EBF toppsidebilde basket.no-01.png

EasyBasket-fondet

EasyBasket-fondet støttet fem klubber med sine prosjekter sesongen 19/20 og har åpnet for ny søknadsrunde for 20/21.

EasyBasket-fondet delte for første gang ut midler til kompetanseutvikling og rekrutteringsprosjekter for sesongen 2019/2020. EasyBasket-fondet skal tildele midler til klubber med stort potensiale innenfor EasyBasket segmentet, herunder tre momenter som vektlegges: 

  • Geografi - klubben tilhører et område hvor den er godt posisjonert for å utvikle EasyBasket-aktivitet 
  • Situasjon - klubben har en nå-situasjon som tilsier at tildeling av midlene vil gi en sterk positiv effekt på klubbens mulighet til å utvikle seg 
  • Plan - klubben har en god plan for gjennomføring av sin EasyBasket-aktivitet  

Våren 2019 var det 23 klubber som søkte om støtte fra EB-fondet til sine prosjekter, 5 klubber ble valgt ut og mottok midler til sine EasyBasket prosjekter sesongen 19/20. Klubbene som mottok midler var Kristiansand Pirates, Nesodden IF Basket, Fredrikstad Basketballklubb, Ulriken Eagles og Drammen Rivers.  

EasyBasket-fondet for 2020/2021 er utlyst og åpent for søknader til kompetanseutvikling og/eller rekrutteringsprosjekter i klubb rettet mot EasyBasket segmentet. Fristen for å søke EB-fondet 20/21 er 7. mai 2020. Her er mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen.  

 

EB-fond prosjektene for sesongen 19/20 innfridde NBBFs kompetansekrav for trenerne som deltar i prosjekter som er tildelt midler fra NBBF. Det betyr at alle trenerne i prosjektene innehar Trener EasyBasket kompetanse fra NBBF. Klubbene har også innfridd kravene om å gjennomføre e-kurset Rent Idrettslag i klubben, arrangere en EasyBasket-kveld for deltakerne i klubben  og levert planer, budsjett og rapporter på aktiviteten i prosjektene.  

Klubbene har levert planer og budsjett ved søknad om støtte fra EB-fondet, en startrapport høsten 2019 og en aktivitetsrapport våren 2020 der de forteller om prosjektets utfordringer, mulige endringer og resultater. 

 

De fem prosjektene som er gjennomført sesongen 19/20 har vært vellykkede. Her kan du lese et sammendrag av de ulike prosjektene EasyBasket-fondet støttet 2019/2020: 

 

Fredrikstad Basketballklubb med «FBBK Basketskolen» 

FBBK hadde som mål å starte en basketballskole for alle barn i EasyBasket alder. Med en hovedtrener og to assistenttrenere, hvorav en kvinnelig trener, gjennomførte klubben 2 økter i uken på 90 minutter hver. Klubben ønsket bevist å rekruttere både jenter og gutter og valgte å ha både kvinnelig og mannlige trenere til stede på alle treninger.  

Basketskolen skulle være et åpent tilbud til alle i barneskolealderen og EasyBasket gruppen gikk fra 7 utøvere til 30+ per trening på en sesong. Barna får tilbud om to økter i uken og deltakelse i EasyBasket turneringer. Aktiviteten er preget av at det skal være morsomt og åpent opplegg hvor alle kan få prøve seg og bli med. Trenerne tilrettelegger i grupper under hver trening hvor de tilpasser etter nivået til utøverne. Klubben er fornøyd med prosjektet og aktiviteten gikk for fult inntil koronasituasjonen førte til stans.  

«Vi er veldig fornøyde. Det kunne ikke har gått bedre. Vi er veldig takknemlige for støtten og ønsker å utvide og fortsette prosjektet neste sesong med støtte fra EB fondet. For lille Fredrikstad har dette vært en skikkelig suksess!!»

 

Kristiansand Pirates med «Pirater på skolen» 

EasyBasket prosjektet «Pirater på skolen» startet opp høsten 2019 på en skole med tilbud om en trening i uken for U12. Klubben hadde større kapasitet og hadde som mål å utvide prosjektet. Yngre, selvgående trenere stilte opp for prosjektet og klubben hadde i startfasen flere trenere som stod klare til å påta seg trenerverv, men hadde utfordringer med å starte opp treningsgrupper de kunne trene.   

Utfordringene klubben møtte i «Pirater i skolen» prosjektet var i hovedsak mangel på kommunikasjon med skolene og tilgang på halltid. Til tross for en utfordrende start høsten 2019, klarte de i løpet av sesongen og få på plass 4 lag i U12 som trener 1 time i uken.  

Kristiansand Pirates melder om at prosjektet er delvis gjennomført og til tross for utfordringer i startfasen så ønsker klubben å utvikle prosjektet videre:  

«Vi har startet opp 4 lag, håper på å doble dette, har fått registrert 34 utøvere, 32 til som vi mangler noe info på som skal bli medlemmer og 56 andre barn vi har fått med oss som har vært innom, men her er tallet egentlig en del høyere.» 

Drammen Rivers med «EB løftet» 

«EB løftet» i Drammen Rivers er et tredelt prosjekt: 

  1. Basketball for alle – bl.a. dekke kontingent for de med lav betalingsevne. 
  1. Rekruttere nye spillere 
  1. Kompetanseheving hos trenerne 

Drammen Rivers er en klubb med mye EasyBasket aktivitet. De har før oppstarten av prosjektet fem EasyBasket lag etablert, G2010, J2010, G2009, G2008 og G2007. Klubben ønsket å utvide sin aktivitet ytterligere og legge til rette for dette med utvikling av trenere og rammene for å sikre inkludering av alle barn som ønsker å være med på aktiviteten. Høsten 2019 startet klubben opp et parti for barn født 2011 – 2012 og i januar 2020 startet de opp et nytt parti for jenter født 2007-2009. Drammen Rivers har denne våren ca. 110 barn som deltar i EasyBasket aktivitet.  

Klubben tilbyr de yngste lagene en økt i uken, mens de eldste (2007 og 2008) får tilbud om to økter i uken, i tillegg til at alle lagene får benytte seg av åpen hall. For å rekruttere utøvere til både de etablerte lagene og de ny oppstartede, benytter klubben seg av annonsering i sosiale medier og deltakelse på lokale happenings. Klubben har følgende å si om interessen: 

«Vi har fått en veldig stor interesse for basket etter annonsering i sosiale medier og har nå måttet stoppe opptak av nye spillere og ha venteliste for G2007. G2008 og G2009. Alle disse tre gruppene har mellom 20-25 barn hver på trening hver uke.» 

Drammen Rivers sier at de har delvis gjennomført prosjektet etter planene. Trenerkurs og trenerseminar med fysioterapeut med skadeforebygging på agendaen er gjennomført og de nye trenerne får god oppfølging fra de mer erfarne gjennom samarbeid på treninger. Klubben har jevnlige trenermøter og forbereder seg på et trenermøte med oppsummering av sesongen for å planlegge høstens aktivitet.

Ulriken Eagles med «EBC skoleprosjektet» 

Ulriken Eagles har gjennom «EBC skoleprosjektet» gjennomført EasyBasket trening i SFO tiden ved fire skoler. Klubben ønsker to trenere til hvert parti for å ivareta alle deltakerne og møtte i startfasen utfordringer med å finne voksne kompetente trenere som kan stille opp på dagtid og gjennomføre aktiviteten i SFO. Prosjektet viser seg å være populært og det er høy basketballaktivitet på skolene. Interessen for å spill basketball i de yngste klassene har vært så stor at klubben har startet opp et eget treningsparti for 1-2 klasse i Landåshallen.  

Gjennom økningen av aktivitetstilbudet i klubben har nye, unge trenere tatt på seg trenerverv og stilt opp som gode rollemodeller. Ulriken melder at prosjektet har blitt gjennomført etter de opprinnelige planene og utvidet med ekstra aktivitet. «EBC skoleprosjektet» hadde denne sesongen 173 barn registrerte.  

«Prosjektet har vært veldig populært og vi ser at vi når dem som ikke er med i organiserte aktiviteter siden 85% ikke har vært registrert i min idrett tidligere.»  

 

Nesodden IF Basket med «Basketgøy» 

Nesodden Basket startet opp høsten 2019 «Basketgøy» i SFO tiden på lokale skoler. Klubben hadde utfordringer i starten med å få SFO-leder ved enkelte skoler til å engasjere seg i prosjektet, og dermed videresende informasjon til foreldre for barn i 2. og 3. klasse. Prosjektgruppen måtte bruke mer tid og ressurser på dette arbeidet enn antatt i prosjektplanen. Klubben melder også om at kommunikasjonen og korrespondansen med foreldrene til deltakerne var mer tidkrevende enn de hadde regnet med.  

«Basketgøy» er et tilbud på fem forskjellige skoler på Nesodden i SFO tiden for 2-3 trinn. Deltakerne fra 2 trinn får tilbud om en time i uken, mens de eldste som er født 2011 får tilbud om to treninger i uken pluss deltakelse i Region Øst sine EasyBasket turneringer. Alle som deltar i prosjektet får også tilbud om å bli med på «Basketgøysamlinger» som blir arrangert 4 søndager der alle som deltar i 2 og 3 trinn samles til lek, driller og EasyBasket kamper.  

Klubben tar trenerutviklingen på alvor og har to Peace Players-trenere, Viktor og Melisa fra Kypros, som står for koordineringene og utviklingen av de unge trenerne. De har blant annet et coach development program de har utarbeidet rettet mot de unge trenerne internt i klubben som går over 6-7 kvelder og følger opp med EasyBasket trenerkurs. Flere av de unge trenerne deltar også i Lead4Peace programmet og har mye erfaring og utdanning gjennom L4P programmet.  

Totalt har 100 barn deltatt i «Basketgøy» og 75 barn deltar hver uke.   

Ønsker du mer informasjon om de ulike prosjektene kan du sende epost til klubbene: Fredrikstad Basketballklubb, Drammen Rivers, Ulriken Eagles, Kristiansand Pirates og Nesodden IF Basket