Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Ny kompensasjonsordning for frivillighet og idrett er nå klar
NBBF Basketballs-Molten-Hoop01.jpg

Ny kompensasjonsordning for frivillighet og idrett er nå klar

Det nye regelverket for ny koronatiltakspakke for frivillighet og idretten er klart, og er lagt ut på www.lottstift.no.

Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra.

Det skal nå også være enklere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner å søke. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes ikke. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke ordningen for frivillighet og idrett, også kulturfrivilligheten.

Tilbakevirkende kraft

Ordningen omfatter arrangementer mellom 12. mars og fram til 31. august. Det er også tilrettelagt for en overgangsordning for søknader som fikk avslag i perioden 5.3-12.3. Det kan fra nå også søkes kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter.

Dersom man har tap av inntekter utover det som ble kompensert i den første ordningen, kan man nå søke på nytt så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker.

Det kan bare søkes om å få kompensert tap av inntekter på minimum 25 000 kroner.

Fortløpende utbetalinger

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren. Det er fortløpende utbetalinger, med siste søknadsfrist 15. september. Søknadsskjemaet åpnet 16. juli.

Hvordan søke?

Norges Basketballforbund sender søknad for arrangementer som forbundet er ansvarlig for, som BLNO-sluttspill, Norgesmesterskap og Nasjonal Talentcamp (NTC). 

Klubbene søker selv, og plikter å oppgi korrekte opplysninger. Dersom søker er i tvil om hva ordningen kan kompensere, må dette avklares før søknaden blir sendt. Sjekk derfor egen side for spørsmål og svar om ordningen her.

Her søker du.

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også kontaktes på post@lottstift.no eller telefon 57828000 ved behov.