Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Ny frist for avholdt årsmøte i klubben
Dommerklubb.jpg

Ny frist for avholdt årsmøte i klubben

Klubbene plikter å avholde årsmøte så snart det er forsvarlig å avholde fysisk møte og senest 31. desember 2020.

For de klubbene som ikke har avholdt årsmøtet for 2020, kan det nå gjøres på tre måter - skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte. For å kunne gjennomføre årsmøte ved fysisk oppmøte er det forutsatt at dette gjennomføres i samsvar med offentlige helsemyndigheters vedtak og anbefalinger. 

Fristen for samordnet rapportering er fortsatt 30. april og innrapporteringen må skje selv om klubben ikke har gjennomført årsmøtet. Rapporten vil da kunne stå som "ikke fullført", men dataene er registrert. 

 

Idrettsforbundet har kommet med tre veiledere for å forenkle gjennomføringen av årsmøtet for klubbene:

 

Det er også mulig å dele opp årsmøtet.

Det er lagt til rette for at årsmøtene kan deles opp, slik at saker som haster, kan behandles f.eks. på et ekstraordinært årsmøte, mens resterende saker behandles på et fysisk årsmøte senere. Dette kan f.eks. være aktuelt for godkjenning av regnskapet. 

 

Søknad om momskompensasjon for klubben har frist 15. august 2020.

Regnskapet skal alltid revideres og skal alltid godkjennes av årsmøtet. Det anbefales at idrettslaget avholder årsmøte før det søkes om momskompensasjon slik at de regnskapstallene som innrapporteres, og som momskompensasjonssøknaden baseres på, er forankret på årsmøtet. Styret kan, ved behov, innkalle til et ekstraordinært årsmøte, enten digitalt eller skriftlig, med godkjenning av regnskap som eneste punkt på agendaen. 

 

Minner om at klubbene må oppdatere klubbens informasjon fortløpende i SportsAdmin når f.eks. styreverv eller kontaktinformasjonen endres.