Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Oppdatert NBBF-veileder for basketaktivitet
corona612_ntb.jpg

Oppdatert NBBF-veileder for basketaktivitet

På grunn av den raskt økende smitten har NBBF besluttet å gjeninnføre sin veileder for basketaktivitet. Det er gjort justeringer i denne 8. desember 2021. Alle klubber er derfor forpliktet til å sette seg inn i retningslinjene som nå gjelder for å kunne drive aktivitet. Klubbledelse, sportslige ledere, trenere og andre bidragsytere i klubb må sette seg inn i hva som er deres spesifikke ansvar.

Det er en den enkelte klubb sitt ansvar å sikre at aktiviteten er innenfor smitteverntiltakene. Klubben skal tilrettelegge aktiviteten slik at den alltid er i tråd med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, FHI, NIF og NBBF. Klubben har ansvar for å utarbeide gode rutiner for aktivitet, og informere spillerne om disse rutinene. Klubben skal føre oversikt over hvilke spillere som tilhører de ulike treningsgruppene.

Oppdatering: ny versjon publisert 14. desember.

Sørg for at alle personer involvert i driften i din klubb setter seg inn i veilederen..