EBF undersidebilde basketno2.png

EasyBasket-fondet

EasyBasket-fondet (EBF) er en tilskuddsordning der klubber tilknyttet Norges Basketballforbund kan søke støtte til EasyBasket-relaterte aktiviteter og prosjekter i sin klubb. EasyBasket er NBBFs barneidrettskonsept og er basketballaktivitet for barn opp til og med 12 år.
EBF tildeler midler til tiltak som defineres innenfor to områder:
 • Kompetanseutvikling for EasyBasket
 • Rekruttering til EasyBasket

EasyBasket-fondet tildeler midler til klubber med stort potensiale innenfor EasyBasket-segmentet, herunder følgende tre momenter som blir vektlagt:

 • Geografi: klubben er i et område hvor klubben er godt posisjonert for å
  utvikle EasyBasket-aktivitet
 • Situasjon: klubben har en nå-situasjon som tilsier at tildeling av midlene vil gi
  en sterk positiv effekt på klubbens mulighet til å utvikle seg
 • Plan: klubben har en god plan for gjennomføring av sin EasyBasket-aktivitet

Maks tildeling/søkesum er kr 40 000 per søknad. Det kan leveres én søknad per klubb. Dersom klubber samarbeider om prosjekt/tiltak kan søknadssummen økes med ytterligere kr 40 000 (totalt maksimalt kr 80 000).

 

Klubbene som deltar forplikter seg til: 

 1. Lage en plan og budsjett for aktiviteten det søkes for 
 2. Rapportering iht. prosjektavtale
 3. Gjennomføre e-kurset Rent Idrettslag
 4. Gjennomføre en EasyBasket-kveld i sin klubb (holdningsskapende event, sosial event e.l.) 
 5. Delta med minimum en deltaker på DST/DSK 2021
Søknadsrunden for 2020/2021 er lukket og tildeling er gjennomført. 
 
 
 

Følgende prosjekter er tildelt midler for 2020/2021:

 • Easybasket-løftet - Frøya Basket
 • Let`s Play Hønefoss Hønefoss Basketballklubb 
 • EasyBasket-double Vestfold - Sandefjord Turn og Idrettsforening (Sandefjord Whalers) og Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme Basketballklubb (TNT Towers) 
 • SFO-basket i Midtbyen - Midtbyen Basketball Trondheim 
 • EBC-skoleprosjekt - Ulriken Eagles

Søknadsrunden for sesongen 2020/2021 er avsluttet

Kriterier for tildeling av støtte fra EasyBasket-fondet til prosjekter/aktiviteter 

Mal for budsjett - vedlegg til søknad som sendes på epost merket EB-fond "klubb"

​Følgende prosjekter er tildelt midler for 2019/2020:

 • FBBK Basketskolen - Fredrikstad Basketballklubb
 • EasyBasket-løftet Drammen - Drammen Rivers
 • Pirater på skolen - Kristiansand Pirates
 • Basketgøy - Nesodden Basketballklubb
 • EBC skoleprosjekt - Ulriken Eagles

Se nyhetssak med klubbenes egne erfaringer fra prosjektene. 

Ressurser