Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Innrapportering av økonomiske konsekvenser
NBBF Kamran Elahi Skjetten.jpeg

Innrapportering av økonomiske konsekvenser

Det er viktig at alle basketklubber registrerer de økonomiske konsekvensene for klubben på grunn av korona-situasjonen.

Norges Idrettsforbund har tidligere etterspurt en kartlegging av konsekvensene viruset har for idrettslagene. Denne kartleggingen skal brukes for få på plass målrettede tiltak som kan sikre at alle idrettslagene står best mulig rustet til å levere aktivitet og idrettsglede også etter at koronakrisen er over. NIF vil bruke kartleggingen som faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter. NBBF vil bruke de internt til å se helheten av de økonomiske konsekvensene for våre klubber og som grunnlag i arbeidet fremover.

NBBF oppfordrer alle våre klubber til å besvare undersøkelsen. Per i dag er det 27 klubber i NBBF som har levert inn oversikt over sine økonomiske tap og besvarelser for perioden 12. mars til 15. juni 2020.

Frist for å besvare er 21. april 2020 kl.16:00.

 

Her besvarer du undersøkelsen:

https://covid-19.nif.no/

 

Her er nyhetssaken som er lagt ut på basket.no 24.mars 2020:

https://www.basket.no/nyheter/2020/innrapportering-av-okonomiske-konsekvenser/