NBBF Basketballtinget 2022.jpg

Unge ledere

NBBF Unge ledere er et lederprogram for ungdom i alderen mellom 18-26 år, hvor målet er å gi deltakerne god forståelse av å være en frivillig ressurs innenfor idretten, samtidig som det skal motivere dem til å påta seg ansvar i sin idrettsforening. Programmet er et pilotprosjekt som testes for første gang i år 2023-2024, som vi har stor tro på.

Gjennom kurset vil deltakerne lære om blant annet den norske idrettsmodellen, NBBF – strategiske veivalg, Arrangement/Prosjektledelse, relasjonsledelse, samt ha workshop om ulike temaer som er aktuelle i norsk basket. Som en avslutning på programmet vil deltakerne være med å planlegge, og delta på BasketballTinget 2024.

 

Praktisk info

Lederprogrammet vil bestå av fem samlinger, hvor de tre første samlingene vil være digitale, mens de to siste og avsluttende samlingene vil være fysiske samlinger. Programmet vil bli lansert på Den store Baskethelgen 2023, og vil ha oppstart i november.

Det vil være digitale samlinger i november, januar og mars.

De to siste samlingene vil være fysiske samlinger i forbindelse BasketballTinget 2024, og Den store baskethelgen i 2024. Her vil deltakerne få oppgaver knyttet til Tinget, og være med i planleggingsfasen for å få et innblikk i hvordan NBBF jobber og planlegger ett av NBBFs viktigste møtepunkter.

Det er 10 plasser i lederprogrammet, og vi oppfordrer alle interesserte i målgruppen til å søke. Søknadsskjemaet finner dere under «Pris og påmelding».

 

Pris og påmelding

Det vil ikke være noen påmeldingsavgift for å være med på programmet, men klubben må dekke to reiser og to overnattinger til Oslo. 

Det vil være støtteordning for tilreisende deltakere, hvor man kan få dekket opp til 2 000kr til reise og opphold.

 

Påmeldingfrist er 30.09.2023.

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Dommer- og aktivitetskoordinator - Region Øst

Serieoppsett, omberamminger, overganger, dispensasjoner, dommeroppsett, dommerutvikling og NBBFs program for unge ledere