EBF undersidebilde basketno2.png

EasyBasket-fondet

EasyBasket-fondet (EBF) er en tilskuddsordning der klubber tilknyttet Norges Basketballforbund kan søke støtte til EasyBasket-relaterte aktiviteter og prosjekter i sin klubb. EasyBasket er NBBFs barneidrettskonsept og er basketballaktivitet for barn opp til og med 12 år.
EasyBasket-fondet består av midler fra Norges Basketballforbund og fra FIBA Youth Development Fund. Fondet tildeler midler til tiltak som defineres innenfor to områder:
 • Kompetanseutvikling for EasyBasket
 • Rekruttering til EasyBasket

EasyBasket-fondet tildeler midler til klubber med stort potensiale innenfor EasyBasket-segmentet, herunder følgende tre momenter som blir vektlagt:

 • Geografi: klubben er i et område hvor klubben er godt posisjonert for å
  utvikle EasyBasket-aktivitet
 • Situasjon: klubben har en nå-situasjon som tilsier at tildeling av midlene vil gi
  en sterk positiv effekt på klubbens mulighet til å utvikle seg
 • Plan: klubben har en god plan for gjennomføring av sin EasyBasket-aktivitet

Maks tildeling/søkesum er kr 40 000 per søknad. Det kan leveres én søknad per klubb. Dersom klubber samarbeider om prosjekt/tiltak kan søknadssummen økes med ytterligere kr 40 000 (totalt maksimalt kr 80 000).

Klubbene som deltar forplikter seg til: 

 1. Rapportering iht. Rapporteringsplan. Klubben må rapportere antall deltakere i prosjektet med alder og kjønn, og antall nye medlemmer i klubb per 31.12.24 og 01.05.25 som et resultat fra prosjektet.
 2. Levere bilder av aktiviteten med godkjent samtykke.
 3. Oppfylle nødvendig kompetansekrav: Kompetansekrav for trener – NBBF prosjekt.
 4. Bestå e-kurset Rent Idrettslag.
 5. Gjennomføre en EasyBasket-kveld i sin klubb.
 6. Gjennomføre et veiledningsmøte i NBBFs klubbutviklingsprogram, der styreleder, styret og prosjektgruppen deltar. Avklaring av nåsituasjon, og evt. utfordringer, med mål om å bli kjent med klubben.
 7. Delta med minimum én (1) person på DST/DSK 2024.
Søknadsrunden for 2024/2025 har søknadsfrist 4. juni 2024. Søknad leveres elektronisk via søknadsportal. Budsjett og eventuelt øvrige vedlegg sendes samlet via e-post med emnet EBF-søknad "klubbnavn" til Sivert.roseid@basket.no 

 

Her kan du søke Easybasket-fondet.

 

Følgende prosjekter er tildelt midler for sesongen 2023/2024: 

 • "Skoleprosjekt - Jessheim Troopers Basketballklubb
 • "Skolebasket" - Kirkevoll Basket
 • "EB satsning" - Kolbotn IL 
 • "EasyBasket" - Osterøy Basket 
 • "EB Horten og Holestrand" - TNT Basket
 • "Gøy for alle!" - Ulrikken Eagles
 • "After School" - Yterbygda Basket

Følgende prosjekter er tildelt midler for sesongen 2022/2023: 

 • "Let's Play Hønefoss" - Hønefoss Basketballklubb
 • "Trener og dommerkurs" - MIL Thunder
 • "Vekst og kompetanseløftet" - Ytrebygda og Kirkevoll 
 • "Kompetanseløftet" - EB-85 
 • "Basket for alle" - Bøler Basket 
 • "EASYBASKET Stegaberg IL" - Stegaberg Idrettslag 
 • "EasyBasket - Gjenåpning av Lillehammer Basketballklubb" - Lillehammer Basketballklubb 

Følgende prosjekter er tildelt midler for sesongen 2021/2022: 

 • "Basket for alle" - Tromsø Basketballklubb
 • "EasyBasket-løft Frøya Basket 2021" - Frøya Basket
 • "Ulriken Eagles EasyBasket skoleprosjekt" - Ulriken Eagles 
 • "SFO-Basket i Midtbyen skoleåret 2021/22" - Midtbyen Basketballklubb 
 • "EasyBasket-løftet Nordre Follo" - Langhus Lions Basket og Kolbotn IL Basket 
 • "Trener og spillerrekruttering" - Fyllingen Basketballklubb 
 • "SFO Basketgøy 2.0" - Nesodden IF Basket 

 

 

Følgende prosjekter er tildelt midler for 2020/2021:

 • Easybasket-løftet - Frøya Basket
 • Let`s Play Hønefoss Hønefoss Basketballklubb 
 • EasyBasket-double Vestfold - Sandefjord Turn og Idrettsforening (Sandefjord Whalers) og Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme Basketballklubb (TNT Towers) 
 • SFO-basket i Midtbyen - Midtbyen Basketball Trondheim 
 • EBC-skoleprosjekt - Ulriken Eagles

​Følgende prosjekter er tildelt midler for 2019/2020:

 • FBBK Basketskolen - Fredrikstad Basketballklubb
 • EasyBasket-løftet Drammen - Drammen Rivers
 • Pirater på skolen - Kristiansand Pirates
 • Basketgøy - Nesodden Basketballklubb
 • EBC skoleprosjekt - Ulriken Eagles

Se nyhetssak med klubbenes egne erfaringer fra prosjektene. 

Sivert Røseid
Sivert Røseid
Utviklingskonsulent Region

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdannning, drift, klubbutvikling, NBBFSHOP og Diadoraavtalen.

Ressurser

Kompetansekrav