

EasyBasket Region Nord

Her publiseres informasjon om Easybasket i Region Nord før sesongstart 2020/2021.

Informasjon om EasyBasket arrangementer i regionen vil bli publisert her når datoene er avklart. NBBF planlegger åpning av EasyBasket sesongen i oktober 2020.

 

Det vil ikke bli praktisert påmelding til EasyBasket etter "første mann til mølla" prinsippet. Regionen vil jobber for at alle lag som er påmeldt innen fristen på 4 uker før arrangementet, skal få mulighet til å delta på et EasyBasket arrangement i tilnærmet samme geografiske området den helgen de er påmeldt. Dersom det ikke er mulig å få til på samme helg, så vil de få tilbud ved neste anledning. Ved større avvik i avstand mellom arrangementet laget er påmeldt og dit det blir flyttet, vil deltakende lag bli kontakt av regionen.

 

Mer informasjon kommer fortløpende på basket.no. Dersom det blir kort tid mellom når EasyBasket datoene blir publisert og første EasyBasket-arrangement, så vil selvfølgelig påmeldingsfristen tilpasses i det tilfellet.

 

EasyBasket er Norges Basketballforbunds barneidrettstilbud.

Konseptet EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og idrettsopplevelse. Konseptet består av EasyBasket aktivitet i klubb og EasyBasket-arrangement i regi av NBBF og underliggende regioner.

 

EasyBasket følger NBBFs verdier; Inkluderende, Målrettet og Gøy gjennom følgende prinsipper:

 

EasyBasket er inkluderende

  • EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring
  • EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta
  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling

 

EasyBasket er målrettet

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt
  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter
  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet

 

EasyBasket er gøy

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter
  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil
  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill

 

EasyBasket retningslinjer og spilleregler

EasyBasket arrangementshåndbok