Temaside for spillere

Vil du ha mer informasjon om Antidoping, diskriminering, seksuell trakassering eller kampfiksing? Kanskje har du opplevd noe som ikke var greit?

Diskriminering er å behandle noen mindre gunstig enn andre på bakgrunn av personens kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentiteten, kjønnsuttrykk eller andre faktorer ved en person som er «uforanderlige». Det er alltid konsekvensen av handlingen som avgjør om den er diskriminerende, ikke motivet bak handlingen. 

Rasisme og homohets er former for diskriminering. Rasisme er å gi negativt forskjellsbehandle noen basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller lignende.  

Homohets er diskriminering basert på en persons seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.  

Det er som sagt alltid hvordan handlingen oppfattes som avgjør om det er diskriminering, ikke motivet bak handlingen.  

Du kan lese mer om rasisme og diskriminering på 

Har du opplevd rasisme eller annen diskriminering i basketsammenheng? 

 • Snakk med noen du stoler på, og få hjelp til å ta kontakt med idrettslaget. 
 • Gi beskjed til styreleder eller daglig leder i idrettslaget, slik at de kan følge opp saken. 
 • Du kan også kontakte din basketball-region eller forbundet 

Når du sier ifra om rasisme gjør du det mulig for idrettslaget å håndtere saken og du bidrar til å hindre at andre opplever det samme. 

Det blir lettere å følge opp saken dersom du har skrevet ned hva som har skjedd, tid og sted, involverte og hendelsesforløpet. 

Har du vært vitne til rasisme eller diskriminering? 

Når man er vitne til rasisme eller diskriminering må man reagere, eller så støtter man i praksis diskrimineringen. For å hjelpe noen som er utsatt for diskriminering kan du: 

 • Spørre den som var diskriminerende «hva mente du med det?». Da er du tydelig på at sånne holdninger har vi ikke i norsk basket. 
 • Dersom du vet hvem som er blitt utsatt for diskriminering eller rasisme, bør du oppfordre personen til å si ifra til treneren sin eller til styret i klubben. Dersom personen ikke selv vil si ifra, bør du likevel gjøre det.  
 • Det er fint om du skriver opp hva som skjedde, tid, sted og involverte.  

 

Informasjon til siden er hentet fra NIF. For originalside og videre veiledning se NIF sin veileder her. 

Legemiddelsøk: Sjekk om legemidler kjøpt i Norge inneholder stoffer på dopinglisten via Antidoping Norges Legemiddelsøk: Legemiddelsøk | Antidoping Norge. Legemidler kjøpt i utlandet eller kosttilskudd finner man ikke ved å søke der. Dersom du har spørsmål om disse, kan du kontakte Antidoping Norge via post@antidoping.no eller telefon 09765 (fra Norge)/+47 917 21 753 (fra utlandet).

Medisinsk fritak:

Enkelte utøvere har behov for legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. En del av disse må søke om medisinsk fritak (Medisinsk fritak (TUE) | Antidoping Norge). De som er definert som toppidrettsutøvere av Antidoping Norge (Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge) skal søke om medisinsk fritak. Utøvere på lavere nivå enn dette kan bli bedt om å søke om fritak, i praksis etter en positiv dopingprøve. 

Ren Utøver: E-læring i antidoping som tar under 30 minutter. Ny versjon i 2022: Ren Utøver | Antidoping Norge. Her kan du laste opp eget bilde, få Ren Utøver-banner på bildet etter at du har gjennomført e-læringen og dele bildet i sosiale medier.

Dopingvarsel: Fortell om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Som varsler kan du velge om du vil oppgi din identitet eller være anonym. Tips oss om doping | Antidoping Norge

For at alle skal føle seg trygg på trening ønsker vi at alle i norsk basket følger idrettens felles retningslinjer. Dersom du, eller noen du kjenner opplever brudd på retningslinjene kan du ta kontakt med treneren din, styret i idrettslaget eller oss.

Husk- det er hvordan du opplever situasjonen som teller. Det er ikke farlig å si ifra eller spørre om veiledning.

 

Retningslinjer for idretten

Hentet fra NIFs veileder. For mer informasjon og full veileder se idrettsforbundet.no.

Treneren er en fellesbetegnelse på person med ansvar og kan dermed omfatte andre voksne. 

 • Behandle alle med respekt.
 • Treneren din spør før den tar på deg- for eksempel før den vil gi deg en klem, eller skal vise deg en øvelse
 • Treneren din skal ikke si eller gjøre deg noe som oppleves som seksuelt ladet. Det gjelder også bilder og teksting.
 • Vi unngår uttrykk, vitser og meninger som går på noens kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 • Det er fint å ha begge kjønn representert i støtteapparatet til laget ditt.
 • Treneren din legger opp til at samtaler o.l. gjennomføres i offentlig rom. Dersom kontakt mellom trener og spiller foregår i private rom skal det være flere til stede, eller være avtalt med foresatte eventuelt idrettsledelsen på forhånd.
 • Vi har respekt for hverandres privatliv.
 • Vi unngår doble relasjoner. Dersom begge to er forelsker i hverandre bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 • Man forventer eller forlanger aldri seksuelle tjenester som betalingsmiddel.

Dersom du opplever brudd på en eller flere av disse retningslinjene må du si ifra. Snakk med noen du stoler på; en trener, lagleder eller en i styret i idrettslaget ditt. Når du forteller noen om det som har skjedd kan du få en slutt på det. Det er også viktig at du sier ifra slik at det ikke skjer med andre. Det er de voksnes ansvar at retningslinjene blir overholdt.

Hvis du ikke tør å ta kontakt med klubben din, kan du ta kontakt med general sekretær i NBBF Espen A. Johansen, tlf: 458 76 123, e-post: espen.johansen@basket.no eller rådgiver for klubb og organisasjonssjef i NBBF Ragnhild Riis, tlf: 94 47 48 48, e-post: ragnhild.riis@basket.no

Du kan også kontakte politi eller overgrepsmottak om du er blitt utsatt for overgrep. Politiet kan nås på 02800, og du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep.

For mer informasjon og videre veiledning se NIFs veileder på idrettsforbundet.no

Vold er når noen blir utsatt for en skade, smerte, blir skremt eller blir krenket. Vold er for eksempel at noen blir slått. Vold kan også være at en person blir tvunget til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å gjøre noe den egentlig vil. For eksempel at noen blir truet. Å true er å advare med en straffbar atferd. For eksempel «hvis du ikke dømmer straffe neste gang så…» eller «Jeg skal banke deg etter trening..»

Dersom du opplever eller er vitne til en voldshendelse er det viktig at du sier ifra til treneren din, klubben din eller til Håvard i NIF på 917 731 57.

Om situasjonen er akutt eller alvorlig ringer du politiet.

For mer informasjon og videre veiledning se NIFs veileder på idrettsforbundet.no

Visste du at det er ulovlig å delta i pengespill relatert til en konkurranse der du deltar selv? Det vil si at du kan ikke vedde om resultater i BLNO, dersom du spiller der selv. Du kan heller ikke spille på kamper eller turneringer hvor du har mottatt innside informasjon. Det vil si at du kan ikke tippe på BLNO, dersom søsteren din spiller der heller.  

Kampfiksing er: 

 • Å delta i pengespill (tipping/veddemål) relatert til en konkurranse der du selv deltar, eller har fått innside informasjon. 
 • Å bruke innsideinformasjon til manipulering av pengespill, konkurranser eller lignende til fordel for deg selv eller noen du kjenner.  
 • Å manipulere resultat av en konkurranse for å oppnå en økonomisk fordel for deg selv eller andre. Det kan for eksempel være å motta penger for å bomme på en straffe, eller at du tar en foul med vilje i bytte mot nye sko. 
 • Å tilby, kreve, motta, forsøke å oppnå eller akseptere en fordel knyttet til manipulering av konkurranse. Du kan for eksempel ikke tilby et lag penger for å tape kampen.  

Informasjon til siden er hentet fra NIF. For originalside og videre veiledning se NIF sin veileder her.