Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Koronavettreglene som gjelder
corona612_ntb.jpg

Koronavettreglene som gjelder

Koronavettreglene er de samme nå, som før sommeren. Her er en liten oppfriskning.

De fem koronavettreglene for utøvere opp til og med 19 år - gjeldende fra 01.06.2020

Her er de oppdaterte koronavettreglene for barn og ungdom:

  1. Trening med inntil 20 personer er tillatt, må være samme gruppe over tid.
  2. Ingen restriksjoner på avstand i spillsammenheng. Kan ikke spille mot andre lag eller klubber.
  3. Ansvarlig klubb må ha en person ansvarlig for aktiviteten og sørge for at smittevernstiltakene til enhver tid opprettholdes.
  4. Utstyret må vaskes. Hendene må vaskes før og etter trening.
  5. Økten skal gjennomføres på en måte som unngår skader.

 

De fem koronavettreglene for utøvere 20+ år - oppdatert 12.05.2020

Her er de oppdaterte koronavettreglene for norsk basketball:

  1. Arrangement med inntil 20 personer er tillatt. NBBF anbefaler en begrensning på inntil seks deltakere per halvbane innendørs. Deltakerne bør deles inn i faste grupper.
  2. Alle deltakere må til enhver tid holde minst 1 meters avstand.
  3. Ansvarlig klubb må ha en person ansvarlig for aktiviteten og sørge for at smittevernstiltakene til enhver tid opprettholdes.
  4. Deltakerne kan dele ball. Antall deltakere som bruker ballen bør begrenses. Ballen skal vaskes både før og etter bruk.
  5. Økten skal gjennomføres på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

 

Toppidrett:

Det er sendt ut informasjon til BLNO-lag, og NBBF skal godkjenne klubbenes planer før treningene kan gjennomføres.