Ansatte

Generalsekretær

Espen A. Johansen
Espen A. Johansen
Generalsekretær (fung.)

Økonomi

Hanne Funder
Hanne Funder
Økonomisjef

Ansvar for oppfølgning av Idrettens regnskapskontor, post3 rapportering, søknader og klargjøring av økonomirapporter til forbundsstyret og NIF mv

Sport

Brent Hackman
Brent Hackman
Sportssjef

Leder Sportsavdelingen med overordnet ansvar for nasjonale serier og turneringer, landslag, dommer og trenerutvikling, bredde og rekruttering.

Eivind S. Jensen
Eivind S. Jensen
Turneringsansvarlig

Ansvar for nasjonale serier, IT-ansvarlig, basket.no (teknisk), utstyrsmidler, protestsaker og andre brudd på NBBFs kampreglement, parallell spilletillatelse.

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Utdanningskonsulent

Kjetil Kleveland
Kjetil Kleveland
Sports- og kommunikasjonskonsulent

Ansvar for publiseringer på nett og i sosiale medier. Mediekontakt, UNM og kommunikasjon landslag. 

Organisasjon

Axel Langaker
Axel Langaker
Daglig leder region Øst og prosjektleder regionsutvikling

Er Generalsekretærens stedfortreder og administrasjonens nestleder.

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef (fung.)

Leder organisasjonsavdelingen med ansvar for strategier, handlingsplaner, klubbutvikling, EasyBasket, NBBFs verdiarbeid og samordnet rapportering.

Merete Andersen
Merete Andersen
Adm.sekretær

Ansvar for post, lisensregister, idrettsregister, overganger nasjonalt og internasjonalt, spillerlisenser, lisenskontroll, lageroversikt og innkjøp. Administrerer Netshop. Personvernsrådgiver. Arbeidstid: Man-Tors. 09:00-14:00

Kristin Kvalvik
Kristin Kvalvik
Utviklingskonsulent Øst

Ansvarlig for 3X3 streetbasket og arbeider med aktivitet for barn og ungdom, kompetanseheving og diverse prosjekter.

Henriette Goksøyr
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest

Ansvarlig for rullestolbasket og arbeider med aktivitet for barn og ungdom, kompetanseheving og diverse prosjekter.

Sjur Dyb Berg
Sjur Dyb Berg
Markeds og arrangementansvarlig

Ansvarlig for markedsarbeid mot sponsorer og samarbeidspartnere, samt arrangementer i regi av NBBF