Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / NBBF administrasjonen endrer til hjemmekontor
Administrasjonen - Foto: Arild Sandven
Administrasjonen - Foto: Arild Sandven

NBBF administrasjonen endrer til hjemmekontor

Det er viktig å meddele at vi fortsatt er fullt operative innenfor alle fagområder, våre ansatte kan kontaktes pr. epost eller tlf.

 

Vi vil med dette informere om at fra og med mandag 16.mars 2020 har alle NBBF ansatte hjemmekontor, dette for å begrense mulig smitte.

Vår viktigste prioritering nå er å løse de arbeidsoppgaver som foreligger innenfor de anbefalte forhåndsregler som til enhver tid er gjeldene. Dette betyr også at tjenestereiser og fysiske møter ikke kan avholdes.

Disse endringene trer i kraft med umiddelbar virkning og frem til nye anbefalinger blir gitt.

 

Kontaktinformasjon:

Sentraladministrasjonen:           

https://www.basket.no/om-nbbf/ansatte/

NBBF Region Øst:

https://www.basket.no/regioner/region-ost/kontakt-oss/

NBBF Region Vest:                         

https://www.basket.no/regioner/region-vest/ (kontaktinfo nederst på siden)

NBBF Region Midt:                         

https://www.basket.no/regioner/region-midt/ (kontaktinfo nederst på siden)

 

NBBF Region Nord:                        

https://www.basket.no/regioner/region-nord/styret-/ (uten ansatte)

NBBF Region Sør:

https://www.basket.no/regioner/region-sor/styret-/ (uten ansatte)

 

Arbeidsoppgaver som er knyttet opp imot tilstedeværelse på de respektive kontorer bortfaller i denne perioden.

Et eksempel på dette er administrasjon av vår nettbutikk basketshop.no  

 

 

For spørsmål knyttet til korona-situasjonen kan generalsekretær Silje Særheim kontaktes:

silje@basket.no – Tlf.: 908 08 416

 

 

Vi oppfordrer til å følge med på våre digitale plattformer og spesielt temasiden om korona-situasjonen for oppdatert informasjon: https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/