Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Kunngjøringer fra styret i NBBF
Dommer.png

Kunngjøringer fra styret i NBBF

Vedtak om tabellplasseringer, opp-/nedrykk, norgesmesterskapene for U16/U19 og Basketballtinget.

Tabellplasseringer, opprykk og nedrykk
Det har i dag vært avholdt styremøte i Norges Basketballforbund, der konsekvenser av vedtaket om å avlyse de videre sportslige aktivitetene ble behandlet.

Styret i Norges Basketballforbund har i dag vedtatt at samtlige serier i NBBF og dets regioner, som ikke ble ferdigspilt før seriene ble avlyst den 11. mars 2020, inkludert BLNO for kvinner, får tabellene annullert i sin helhet.


En konsekvens av dette er at det ikke er rom for opp eller nedrykk etter endt sesong iht. gjeldende regelverk, hvis det ikke dukker opp muligheter i form av ledige plasser etter at påmeldingene for sesongen 2020/2021 er gjennomført.

Dette medfører videre at det ikke vil bli kåret seriemestre eller medaljører i de aktuelle seriene.

Styret vurderte pragmatiske løsninger i forhold til tabellplasseringer etter en høring hos klubbene i BLNO for kvinner. Klubbene klarte ikke å komme frem til en omforent innstilling, men etterlot en førende holdning som tilsa at det ikke burde kåres noen vinner av serien 2019/2020, og at serien skulle merkes som «annullert» i historiebøkene.

For BLNO menn, der deltakerne av kvalifiseringsturneringen allerede var klare da seriene ble avbrutt, vil det gjennomføres en prosess i samarbeid med klubbene for å finne en løsning.

Videre vil klubbene i BLNO for kvinner og menn bli invitert til å drøfte veien videre.


Norgesmesterskapene for U16 og U19 avlyses
Som en konsekvens av utviklingen av situasjonen rundt koronaviruset, vedtok styret å avlyse norgesmesterskapene for U19 og U16 som skulle vært arrangert henholdsvis 25.-26. april og 2.-3. mai 2020.

Styret vurderte mulighetene for å utsette disse arrangementene i stedet for å avlyse dem, men konkluderte med at dette ikke lar seg gjennomføre.

 

Basketballtinget utsettes
Det ble videre vedtatt at forbundstinget 2020, som var berammet til 9.-10. mai 2020, utsettes til etter sommeren. Ny dato for Basketballtinget 2020 vil bli kunngjort innen kort tid.

 

For ytterligere informasjon om styrets vedtak og beslutninger fra styremøtet, henvises det til styrets protokoll som publiseres i løpet av uke 12.

                                     

Spørsmål kan rettes til:
President Jan Hendrik Parmann – president@basket.no – Tlf.: 982 66 201
Generalsekretær Silje Særheim – silje@basket.no – Tlf.: 908 08 416