Ansatte

Generalsekretær

Person
Silje Særheim
Generalsekretær
silje@basket.no

Leder for særforbundets administrasjon og står for den daglige ledelsen av særforbundet

Økonomi

Person
Hanne Funder
Økonomisjef
hanne@basket.no

Ansvar for oppfølgning av Idrettens regnskapskontor, post3 rapportering, søknader og klargjøring av økonomirapporter til forbundsstyret og NIF mv

Sport

Person
Brent Hackman
Sportssjef
brent.hackman@basket.no

Leder Sportsavdelingen med overordnet ansvar for nasjonale serier og turneringer, landslag, dommer og trenerutvikling, bredde og rekruttering.

Person
Eivind S. Jensen
Turneringskoordinator
eivind.jensen@basket.no

Ansvar for nasjonale serier, IT-ansvarlig, basket.no (teknisk), utstyrsmidler, protestsaker og andre brudd på NBBFs kampreglement, parallell spilletillatelse.

Person
Torkild Rødsand
Trener- og dommerkoordinator
torkild.rodsand@basket.no

Ansvar for trenerutvikling og dommerutvikling, Den Store Trenerhelgen, Trener 2, Trener 3, Talentprogram for regionsdommere og kontaktperson mot Dommerkomiteen.

Organisasjon

Person
Espen A. Johansen
Organisasjonssjef
espen.johansen@basket.no

Leder organisasjonsavdelingen med ansvar for strategier, handlingsplaner, kommunikasjon og marked. Er Generalsekretærens stedfortreder og administrasjonens nestleder.

Person
Merete Andersen
Adm.sekretær
merete.andersen@basket.no

Ansvar for fakturering, post, lisensregister, trenerregister, idrettsregister, overganger nasjonalt og internasjonalt, spillerlisenser, lisenskontroll, lageroversikt og innkjøp. Arbeidstid: Man-Tors. 09:00-14:00

Person
Ragnhild Riis
Klubb- og utviklingskonsulent
ragnhild.riis@basket.no

Ansvar for klubbutvikling, EasyBasket, politiattester og samordnet rapportering.

Person
Kristin Kvalvik
Utviklignskonsulent Øst
kristin.kvalvik@basket.no

Ansvarlig for 3X3 streetbasket og arbeider med aktivitet for barn og ungdom, kompetanseheving og diverse prosjekter.

Person
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest
henriette.goksoyr@basket.no

Ansvarlig for rullestolbasket og arbeider med aktivitet for barn og ungdom, kompetanseheving og diverse prosjekter.