Ansatte

Generalsekretariat

Espen Andrè Johansen
Espen Andrè Johansen
Generalsekretær

Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær og daglig leder i Region Øst

Økonomi

Hanne Funder
Hanne Funder
Økonomisjef

Ansvar for oppfølgning av Idrettens regnskapskontor, post3 rapportering, søknader og klargjøring av økonomirapporter til forbundsstyret og NIF mv

Sport

Brent Hackman
Brent Hackman
Sportssjef

Leder Sportsavdelingen med overordnet ansvar for nasjonale serier og turneringer, landslag, dommer og trenerutvikling, bredde og rekruttering.

Eivind S. Jensen
Eivind S. Jensen
Turneringsansvarlig

Ansvar for nasjonale serier, IT-ansvarlig, basket.no (teknisk), utstyrsmidler, protestsaker og andre brudd på NBBFs kampreglement, parallell spilletillatelse.

Mathias Eckhoff
Mathias Eckhoff
Vikarierende sportssjef

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.

Kjetil Kleveland
Kjetil Kleveland
Sports- og kommunikasjonskonsulent

Ansvar for publiseringer på nett og i sosiale medier. Mediekontakt, UNM og kommunikasjon landslag. 

Ståle Frey
Ståle Frey
Trenerutvikler (30%)

Organisasjon

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Leder organisasjonsavdelingen med ansvar for strategier, handlingsplaner, klubbutvikling, EasyBasket, NBBFs verdiarbeid og samordnet rapportering.

Kristin Kvalvik
Kristin Kvalvik
Utviklingskonsulent Øst

Ansvarlig for 3X3 streetbasket og arbeider med aktivitet for barn og ungdom, kompetanseheving og diverse prosjekter.

Henriette Goksøyr
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest

Ansvarlig for rullestolbasket og arbeider med aktivitet for barn og ungdom, kompetanseheving og diverse prosjekter.

Sjur Dyb Berg
Sjur Dyb Berg
Markeds og arrangementansvarlig

Ansvarlig for markedsarbeid mot sponsorer og samarbeidspartnere, samt arrangementer i regi av NBBF

Arild Sandven
Arild Sandven
Journalist og driftskonsulent

Sivert Røseid
Sivert Røseid
Utviklingskonsulent Region

Regioner

Lene-Ali Instebø
Lene-Ali Instebø
Daglig leder - Region Vest

Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær og daglig leder i Region Øst

Viola Gyorgyi
Viola Gyorgyi
Daglig leder - Region Midt

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Dommer- og aktivitetskoordinator - Region Øst

Serieoppsett, omberamminger, overganger, dispensasjoner, dommeroppsett

Mark DiGiacomo
Mark DiGiacomo
Fag- og tiltakskonsulent - Region Øst

Ansvar for kurs og EasyBasket, kontaktperson mot marked og PR.