Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Kompensasjonsordningen forlenges ut året
corona612_ntb.jpg

Kompensasjonsordningen forlenges ut året

Én milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet – ordningen forlenges ut året.

Pressemelding, Kulturdepartementet:

Én milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet – ordningen forlenges ut året

– Idrettssektoren og de frivillige organisasjonene spiller en uvurderlig rolle i folks hverdag og er en viktig møteplass i lokalmiljøer over hele landet. Jeg er glad for at vi nå forlenger kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten. Dette gir sektoren mer forutsigbare inntekter og jeg håper dette bidrar til at de kan gjennomføre flere aktiviteter i tiden framover, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Innretningen av kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten videreføres på samme måte som før. Det vil si at man også etter 1. september kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud. Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter.

– Frivilligheten og idretten har vært flinke til å omstille seg og gjennomføre aktivitet innenfor smittevernreglene. Vi ønsker å stimulere til mer aktivitet, derfor vil det bli en gradvis redusering av kompensasjonen for arrangementer som blir helt avlyst. Det vil si at det vil lønne seg å være kreativ og tenke alternativt så arrangementer kan avholdes til tross for koronarestriksjonene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra statlige myndigheter, kan søke om 70 prosent kompensasjon ut året.

For arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt avlyst reduseres kompensasjonen til 50 prosent fra 1. november til og med 31. desember. For de som gjennomfører vil netto inntektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november. Regjeringen ønsker med dette å stimulere til aktivitet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil fortsatt ha ansvaret for forvaltningen av ordningen, og praksisen med løpende utbetalinger vil bli videreført.

Ordningen er rammestyrt og innrettes slik at den raskt kan avvikles dersom smittesituasjonen endrer seg.

Informasjon om ordningen på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet