Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Oppstart i senior bredde - veilederen er oppdatert
corona612_ntb.jpg

Oppstart i senior bredde - veilederen er oppdatert

Lag i fase 1, øverste nivå i alle regioner og parabasket, får starte med trening med kontakt 12. oktober.

De viktigste endringene i veilederen er som følger:

Kapittel 5.0

2) Bredde – senior

Gjelder spillere over 20 år som ikke er involvert i landslagssamlinger eller BLNO. Myndighetene har varslet om at trening med kontakt (unntak av 1-metersregelen) for lag som inkluderes i oppstarts fase 1 kan påbegynnes 12. oktober 2020.

Fase 1: øverste divisjon i hver region og parabasket

Fase 2: nest øverst divisjon i hver region og 3x3 (1-metersregelen opprettholdes)

Fase 3: øvrige divisjoner og andre spillere (1-metersregelen opprettholdes)

 

Kapittel 5.2 Bredde - senior

  • Spillere må opprettholde 1-metersregelen også under trening og i spillsituasjoner. Myndighetene har varslet om at trening med kontakt (unntak av 1-metersregelen) for lag som inkluderes i oppstarts fase 1 kan påbegynnes 12. oktober 2020.

 

Kapittel 6.0 Kamp

Bredde – senior er enda ikke klarert for kamper. Myndighetene har varslet om at trening med kontakt (unntak av 1-metersregelen) for lag som inkluderes i oppstarts fase 1 kan påbegynnes 12. oktober 2020, Kamper vurderes med oppstart 21. november 2020 for lag som inkluderes i Fase 1.

 

Vedlegg 2 - Egenvurderingsskjema

Egenvurderingsskjema skal brukes av alle spillere som har dispensasjon fra 48-timers regelen. Egenvurderingsskjema fremvises medisinsk ansvarlig i klubb eller trener i forkant av dagens trening. Dersom en spiller har en av symptomene nedenfor, skal spilleren ikke delta på trening/kamp.

 

I tillegg er vedlegg 3 fjernet.

 

HER FINNER DU VEILEDEREN.